Avtalevilkår & Reglement For Behandling Av Personopplysninger

Vilkår og betingelser for Canon-galleriet

Disse vilkårene og betingelsene blir oppdatert fra tid til annen. Vi holder deg oppdatert om eventuelle endringer av disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på Internett. Vi bruker også alle kommunikasjonsmetodene du gir oss tillatelse til å bruke, til å informere deg om eventuelle viktige endringer av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du fortsetter å bruke Canon-galleriet etter at vi har publisert endringer av disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i at du er bundet av de oppdaterte vilkårene.

1. Hva er Canon-galleriet?

Canon-galleriet og Canon Showcase er nettsteder som drives av Canon, og som er viet til å vise brukerskapt innhold. Når du oppretter en konto gjennom registreringsprosessen, har du mulighet til å laste opp og sende inn digitalt innhold, for eksempel bilder ("innhold"), til Canon for å vise det offentlig i Canon-galleriet. Canon kan vise innholdet ditt i Canon-galleriet hvis innholdet oppfyller disse vilkårene og betingelsene og det ellers egner seg for å vises offentlig.

Når du oppretter en konto, blir du tildelt en Canon iD. Denne Canon iD-en må oppgis hver gang du laster opp og sender inn innhold som skal vises i Canon-galleriet. Canon iD-en du har eller mottar, kan også brukes til å få tilgang til andre Canon-tjenester som er tilgjengelige på Internett. Du finner fullstendige vilkår og betingelser for bruk av Canon iD her [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Resten av vilkårene og betingelsene på denne siden gjelder for Canon-galleriet og bruken av det, og gjelder i tillegg til de fullstendige vilkårene og betingelsene for Canon iD. 

2. Hvem kan bruke Canon-galleriet?

Når du har opprettet en konto, kan du sende inn innhold som skal vises offentlig i Canon-galleriet, hvis du er bosatt i Europa, Midtøsten eller Afrika og er over 18 år. Hvem som helst kan få tilgang til og vise Canon-galleriet. Du må imidlertid ha en konto for å laste opp og sende inn innhold til Canon-galleriet. Personer under 18 år får bare registrere seg og/eller opprette en konto og sende inn innhold med uttrykkelig tillatelse fra en forelder eller foresatt.

3. Bruk av innholdet ditt

Du bekrefter at innholdet er ditt eget originale verk, ikke er støtende eller ulovlig og ikke krenker noen andres rettigheter (herunder rettigheter knyttet til personvern).

Du beholder opphavsretten for alt innhold du sender inn, men samtykker i at Canon kan vise innholdet ditt i Canon-galleriet og Canon Showcase og på Canons plattformer for sosiale medier (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) og Canon-nettsteder innenfor EMEA ("nettsteder") vederlagsfritt og i all fremtid.

Canon vil kreditere deg, kontoinnehaveren, som opphavspersonen bak innholdet du sender inn, hvis innholdet vises på nettstedene. Hvis du ikke er opphavspersonen bak innholdet du sender inn, må du sørge for at du har tillatelse fra opphavspersonen til å sende inn innholdet under ditt eget navn og til å identifiseres og krediteres som opphavspersonen.

4. Hvordan Canon kan bruke innholdet ditt

Canon forbeholder seg retten til utelukkende etter eget skjønn å avgjøre om innholdet du sender inn, skal vises eller ikke. 

Alt innhold som sendes inn, modereres av Canon eller en oppnevnt representant for å sørge for at innholdet egner seg for å vises på nettstedene. Canon kan beslutte å ikke vise innhold du sender inn, av en rekke ulike årsaker. Derfor ber vi om at du ikke blir opprørt eller fornærmet hvis Canon bestemmer seg for å ikke vise innholdet.

For at innhold skal kunne vises på nettstedene, kan Canon måtte beskjære, redusere størrelsen til eller på annen måte endre innholdet. Når du sender inn innholdet, samtykker du i at Canon kan endre innholdet der Canon anser det som nødvendig.

5. Canon forbeholder seg retten til å kontakte deg

Canon kan ha behov for å kontakte deg vedrørende innholdet, for eksempel hvis Canon ønsker å vise frem innholdet i Canon Showcase. I henhold til dette samtykker du i at Canon eller en oppnevnt representant kan kontakte deg på kontaktadressen du oppgir når du oppretter kontoen. 

6. Tredjepartsrettigheter

Du må sørge for at du har tillatelse fra alle tredjeparts rettighetshavere for innholdet, før du sender det inn for offentlig visning på nettstedene.

