For bedrifter

Print & Scan hvor du vil og når du vil.

USB Print & Scan er en kraftig MEAP-applikasjon som gir brukerne mulighet til å skrive ut, skanne til og forhåndsvise fra en USB-lagringsenhet, uten behov for PC. Med en tilleggsmodul kan du til og med skrive ut Microsoft Office-dokumenter og skanne til redigerbart RTF-format.

Hovedfordeler

 • Kostnadseffektiv løsning for utskrift og skanning uten PC
 • Forhåndsviser filer før utskrift og skanning
 • Skriv ut fra og skann til en lang rekke vanlige filformater. Med en tilleggsmodul er det også mulig å skrive ut MS Office-dokumenter og skanne til redigerbart RTF-format.
 • Konfigurer innstillinger for utskrift, skanning og gjennomgang med et intuitivt og brukervennlig grensesnitt på skriverens multifunksjonelle berøringsskjerm.
 • Angi et utskriftsområde i et dokument
 • Integrer med uniFLOW-kostnadsberegning som tilleggsutstyr slik at brukerne kan se hvor høye utgiftene blir før de skriver ut

Den praktiske måten å dele informasjon på

Canons USB Print & Scan gir produktiviteten et løft ved å gi brukere på farten muligheten til å skrive ut fra og skanne til en USB-minnepinne. Med USB Print & Scan kan brukerne:

 • Skrive ut fra og skanne til en lang rekke vanlige filformater. Med en tilleggsmodul er det også mulig å skrive ut MS Office-dokumenter og skanne til redigerbart RTF-format.
 • Forhåndsvise bilder før utskrift/skanning
 • Konfigurere innstillinger for utskrift, skanning og gjennomgang med et intuitivt og brukervennlig grensesnitt på skriverens multifunksjonelle berøringsskjerm
 • Velge et utskriftsområde i et dokument

Skrive ut Microsoft Office-dokumenter

Med tilleggsmodulen USB Print & Scan MS Office Server får brukerne enda større fleksibilitet og kan skrive ut Microsoft Office 2003, 2007 eller 2010 Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter fra en USB-minnepinne. Dokumenter kan også skannes til en USB-minnepinne i praktisk og redigerbart RTF-format.

Grensesnitt for å dekke inn kostnader

USB Print & Scan integreres med Canons uniFLOW-løsning som tilleggsutstyr for å tilby:

 • brukerne mulighet til å se kostnadene ved utskrifts- og skannejobber før de avgjør om de vil fortsette, avbryte eller endre jobber
 • funksjonalitet for å belaste brukerne for bruk av enheten og slik dekke inn kostnader

Dette gjør USB Print & Scan perfekt for virksomheter som vil tilby utskrift uten PC og samtidig dekke inn kostnadene (f.eks. konferansesentre, hoteller, utdanningsinstitusjoner
og utskriftstjenester mot betaling).

spacer
					image
Nyttige nedlastinger
USB Print & Scan-brosjyre
Løsninger
Utskrifts-og kostnadskontroll
Dokumenthåndtering
Produksjonsflyt
Fargestyring
Dokumentdistribusjon
Variable datautskrifter