eMaintenance

eMaintenance automatiserer mange av de tidkrevende oppgavene som inngår i administrasjonen av Canon-nettverksenheter, og du får dermed tid til å konsentrere deg om mer presserende oppgaver.

  • Reduser administrasjon med automatiske måleravlesinger

  • Spar tid med fjerndiagnostikk

  • Automatiser bestilling av forbruksartikler for å maksimere enhetens oppetid

  • Bruk profiler for enhetsbruk til å påvirke distribusjonen

  • Utviklet for Canons multifunksjonsenheter

Nå finnes det en mye mer effektiv måte å ta seg av Canon-enhetene på. eMaintenance automatiserer mange av de tidkrevende oppgavene som inngår i administrasjonen av nettverksenheter. Dette frigjør tid som du kan bruke til mer presserende oppgaver.   

Reduser administrasjonen uten å gjøre noe for det

I stedet for å måtte registrere måleravlesinger hver måned, eller bruke anslagsverdier som må avstemmes videre, automatiserer eMaintenance hele prosessen for deg. I samsvar med strenge sikkerhetsprotokoller sender eMaintenance den relevante informasjonen direkte til tjenesteleverandøren via Internett, uten at det medfører noe administrasjon i det hele tatt.  

Oppnå optimal oppetid for enhetene 

eMaintenance bruker Canons fjerndiagnostikk til å følge nøye med på alle de nettverksbaserte Canon-enhetene. Hvis det oppstår en feil, eller hvis en enhet ikke fungerer i henhold til standardene som er angitt på forhånd, blir tjenesteleverandøren informert automatisk og umiddelbart via e-post. Dette sikrer hurtig svar – enten i form av en telefon fra en produktekspert eller et besøk fra en tekniker – og maksimerer enhetens oppetid.  

Forbedre tonerstyring 

eMaintenance vurderer automatisk når tonernivåene nærmer seg nedre grense, og sender en bestilling direkte til det aktuelle servicesenteret. Dette fjerner frustrasjoner som oppstår fordi det er tomt for toner, og det blir slutt på utskriftsjobbene som hoper seg opp.

Lag profiler for enhetsbruk 

eMaintenance går gjennom statusen, arbeidsbelastningen og bruksmønstrene for hver enhet eksternt. Dette er nyttig informasjon når det skal besluttes hvor og hvordan enheter skal plasseres i en stor virksomhet.  

eMaintenance-programvaren er utviklet for Canons multifunksjonsprodukter, men fungerer også sammen med enkelte enheter fra andre produsenter.  Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.