En rettighetshaver kan være navn på tredjeparters merkevarer eller selskaper, en person som vises på bildet, eller en berømt bygning. Du må forsikre deg om at du har alle de nødvendige rettighetene og tillatelsene, før du sender inn innholdet. Når du sender inn innholdet, tar Canon det FOR GITT at du har alle de nødvendige rettighetene, og at du har fått tillatelse fra eventuelle personer eller merkevarer som vises i innholdet. Canon kan ikke påta seg noe ansvar og/eller erstatningsansvar knyttet til krenkelse av tredjepartsrettigheter ved visning av innhold du sender inn, på nettstedene. Eventuelle krav fra tredjeparter vil rettes til deg.

7. Ansvaret ditt

Du er ansvarlig for innholdet du sender inn.

Hvis noe innhold som du sender inn, inneholder ulovlig materiale, forbeholder Canon seg retten til å overdra innholdet og kontaktinformasjonen din til de relevante politimyndighetene for etterforskning. I henhold til dette godtar du at Canon overdrar kontaktinformasjonen din til de relevante politimyndighetene hvis du sender inn ulovlig innhold.

8. Dine personlige opplysninger

Du finner informasjon om hvordan vi bruker forbrukerdataene dine i våre Retningslinjer for personvern av forbrukerdata.

9. Ansvarsfraskrivelse

Canon utelukker herved, så langt det er tillatt ved lov, alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som gjelder levering eller påstått levering, mislykket levering eller forsinket levering av noen tjeneste knyttet til Canon-galleriet eller Canon Showcase, eller noen e-postkommunikasjon om at Canon-galleriet eller noen annen tjeneste som leveres, er riktig, fullstendig eller oppdatert, som om det ikke var for denne delen (del 9), kunne ha vært gjeldende mellom Canon og deg, eller som ellers hadde vært underforstått i eller innlemmet i disse vilkårene og betingelsene eller noen underordnet kontrakt, enten i kraft av vedtekter, sedvanerett eller annet. Du forstår og samtykker i at du bruker Canon-galleriet på eget ansvar, og at Canon ikke garanterer at Canon-galleriet, tilknyttet e-postkommunikasjon eller noen tjeneste som leveres, vil dekke behovene dine, eller at Canon-galleriet vil fungere uavbrutt eller feilfritt. Alt innhold og alle tjenester som leveres via eller i tilknytning til Canon-galleriet av Canon, leveres "SOM DE ER" og "AVHENGIG AV TILGJENGELIGHET". Canon gir ikke noen form for fremstilling eller anbefaling, verken uttrykt eller underforstått, for innhold eller tjenester i eller knyttet til Canon-galleriet. Canon forbeholder seg retten til utelukkende etter eget skjønn å endre eller trekke tilbake innhold eller tjenester som tilbys som en del av Canon-galleriet.

10. Erstatningsansvar

Canon, alle selskaper i Canon-gruppen og deres funksjonærer, direktører, ansatte, aksjonærer eller representanter utelukker, så langt det er tillatt ved lov, alt ansvar og erstatningsansvar for noe beløp eller noen form for tap eller skade som kan ramme deg eller en tredjepart (herunder og uten begrensning direkte, indirekte, straffemessige eller følgesmessige tap eller skader eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, bruk av penger eller tap eller skader) som følge av eller på noen måte knyttet til driftsavbrudd, og uansett om det gjelder skadevoldende handling (herunder, og uten begrensning, forsømmelse), kontrakt eller annet på noen måte knyttet til Canon-galleriet eller knyttet til bruk av, manglende evne til å bruke eller følger av bruk av Canon-galleriet, e-postkommunikasjon knyttet til Canon-galleriet eller noen tjeneste som leveres, nettsteder koblet til Canon-galleriet eller innholdet på disse nettstedene. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, tap eller skade som følge av virus som kan infisere datautstyr, programvare, data eller andre eiendeler som følge av at du får tilgang til, bruker eller søker i Canon-galleriet eller andre nettsteder koblet til Canon-galleriet. Dette skal ikke påvirke dine lovfestede rettigheter.

11. Canons varemerke

Ingen har på noen som helst måte tillatelse til å vise eller bruke Canon eller Canon-gruppens varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndstillatelse fra Canon.

12. Valg av lov og forum

Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister knyttet til dem, skal reguleres av gjeldende lov i England og Wales, og tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene skal løses i domstolene i England og Wales.

Som bruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine lovfestede rettigheter.

13. Opplysninger om Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tlf.: 0031 20 545 8545
Faks: 0031 20 545 8222
Organisasjonsnummer: 33166721
MVA-nr.: NL005916343B01

14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Med enerett. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre informasjon, bilder og varemerker som vises på nettstedene.