Exposure Header

Slik kontrollerer du eksponering

Eksponering er en måling av mengden lys som treffer kameraets sensor. Dette avgjør hvor lyst eller mørkt bildet blir seende ut. Eksponeringen kan kontrolleres med lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO. Justering av disse innstillingene påvirker ikke bare eksponeringen, men også hvordan bildet vil se ut. 

Denne videoen forklarer hvordan du kan bruke blenderåpningen, lukkerhastigheten og ISO-innstillingene til å få den riktige eksponeringen og effekten når du tar bilder.

Alle eksponeringsbehov kan vanligvis dekkes med kameraets automatiske modi. Hvis du lærer deg hvordan de ulike elementene påvirker bildene, kan du imidlertid få den selvtilliten du trenger for å ta styringen selv. Resultatet av dette kan være bilder som skiller seg fra mengden.

Blenderåpning er størrelsen på hullet i objektivet som lyset passerer gjennom. Alle objektiver har ulike innstillinger for blenderåpning, fra stor til liten. Bruk blenderprioritetsmodus (Av) for å kontrollere blenderåpning mens du fortsatt lar kameraet ta seg av den generelle eksponeringen.

Blenderåpning måles som et f-tall. Stor blenderåpning uttrykkes som små tall, for eksempel f/2.8, og slipper inn mer lys og gir en grunn dybdeskarphet (økt uskarphet utover fokuspunktet). Liten blenderåpning uttrykkes som større tall, for eksempel f/16, og slipper inn mindre lys og gir større områder i fokus fra forgrunn til bakgrunn.

Sammenligning av blenderåpning0,4 sek., f/16, ISO 100
Sammenligning av blenderåpning1/250s, f/1.8, ISO 100

Disse to bildene er tatt med lik eksponering, men med ulik blenderåpning. Se hvordan bruk av en liten blenderåpning på bildet til venstre skaper større dybdeskarphet med mange områder i fokus. På bildet til høyre, der en større blenderåpning er brukt, er dybdeskarpheten mindre, noe som betyr at mye mindre er i fokus.

Lukkerhastighet er hvor lenge lyset treffer sensoren. Det uttrykkes i sekunder. Bruk lukkerprioritetsmodus (Tv) for å kontrollere lukkerhastigheten mens du fortsatt lar kameraet ta seg av den generelle eksponeringen.

Høye lukkerhastigheter, som 1/1000s, brukes for å fryse bevegelser som foregår i høyt tempo, for eksempel rennende vann. Lave lukkerhastigheter brukes for å legge til bevegelse, for eksempel gjøre rennende vann i en bekk uskarpt.

Sammenligning av lukkerhastighet1/1000s, f/5, ISO 2000
Sammenligning av lukkerhastighet1/2s, f/16, ISO 50

Hvis du sammenligner disse bildene, som er tatt med veldig lik eksponering, men med ulik lukkerhastighet, kan du se hvilken effekt en lav lukkerhastighet har på rennende vann. Ved bruk av en lang eksponering bør du bruke et stativ eller annen støtte for å unngå kameraristing.

ISO angir lysfølsomheten til sensoren. Du kan derfor bruke ISO til å forsterke lyset som treffer sensoren, noe som gir større fleksibilitet sammen med lukkerhastighet og blenderåpning. ISO-en starter vanligvis på 100 og stiger etter hvert som følsomheten øker.

ISO kan også gjøre bildekvaliteten dårligere, i form av kornete bilder eller støy i bildene og dempede farger. Det er som regel lurest å bruke en lav ISO-innstilling hvis dette er mulig.

ISO-sammenligning1/20s, f/5.6, ISO 400
ISO-sammenligning1/20s, f/5.6, ISO 1250

Motivet til høyre er mye mørkere enn motivet til venstre. Hvis du vil opprettholde en lukkerhastighet som er høy nok til å fotografere uten stativ, må du øke ISO-en for å kompensere. Her er ISO-en økt til 1250, og dette har ikke påvirket bildekvaliteten i altfor stor grad.

Det å kontrollere eksponeringen handler om å finne den rette balansen mellom disse tre innstillingene. Hvis du for eksempel øker lukkerhastighet for å fryse raske bevegelser, kan dette føre til at bildet blir undereksponert. Du må da øke blenderåpningen for å kompensere for dette. På samme måte kan det å redusere blenderåpning for å få størst mulig fokusering forfra og bakover, gjøre det nødvendig å redusere lukkerhastighet. Du kan også bruke ISO til å opprettholde eksponeringen. Du vil ofte se dette forholdet illustrert med en eksponeringstrekant.

Rattet for eksponeringskompensasjon gjør det mulig å gjøre bildet lysere eller mørkere. Et negativt tall reduserer eksponeringen og gjør bildet mørkere, mens et positivt tall øker eksponeringen og gjør bildet lysere.

Sammenligning av eksponeringer1/15s, f/5.6, ISO 400 eksponering -2
Sammenligning av eksponeringer1s, f/5.6, ISO 400 eksponering +2

Disse to bildene har åpenbart forskjellige eksponeringer til tross for at de er tatt i samme lys. Bildet til venstre er for mørkt eller undereksponert, og bildet til høyre er for lyst eller overeksponert. Ved å bruke eksponeringskompensasjon kan du korrigere eksponeringen.

Du kan skape en kreativ effekt ved å justere eksponeringen på denne måten. Du kan gjøre bildene mørkere for å skape en spesiell stemning og gjøre fargene dypere, noe som egner seg godt til landskapsfotografering. Hvis du øker eksponeringen, blir skyggeområdene lysere, noe som gir bildet et mer moderne utseende.

Bracketing for eksponering gjør det mulig å fange et motiv med en rekke eksponeringer og deretter velge den som fungerer best. Velg mellom 1 og 3 trinn på eksponeringsskalaen, og overlat til kameraet å gjøre de nødvendige justeringene av innstillingene.

Neste gang du bruker kameraet, kan du prøve å eksperimentere med ulike innstillinger, slik at du selv ser hvilken innvirkning endringene har på bildene. Når du har tatt noen bilder du er stolt av, kan du dele dem med resten av verden ved å laste dem opp til Canon-galleriet.


Merk: I enkelte tilfeller er verdiene som vises for bildene, oppført for å illustrere de ulike bildene som er tatt