aerial view of workers

Ta abstrakte fotografier

Uansett om du besøker et nytt sted eller fanger inn stedet der du bor, er det alltid lurt å forsøke å finne måter å ta bilder på, som gir mer interessante bilder med større særpreg.

Finn en ny vinkel

De fleste tar bilder med kameraet foran øynene. Hvis du bruker kameraets Live View-funksjon (og den vribare LCD-skjermen hvis kameraet har den), kan du uten videre komponere bilder fra mye mer interessante vinkler.

Prøv dette: Plasser kameraet på bakkenivå, og vri LCD-skjermen slik at du kan se den når du ser rett ned. Hvis du vil ta et bilde over hodene på en folkemengde, kan du sette kameraet på en monopod og vende LCD-skjermen nedover. Da kan du holde kameraet høyt og se hva objektivet fanger opp fra en veldig annerledes vinkel.

Fest nakkestroppen rundt håndleddet

Hvis du tar bilder fra et høyt utsiktspunkt av et motiv under deg, må du ha et godt grep rundt kameraet. Hvis du fester nakkestroppen rundt håndleddet, er det med på å stabilisere kameraet samtidig som at det ikke treffer underlaget hvis du mister det.

Endre fokus

Et godt utgangspunkt er å flytte fokus bort fra midten av bildet. Først setter du kameraet til manuell fokusinnstilling. Deretter plasserer du motivet midt i rammen og trykker lukkeren halvveis ned. Hold lukkeren halvveis nede, så kan du komponere bildet på nytt mens du beveger deg rundt til du får den beste komposisjonen. Deretter trykker du lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

Ta kontrollen i Live View

Live View forhåndsviser bildet på kameraets LCD-skjerm. Få større kreativ kontroll over bildene ved hjelp av Live View, slik at du kan velge hvor du fokuserer. Enda enklere er det hvis kameraet har berøringsskjerm. Bare trykk på punktet på LCD-skjermen du vil at kameraet skal fokusere på, og aktiver Live-modus for autofokus, så fokuserer kameraet på det punktet i rammen.

Vær forberedt på å ta det perfekte øyeblikksbildet

Hvis du planlegger et bilde der du holder kameraet på et stativ over hodene på andre mennesker, kan det være vanskelig å nå lukkerknappen i rett øyeblikk. Du kan utløse lukkeren ved hjelp av en fjernutløserkabel, enten RS-60E3 eller RS-80N3 avhengig av kameramodellen. Hvis kameraet har Wi-Fi, kan du koble smarttelefonen til kameraet og se Live View og utløse lukkeren fra telefonen.

Tenk stort

Landskapsmodus velges automatisk i Smart Auto. Der kan du fange inn motiver med skarpe detaljer gjennom hele bildet. Dette kalles omfattende dybdeskarphet. Du kan bruke dette for å vise mer av omgivelsene dine både i byen og på landet.

Prøv dette: Når du tar et landskapsbilde, kan du ta med noe i forgrunnen som balanserer motivet. Du må også huske på at landskapsbilder kan bli tatt med kameraet vendt på siden, i stående retning.

Se etter lys og skygger

Lys er et sentralt element i alle bilder. Du kan ta et stort skritt mot å bli en bedre fotograf ved å lære å gjenkjenne hvordan skygger og lys skaper egne former og strukturer i bildet. Når solen står lavt, både tidlig om morgenen og sent på kvelden, kan de lange skyggene tilføre en ekstra dimensjon til bildet. Et motiv som er kjedelig midt på dagen, kan se ganske annerledes ut når solen skaper lange skygger om morgenen eller kvelden. Du kan bruke GPS via Mobile-funksjonen som du finner på mange kompaktkameraer med Wi-Fi, til å merke steder med passende skygger, og gå tilbake dit på et senere tidspunkt.

Forsterk farger

Når du tar bilder av landskap, kan økt metning av de dominerende fargene gi bildet særpreg. Du kan bruke Mine farger-funksjonen til å øke fargemetningen. For eksempel kan du øke fargemetningen til blå himmel, vann og naturlig grønn for at de skal se flottere og livligere ut.

Frys et motiv i bevegelse

Motiver i bevegelse kan bli til uvanlige bilder som viser øyeblikk mange går glipp av. Du må bruke rask lukkerhastighet for å fryse et motiv som beveger seg, i rammen. Den nøyaktige lukkerhastigheten du må bruke, avhenger av faktorer som motivets hastighet og hvor langt unna du står. Hvis du vil fryse mennesker i bevegelse, kan du bruke Sports-innstillingen på kameraet eller bruke lukkerprioritetsinnstillingen (kalt Tv på kameraets modusratt) og velge en lukkerhastighet på 1/250 sek. eller raskere.

