For bedrifter

Grafisk bransje

Grafisk bransje

Utvikling av produkter og løsninger som dekker behovet innen grafisk bransje, er en integrert del av Canons strategi. Siden hele 90 % av printkostnadene er knyttet til selve prosessene, kan det å få en forståelse av hvor forbedringer kan gjøres i produksjonsprosessene, være avgjørende og gi store besparelser, både når det gjelder tid og penger. Med Canons fargestyringsløsninger kan man få nøyaktig de samme fargene på både skjerm og utskrift. Fjernstyring av prøvetrykksløsninger gjør at reklamebyråer kan lage prøvetrykk av kundenes skisser eksternt, og på den måten spare flere dager når det gjelder de store trykkoppdragene.

Dekke våre kunders behov

Teknologiske endringer og kundenes krav har påvirket måten man driver bedriften på. Mens tradisjonelle litografiprosesser fremdeles utgjør ryggraden i mange trykkeribedrifter, er det stor vekst innenfor digital produksjon av småopplag i farger eller svart/hvitt. Mellom 2003 og 2008 forventer man at omsetningsverdien av fargeutskrift on-demand vil vokse fra 17,7 til 34,9 milliarder euro. I 2005 er det i tillegg forventet at inntekten fra digitalutskrift vil stå for over 41 % av inntekten hos trykkeriene og den vil fortsette å vokse.* Få bedrifter kan tillate seg å overse disse endringene.

For at bedriften skal kunne dra nytte av disse mulighetene, er det viktig å ha en partner som ikke bare forstår digital produksjon, men som også kan hjelpe til å utnytte disse mulighetene som kan føre frem til lønnsom forretningsdrift. Med Canon som partner vil man oppnå nettopp dette.

 

*Data fra Infotrends 2005 og Infotrends 2004

spacer
					image
Produkter
Fargeskriver-serier
Digital fargeproduksjon
Sort/hvit høyvolum produksjon
Skrivere for storformat
Fargekontrollere og RIPer
Professional Print