CANON EUROPA N.V.
3 ÅRS KAMPANJEGARANTI FOR LAMPER
VILKÅR OG BETINGELSER

Kampanje og arrangør

1) Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (heretter kalt "Canon").

2) Denne kampanjen om 3 års lampegaranti (”kampanjegaranti for lamper”) gjelder for de utvalgte Canon-produktene (”kampanjeproduktene") som er oppført nedenfor, og inkluderer:

a) gratis erstatning av maksimalt 3 defekte lamper med nye lamper

b) gratis levering av den nye lampen til adressen oppgitt av deltakeren

c) gratis resirkulering ved bytte av lampe


Kampanjeperiode

3) Kampanjeprodukter må kjøpes innenfor kampanjeområdet (definert nedenfor) fra en autorisert Canon-partner. Datoen produktet ble kjøpt, må kunne bekreftes av et gyldig kjøpsbevis. Vær oppmerksom på at produktet må registreres innen 60 dager etter kjøpet.


Kampanjeområde

4) Kampanjeproduktene må kjøpes i og registreres på en adresse innenfor ett av følgende kampanjeområder: Andorra, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike.


Kampanjeprodukter

5) De utvalgte Canon-produktene som er kvalifiserte for denne kampanjegarantien for lamper (”kampanjeproduktene"), er alle lampebaserte projektorer fra produktseriene våre. Se den faktiske listen over kampanjeproduktene her.

6) Kampanjeproduktene må være nye og originale Canon-produkter og må ha blitt levert av og distribuert til forhandlere fra Canon-gruppen i EØS eller Sveits. Spør forhandleren din for å forsikre deg. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Klikk her for å lære mer om parallelle produkter.

7) Kampanjeprodukter må registreres innen 60 dager etter kjøpet for å være kvalifisert for denne kampanjen. Du registrerer produktet ved å sende inn kravet slik det beskrives i instruksjonene nedenfor.

8) Dette tilbudet er bare tilgjengelig for sluttbrukere.

9) Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.


Hvordan du registrerer produktet og krever kampanjegarantien for lamper

10) Alle deltakere må være 18 år eller eldre. Hvis du oppretter et krav i denne kampanjen og registrerer produktet, godtar du å være underlagt disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er under 18 år gammel og/eller ikke ønsker å være underlagt vilkårene i denne kampanjen, skal du ikke kreve kampanjegarantien for lamper.

11) Produktregistrering

a) Du må registrere deg før du kan gjøre krav på kampanjegarantien for lamper. Du må fylle ut et elektronisk registreringsskjema på riktig måte og sende det inn for å registrere produktet (du må også angi ett eller flere gyldige serienumre*) innen 60 dager etter kjøpet av produktet. Registreringsforespørsler som mottas over 60 dager etter kjøpsdatoen, blir ikke godtatt av Canon. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved det elektroniske registreringsskjemaet og et gyldig bevis på kjøpet (for eksempel en kvittering fra kassen eller en bekreftelse på bestilling og betaling på nettet). Merk at en følgeseddel ikke er et gyldig kjøpsbevis.

*Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

b) Etter at produktregistreringen er godkjent, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post som sier at registreringsforespørselen er godtatt, og at produktet er registrert. Hvis du ikke mottar denne e-posten innen åtte virkedager etter at du sendte inn registreringsforspørselen, må du ringe oss på direktelinjen +47 23 50 01 43. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på den gyldige produktregistreringen din hvis du ønsker å bruke garantitjenester.

12) Krav om kampanjegarantien for lamper

a) Etter at deltakeren har registrert kampanjeproduktet, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post med påloggingsinformasjon til det elektroniske systemet. Deltakeren kan bruke systemet til å administrere krav om kampanjegarantien. Hvis deltakeren vil gjøre krav på kampanjegarantien for lamper, må deltakeren logge seg på med den personlige påloggingsinformasjonen, og deretter fylle ut og sende inn kravet via det elektroniske systemet.

b) Deltakeren mottar deretter en e-post som bekrefter at kravet har blitt mottatt. Hvis du ikke mottar denne e-posten innen åtte virkedager etter at du sendte inn kravet, må du ringe oss på direktelinjen +47 23 50 01 43. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på det gyldige kravet ditt hvis du ønsker å bruke garantitjenester. Den nye lampen sendes kostnadsfritt til den angitte adressen.

c) Med kampanjegarantien for lamper kan deltakeren gjøre krav på en gratis lampe som erstatning for den gamle lampen. Deltakeren kan gjøre krav på opptil 3 lamper per kampanjeprodukt over en periode på 3 år.

13) Canon forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle ufullstendige, feilaktige eller ukvalifiserte produktregistreringer og krav.


Forbehold

14) I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

15) Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

16) Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til. Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av Kampanjeprodukter i Kampanjeperioden.

17) Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakeren for å unngå unødige skuffelser.


Beskyttelse av personlige opplysninger

18) Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia under registreringsnummer 4093977 og virksomhetsadresse 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia, er datakontrollører i forbindelse med gjeldende personvernlover og bestemmelser med hensyn til personlige data som oppgis av deltakerne i forbindelse med denne kampanjen. Kontroll og behandling av personlige opplysninger, enten utført av Canon eller det autoriserte tredjeparter, er underlagt nødvendige lover og forskrifter om beskyttelse av data. Personlige opplysninger blir kun lagret og behandlet av Canon eller Canons autoriserte tredjeparter med formål om å administrere denne kampanjen og kampanjegarantitjenestene for lamper hvis ikke andre avtaler inngås. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål, eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, må de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.


Lov og jurisdiksjon

19) Ingenting i dette dokumentet begrenser rettigheter du har som forbruker.

20) I den grad det er tillatt av loven og denne kampanjen, skal disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse, administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

21) Som forbruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.