Vilkår og betingelser for Canon 5D-jubileumskonkurransen

Disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») gjelder for Canon EOS 5D-seriens jubileumskonkurranse 2015 («konkurransen») som beskrevet nedenfor.

Disse vilkårene skal gjelde mellom Canon Europa N.V. (registrert i Amsterdam med registreringsnummeret 33166721 og forretningsadressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, og andre selskaper i Canon-gruppen («Canon») og deg, deltakeren i konkurransen («deg»).

Ved å sende inn bilde(r) for å delta i konkurransen samtykker du i at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

1. DELTAKELSE I KONKURRANSEN

1.1 Denne konkurransen er åpen for alle som er bosatt i Storbritannia og Irland, Tyskland, Frankrike, Spania, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Sveits, Belgia, Østerrike og Nederland («regionen»). Deltakerne må ha fylt 18 år (eller ha foresattes tillatelse til å delta). Canon-ansatte og deres nærmeste familie, bildebyråene eller andre som er profesjonelt forbundet med denne konkurransen, er ikke kvalifiserte til å delta. Det samme gjelder Canon Masters, Canon-ambassadører og Canon Explorers.

1.2 Temaet for konkurransen er Ikoniske bilder («temaet»), og opplastingsperioden åpner kl. 09.00 (CEST) 1. september 2015 og stenger kl. 23.59 (CEST) 2. oktober 2015

1.3 For å delta i konkurransen må du laste opp ett (1) bilde som er relatert til temaet, (Ikoniske bilder) til Canon-galleriet og legge ved en kort beskrivelse av bidraget ditt som omfatter historien bak det, og hvilken måte det symboliserer endring på. Alle bidrag må lastes opp i løpet av opplastingsperioden. Bidrag som lastes opp utenfor denne perioden, blir ikke godtatt som et bidrag til konkurransen, men kan likevel bli stilt ut i Canon-galleriet, Canon Showcase eller Canons sider på sosiale medier.

1.4 Alle bilder som lastes opp i forbindelser med konkurransen, er synlige for andre deltakere, og alle gyldige bidrag vises i Canon-galleriet. Ved å laste opp bildet ditt og melde deg på konkurransen samtykker du til slik bruk.

1.5 Canon er ikke ansvarlig for bidrag som ikke mottas grunnet tekniske problemer.

1.6 Canon reserverer seg retten til å diskvalifisere alle enkeltpersoner som selskapet tror kan ha jukset med bidraget, eller som har brutt noen av vilkårene i konkurransen.

2. PREMIER

2.1 To hundre (200) bilder vil bli plukket ut som vinnerkandidater («vinnerkandidater») blant alle de europeiske bidragene, der minst fem (5) bilder blir plukket ut fra hver region. Blant disse 200 vinnerkandidatene vil ti (10) bidrag bli plukket ut til finalerunden. I finalerunden vil én (1) deltaker bli kåret til hovedpremievinner. Bidragene vil bli vurdert etter kriteriene teknikk, kreativitet og original og interessant tolkning av temaet Ikoniske bilder etter dommernes absolutte skjønn. Representanter fra Getty Images, ett verdensledende byrå innen fotografering og distribuering av stillbilder, video, musikk og multimedieprodukter, vil plukke ut vinnerkandidatene. Bidragene som går til finalerundene, og den endelige vinneren vil bli valgt ut av en jury bestående av Anthony Holland Parkin, kunstnerisk ansvarlig i Getty Images, Getty Images-fotografen Toby Smith og Canon-ambassadør Brent Stirton («juryen»). Alle avgjørelser om vinnerbidrag er endelige, og juryen, Getty Images eller Canon vill ikke delta i diskusjoner om disse avgjørelsene.

2.2 Vinnerkandidatene vil bli plukket ut mellom avslutningsdatoen og kl. 17.00 CET 12. oktober 2015, og bidragene som går til finalerunden, vil bli valgt ut innen kl. 23.59 CET 26. oktober 2015.

2.3 Canon kontakter alle vinnerkandidater innen 48 timer etter at juryen har kommet til en beslutning. Bare deltakere som kan bevise at bidragene deres samsvarer med disse vilkårene, kan vinne premier.

