For bedrifter

Rådgivningstjenester

Rådgivningstjenester

For å opprettholde konkurransefortrinnet må man å holde seg à jour med utviklingen og dagens muligheter, men den raske utviklingen i informasjonsteknologien gjør det vanskelig å følge med. Canon er den perfekte veiviser i et forretningsliv som er i stadig endring. I dag må man gripe enhver mulighet til å bli mer konkurransedyktig for å kunne overleve og lykkes. IT kan gi bedriften merkbare fortrinn i forhold til konkurrentene, ikke bare i forhold til produktene og tjenestene, men fordi organisasjonen blir mer effektiv, kostnadene blir redusert og produktiviteten øker.

 
Hvis man ikke vet hva som er tilgjengelig, og hva man faktisk trenger, er det lett å gjøre kostbare feil. Hvordan skal man klare å finne frem i mylderet av tilgjengelige alternativer?

Med Canons rådgivningstjenester har man en kunnskapsrik partner som kan lede en gjennom beslutningsprosessen og hjelpe en med å unngå de kostbare fallgruvene. Gjennom ett kontaktpunkt har man tilgang til både vår omfattende kompetanse og våre IT-partneres fagkunnskap. Enten det er en dokumentbehandlingsløsning, en utskriftsløsning eller et helt nytt bedriftsnettverk, er våre konsulenter med på å definere bedriftens behov. Vi evaluerer eksisterende systemer og arbeidsflyt og anbefaler forbedringer for å hjelpe bedriften med å realisere planene for videre utvikling.

spacer
					image

Tjenester

Managed Print Services
Rådgivningstjenester
Implementeringstjenester
Opplærings- og utdanningstjenester
Vedlikeholdstjenester
Driftstjenester