For bedrifter

Therefore™-komponenter

Therefore™ består av flere komponentprogrammer

Med Therefore™ Navigator kan du søke i, hente, gruppere og sortere dokumenter som er lagret i programvaren. Den styrer også oppgaver i arbeidsflytprosessen. Navigator-komponenten er utgangspunktet for brukere som vil starte Therefore™ Viewer.


Dokumentvisning

I Therefore™ Viewer er det mulig å vise, rotere, legge inn merknader i og skrive ut dokumenter som er lagret i Therefore™. I tillegg kan du bruke denne komponenten til å opprette nye versjoner av et dokument, redigere indeksfeltene for et dokument og vise tidligere versjoner. Dokumenter som er knyttet til programmer på PCen, åpnes i originalprogrammene. Med Viewer-komponenten er det også mulig å vise dokumenter som er opprettet i over 250 filformater, selv om programmet de ble opprettet i, ikke finnes på PCen. Så hvis du mottar en AutoCAD-tegning, kan du åpne den selv om du ikke har programmet på PCen.


Dokumentregistrering

Therefore™ Capture Client brukes til å skanne dokumenter og lagre dem i Therefore™. Capture Client-komponenten brukes vanligvis sammen med en skanner, selv om den kan brukes til å importere dokumenter fra en harddisk, eller til å klassifisere og indeksere dokumenter som allerede er lagret i Therefore™.  Både strekkodelesing og OCR-lesing støttes og kan brukes til å indeksere dokumenter og dele bunker.


Webtilgang

Therefore™ Web Access bruker en webleser (vanligvis Microsoft® Internet Explorer®) til å søke etter og vise dokumenter som er lagret i Therefore™-dokumentbehandlingssystemet.

Muligheten til å skanne dokumenter til Therefore™ eller være en del av arbeidsflytprosessen via Internett er nyttig for små avdelinger eller til og med personer som jobber hjemme. Ved å bruke et brukernavn og et passord via en sikker kobling kan brukere dra nytte av funksjonaliteten i Therefore™ uansett hvor de befinner seg bare de har Internett-tilgang. Therefore™-webklienten gjør dette mulig uten at det er installert noe Therefore™-programvare på PCen som brukes. Bruken er lik Therefore™ Navigator og Viewer og gjør det enkelt å verdsette fordelene, når som helst og hvor som helst.  For å sørge for at dataene holdes sikre via Internett, støtter Therefore™-webklienten sikker kommunikasjon ved hjelp av SSL


spacer
					image
Relatert informasjon
Hva er dokumentbehandling?
Hvorfor velge Therefore?
Therefore™ Skalerbarhet
Therefore™ Funksjoner
Therefore™ Integrering
Therefore™