2.4 Vinnerne varsles via e-post senest 30. oktober 2015. Vinnerne har fjorten (14) dager på seg til å svare på meldingen om premie, bekrefte bidraget og akseptere premien som blir tilbudt. Canon kan trekke tilbake tilbudet og gi premien til en annen deltaker dersom svar ikke er mottatt innen denne tiden.

2.5 Vinnerkandidatene vil bli offentliggjort 3. november i Canon-galleriet og via Canons sider på sosiale medier. Finalerundevinneren og hovedpremievinneren blir kunngjort 24. november 2015 i en pressemelding samt i Conan-galleriet og via Canons sider på sosiale medier i alle regioner.

3. PREMIER

3.1 De 200 vinnerkandidatene har rett til å motta en Canon-kamerastropp i begrenset opplag som premie.

3.2 I tillegg til kamerastroppen fra Canon i begrenset opplag vil de 10 finalekandidatene også ha rett til å motta et Canon EOS 5D Mark III DSLR-kamera, et EF 24-105 mm f/4L IS USM-objektiv og et trykt eksemplar av vinnerbildet.

3.3 Én hovedpremievinner får i tillegg velge ett av følgende Canon-produkter: EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM, EF 16-35 mm f/2.8L II USM eller EF 85 mm f/1.2L II USM.

3.4 Canon streber etter å levere egnede premier til bekreftet vinner innen 30 dager etter aksept av premien. Enhver premie som returneres til senderen, eller som ikke kan leveres på grunn av feil opplysninger, blir ansett som uønsket, og premien blir trukket tilbake.

3.5 Alle vinnere må bekrefte at de aksepterer sin premie innen 14 dager etter at de har blitt varslet. Premier som ikke blir akseptert innen 14 dager etter varsling, går tilbake til Canon og kan tildeles en annen deltaker etter Canons eget skjønn.

3.6 Ingen penger eller andre premiealternativer er tilgjengelig helt eller delvis med unntak av hvis den spesifiserte premien ikke er tilgjengelig, uansett grunn. I så tilfelle har Canon rett til å tilby en tilsvarende premie av samme eller høyere spesifikasjon og/eller verdi.

3.7 Vinnere er ansvarlige for eventuelle plikter som er knyttet til en hvilken som helst av premiene.

4. BILDEKRAV FOR GYLDIGE KONKURRANSEBIDRAG

4.1 Deltakere må eie eller inneha rettighetene til alle bilder som lastes opp til denne konkurransen, og du må ha absolutt rett til å sende inn bildet til konkurransen etter å ha fått tillatelse av eventuelle andre personer som kan ha noen rettigheter eller interesser i bildet som lastes opp.

4.2 Alle bilder må leveres i sine opprinnelige filer hvis Canon ber om dette.

4.3 Bilder vil bli ansett som ugyldige (og kan ikke vinne premier) hvis de ikke samsvarer med de følgende kravene. Du kan ikke laste opp bilder som inneholder:

(1) Gjenkjennelige personer, med mindre du kan dokumentere at disse personene har gitt den nødvendige tillatelsen til at vedkommendes bilde brukes og publiseres av Canon i henhold til disse vilkårene, eller

(2) Kunstverk, med mindre du kan dokumentere at du har fått tillatelse til at slike kunstverk kan brukes og publiseres av Canon i henhold til disse vilkårene,

(3) Logoer og merkenavn, med mindre du kan bevise at du har fått tillatelse til at logoen eller merkenavnet kan brukes og publiseres av Canon i henhold til disse vilkårene,

(4) Noe som er ulovlig eller kan krenke rettighetene til Canon eller en tredjepart;

(5) Noe som diskrediterer eller sverter noens image, personlige rykte eller kommersielle rykte.

(6) Noe som kan anses som uanstendig, umoralsk eller på noen måte upassende eller ubehagelig, inkludert nakenhet, vold eller lignende.

4.4 Du kan digitalt manipulere bildet for å optimalisere det, men det er ikke tillatt å legge til eller fjerne viktige elementer. Collager eller sammensatte bilder, laget av mer enn ett bilde, kan ikke delta i konkurransen.

