For bedrifter

Cost Tracking

uniFLOW og kostnadsoppfølging. For bedre kontroll over utskriftsbudsjetter.

uniFLOW har et innebygd rapporteringssystem for alle utgifter i forbindelse med utskrift, kopiering og skanning. Dermed kan du se akkurat hva dere bruker, hvem som bruker det, og hvordan kostnadene kan dekkes.

Besparelsene ved bruk av uniFLOW i organisasjonen registreres også, slik at du kan se hvilken avkastning som faktisk er oppnådd.

Viktige utfordringer

• Ingen kontroll over utskriftskostnader og skriverbruk
• Brukerne har en tendens til å skrive ut alt i farger
• Kostnadene kan ikke tilordnes brukere eller avdelinger
• Kostnadene kan ikke belastes eller dekkes
• Manglende innsyn i kostnader eller besparelser som oppstår i travle eller rolige perioder.

Fordeler ved uniFLOW-løsningen:

• Full oversikt over utgifter og besparelser ved utskrift/kopiering
• Kontroller utgiftene til utskrift og kopiering på bruker-, avdelings- eller prosjektnivå
• Forstå og optimaliser den eksisterende utskriftsinfrastrukturen
• Kontroller bruken av fargeutskrifter og -kopier i organisasjonen
• Utnytt nye inntekstmuligheter ved å belaste utskriftskostnadene til kilden.

spacer
					image
uniFLOW
Kostnadsoppfølging
Sikker utskrift
Intelligent ruting
Avansert skanning
Dokumentsikkerhet
Mobilutskrift