Canon iW Management Console

Gjør skriveradministrasjonen enklere og maksimer produktiviteten

Canon iW Management Console

Utfordringene ved skriveradministrasjon
Å administrere en stor utstyrspark kan innebære betydelige problemer for drifts- og IT-avdelinger. Hvis problemer som lite toner eller mangel på papir ikke forebygges eller løses, kan det gå ut over produktiviteten til hele kontoret. I tillegg kan manuell oppdatering av enhetsinnstillinger, programmer, fastvare eller adresselister innebære flere dagers arbeid hvis utstyrsparken er stor.

Effektiv, sentralisert kontroll
Canons iW Management Console er et skalerbart, nettleserbasert verktøy som gir drifts- og IT-avdelinger et sentralisert kontrollpunkt for effektiv styring og overvåking av en utstyrspark med skrivere og multifunksjonsprodukter fra Canon. Integrering med Active Directory, administratorrettighetsbehandling og SSL-sikkerhet sørger for sikker, sentralisert styring av utstyrsparken.

Kraftig funksjonalitet
iW Management Console reduserer arbeidsbyrden for IT-administratorer og driftsavdelinger. Funksjonene omfatter overvåking av forbruksartikler, distribuering av enhetsinnstillinger og andre ressurser, konsolidering av måleravlesninger og oppgradering av skriverdrivere. Med iW MC kan også tjenesteleverandøren tilby utvidede tjenester som reduserer arbeidsbyrden ytterligere, som innsamling av måleravlesninger, oppgradering av enheter og bestilling av toner.

Gjør oppgavene enklere

Reduser arbeidsbyrden for administratorer gjennom automatisert oppgavestyring
Oppgaver som oppdatering av eksisterende enheter, innhenting av måleravlesninger eller registrering av nye enheter kan konfigureres av administratorer og planlegges slik at de utføres i løpet av natten eller helgen for å unngå forstyrrelser.

Logisk gruppering av enheter og oppgaver
Med gruppering av enheter kan enhetene grupperes på en logisk måte, og oppgaver kan kjøres og planlegges for grupper for enkel behandling. Oppgaver kan også grupperes og planlegges i bestemte rekkefølger slik at en serie med oppgaver kan utføres for hele utstyrsparken samtidig.

Enhetsovervåking

Øk produktiviteten med overvåking av enheter og forbruksartikler
Umiddelbar varsling via e-post om enhetsfeil og status for forbruksartikler gir mulighet for effektiv, proaktiv styring av utstyrsparken for redusert nedetid. Varsler via e-post kan filtreres eller deles med andre administratorer for å sikre at riktig informasjon alltid når riktig person. Så hvis det begynner å bli tomt for toner, vil personen som har ansvar for tonerforsyningen, varsles øyeblikkelig.

Oversikt over hele utstyrsparken
Statusvisning for enhetslisten, med mulighet for gruppering av enheter, gir enkelt oversikt over hele utstyrsparken. I tillegg kan du bruke funksjonen for kartlegging av enheter til å finne den nøyaktige plasseringen til en enhet på kartet – spesielt nyttig for store virksomheter med enheter plassert i flere etasjer og bygninger.

Bedre kostnadskontroll med innsamling og konsolidering av måleravlesninger
Det er enkelt å vurdere enhetsbruken i hele selskapet med konsoliderte måleravlesningsrapporter som bidrar til å holde kostnadene under kontroll og gjør det enklere å omdistribuere ressurser der det trengs. Plugin-modulen Meter Capture gjør det mulig å registrere lokale måleravlesninger fra Canon- og -enheter. Det kan også være mulig å registrere tellerverdier fra enheter fra andre produsenter som støtter standard skriver-MIB.

Enkel konfigurasjonsstyring for IT-avdelinger

Spar tid med massekonfigurasjon
Plugin-modulene Behandling av enhetskonfigurasjon og Behandling av profiloppsett gjør at IT-administratorer kan sikkerhetskopiere, gjenopprette eller distribuere detaljerte enhetsinnstillinger. IT-administratorer kan velge hver enkelt innstilling for hver maskin og deretter gjenskape dette for alle enhetene ved å distribuere disse detaljerte enhetsinnstillingene samtidig.

Ressurs- og adressebokbehandling
Plugin-modulen Adressebokbehandling gir sentralisert behandling av adressebøker på enheter og ettrykksknapper. IT-administratorer kan hente inn en adresseliste fra en enhet og sende den til flere enheter. Opprettelse og endring av adresselister for distribusjon støttes også. Med plugin-modulen Resource Management er det mulig å distribuere PCL/PS-skrifter, fargeprofiler og makroer til enheter, perfekt for selskaper med egen skrift og logo.

Tilgangsbehandling
Plugin-modulen Tilgangsbehandling gjør at IT-administratorer automatisk kan behandle passordene og sertifikatene på flere enheter samtidig.

Skriverdriverbehandling
Med plugin-modulen Skriverdriverbehandling kan IT-administratorer installere/avinstallere skriverdrivere sentralt på brukernes arbeidsstasjoner.

Effektive tjenester

System- og programvarestyring
Med plugin-modulen Device Application Management er det mulig å massedistribuere MEAP-applikasjoner og iR-alternativer samtidig til flere enheter, noe som gir rask og enkel oppgradering eller implementering i en stor utstyrspark.

Rask oppdatering av enhetsfastvare
Med plugin-modulen Device Firmware Update* kan tjenesteleverandører planlegge eller utføre oppdatering av enhetsfastvare samtidig til flere enheter – perfekt for oppgraderinger og raske rettinger. Denne løsningen er et lokalt alternativ til Canons Internett-baserte Content Delivery System og krever ingen Internett-tilkobling.

Raskere rettinger og nyttige eksterne tjenester
Plugin-modulen RDS* integreres med Canons eMaintenance Remote Diagnostics System for å gi mulighet for utvidede tjenester fra tjenesteleverandøren.
    1) Gå aldri tom for toner – overvåk status for forbruksartikler og få nye forsyninger levert proaktivt.
    2) Automatisert måleravlesning sørger for riktige regninger og fjerner behovet for manuell registrering.
    3) Fjerndiagnostikk gir bedre muligheter for rask retting på første forsøk eller på avstand.
*Bare tilgjengelig for tjenesteleverandører.