4.5 Du må betale for alle royalties, avgifter og alle andre beløp som du skylder noen andre for alle bilder du har lastet opp i sammenheng med konkurransen.

Lisens – ved å laste opp bildet ditt til Canon-galleriet og bli med i denne konkurransen gir du herved Canon (inkludert alle selskaper i, tilknyttede selskaper til, underlisenstakere for og autoriserte representanter for Canon-gruppen), en royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens i Europa, Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og Afrika (EMEA) for å bruke, reprodusere, publisere og republisere (enten hele eller i beskåret eller redigert format) bildet som du lastet opp, med formål om å gjennomføre eller promotere denne konkurransen på Internett (inkludert, men ikke begrenset til Canons Facebook-sider eller Twitter-sider), på Canons nettsteder eller på nettstedene til autoriserte tredjeparter eller på sosiale medier, uten tidsbegrensning. Vinnerbilder kan også brukes på tredjeparts medienettsteder innenfor EMEA uten tidsbegrensning. Du garanterer herved at du har alle nødvendige rettigheter og myndigheter til å godta denne avtalen og gi denne lisensen til Canon, dets tilknyttede selskaper, underlisenstakere og representanter. Du sier herved uttrykkelig fra deg alle moralske rettigheter som du og/eller andre personer har til bildet du sender inn.

4.7 Du samtykker også i at Canon kan kontakte deg hvis det er nødvendig for å administrere konkurransen, eller hvis Canon ønsker å snakke med deg om annen bruk av bildene som er sendt inn til konkurransen.

4.8 Canon har rett til å diskvalifisere ufullstendige, uleselig bidrag eller andre bidrag som på annet vis ikke oppfyller kravene ovenfor.

4.9 Du må overholde gjeldende vilkår og/eller policyer for Canon og Canon-galleriet.

5. PERSONVERN

5.1 Canon bruker bare bildet i samsvar med lisensen beskrevet ovenfor og bruker bare personlig informasjon som er sendt inn med bildet, for å administrere konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til å kontakte deg og annonsere vinnerne og identifisere deg som eier av bildet.

5.2 Du gir herved uttrykkelig tillatelse til at den personlige informasjonen din overføres og behandles innen EU av Canon (inkludert selskaper i Canon-gruppen og representanter som er autorisert av Canon til å handle på dets vegne) i tilknytning til denne konkurransen og bildene, som beskrevet her.

5.3 Datakontrollørene som brukes under denne konkurransen, for kontroll av din personlige informasjon er Canon Europa N.V., registrert i Amsterdam med registreringsnummeret 33166721 og forretningsadressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland; og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia med registreringsnummeret 4093977 og forretningsadressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1 Hvis disse vilkårene ikke kan oppfylles på grunn av omstendigheter som kan tilskrives force majeure, påtar ikke Canon seg ansvar for dette. Slike omstendigheter skal inkludere, men ikke være begrenset til, ekstreme værforhold, brann, flom, krig, jordskjelv, opptøyer, industrielle tvister, terrorisme, naturkatastrofer eller hendelser som påvirker levering av produkter som gis som premie, eller hendelser som, uten at det skyldes noen av partene, gjør det umulig å innfri eller ikke gjør det mulig å innfri på en tilfredsstillende måte.

6.2 Ved å bli med i konkurransen godtar du å frita og holde Canon skadesløs fra og mot alle krav eller årsaker til rettstvister som oppstår grunnet deltagelse i konkurransen eller mottak eller bruk av premier.

7. ANNET

7.1 Canon forbeholder seg retten til å oppheve eller endre disse vilkårene når som helst grunnet eksepsjonelle omstendigheter utenfor rimelig kontroll og bare når det er uunngåelig, men vil alltid forsøke å minimere hvordan det påvirker deg for å hindre unødvendige skuffelser.

7.2 Som forbruker gjelder lovene i landet ditt for denne konkurransen, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter. Hvis du ikke er en forbruker under din lokale lovgivning, gjelder lovgivningen i England og Wales for denne konkurransen, og partene er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.