For bedrifter

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Reduksjon av arbeidskrevende, manuelle prosesser og utnyttelse av ny teknologi er sentrale punkter for alle offentlige etater over hele Europa, som har press på seg for å kontrollere kostnader og øke effektiviteten ved driften. Ved å få en inngående forståelse av bedriftens arbeidsrutiner kan Canon hjelpe til å forenkle denne prosessen og dermed bidra til at driften blir mer effektiv. Man kan selv bedre innhenting, behandling og distribusjon av informasjon i hele virksomheten.

Gjennom et tett samarbeid med relevante personer (fra økonomi til IT) i virksomheten kan vi analysere hele informasjonsarbeidsflyten og komme med forslag til bedre rutiner. Rutiner med minst mulig avbrudd og størst mulig effekt: økt funksjonalitet for de ansatte, reduserte kostnader og redusert ineffektivitet.

Dra nytte av forbedrede arbeidsrutiner med Canon.

spacer
					image
Produkter
Digitale sort/hvit maskiner
Fargeskriver-serier
Raske dokumentskannere
LV Projektorer
XEED Projektorer