Fang inn kontraster

Sterkt lys skaper mørke skygger. Det kalles kontrast. Hvis du bruker det rett, kan det gi bildene fyldige detaljer. Når du tar bilder i sterkt sollys, kan du se sterkere kontrast med dine egne øyne enn kameraet kan fange inn. Du kan kompensere for dette ved hjelp av HDR-motlyskontrollinnstillingen du finner på mange EOS-kameraer. Du finner det i SCN-innstillingen på modusrattet. Når dette brukes, tar kameraet tre bilder for hvert bilde du knipser, og slår dem sammen for å gi et bilde med mye større kontrastområde enn det du får i ett bilde.

Ta bilder i svart/hvitt

Når du tar mer abstrakte bilder, blir andre elementer i bildet viktigst. Tekstur, kontrast, skygger og former bør prioriteres over farger. Hvis du aktiverer bildestilen Svart/hvitt på kameraet, muligens med innstillingen for gult filter, får du se en forhåndsvisning i svart/hvitt på LCD-skjermen, slik at du kan visualisere motivet uten farger. Hvis du har angitt at kameraet skal ta RAW-bilder, kan du gjenopprette fargene når du behandler bildene på en datamaskin.

Få mest mulig ut av froskeperspektiv

Du får et dynamisk perspektiv når du tar bilder fra lav vinkel, men det kan også føre til at forgrunnen undereksponeres hvis rammen inneholder mye himmel, som lurer kameraets målinger. Bruk positiv eksponeringskompensasjon for å gjøre bildet lysere når hovedmotivene er for mørke.

Ikke mist retningssansen

Alle kameraer har en retningssensor som gjenkjenner om kameraet er i horisontal eller vertikal stilling, og sørger for at bildene er vendt i riktig retning på LCD-skjermen og datamaskinen. Men hvis du peker kameraet rett oppover eller nedover, klarer ikke retningssystemet å registrere riktig retning. Slå av funksjonen for automatisk rotering for å sikre at alle bildene er tatt i samme retning.

Få mest mulig ut av flere eksponeringer

Flere av de avanserte EOS-kameraene kan fange inn flere eksponeringer. Disse kan brukes til å ta bilder der motiver i bevegelse ikke er like fremtredende, mens statiske objekter som bygninger fanges inn som normalt. Fest kameraet i posisjonen du ønsker, helst på et stativ, og angi innstillingen for flere eksponeringer til gjennomsnittlig for hvert av bildene. Forhåndsinnstill kameraet til å ta minst tre bilder, og utløs lukkeren med noen få sekunders mellomrom. Når alle bildene er tatt, settes de sammen av kameraet. Bildet blir mer utydelig, nesten spøkelsesaktig, der innholdet har blitt endret. Jo flere bilder du tar, jo mindre tydelig blir motivene i bevegelse.

Lag imponerende intervallopptak

Bruk kameraet til å lage vakre intervallopptak ved å ta en sekvens av bilder som strekker seg over noen timer. Noen EOS-kameraer kan brukes med den tidsstyrte fjernkontrollen TC-80N3. Den kobles til kameraet og kan konfigureres til å fange inn et bilde ved forhåndsinnstilte intervaller over flere timer.

Gjør enda mer: Når du har fanget inn intervallopptaket, kan du redigere det med statisk overlegg uten mennesker, slik at travle byer kan se tomme ut.

Ta opp abstrakt video

Kameraets posisjon

Mange tar bilder med kameraet på et stativ eller håndholdt omtrent i skulderhøyde. Hvis du vil ta mer interessante bilder, kan du forsøke å ta bilder fra veldige høye eller lave vinkler for å vise et mindre vanlig perspektiv.

Prøv dette: Fang inn travle bybilder fra uvanlige perspektiver. Du kan for eksempel sette kameraet på bakken mellom føttene dine for å vise alle føttene som tråkker forbi. Du kan også ta bilder fra et tårn eller en høy bygning av alle menneskene langt der nede.

Kontraster mellom rolig og travelt

Hvis du har tid til det, kan du ta bilder av gatene tidlig om morgenen med lite eller ingen trafikk og mennesker, og dra tilbake til samme posisjon senere på dagen for å vise hvordan noen få timer endrer bygatene.

Du kan også forsøke å variere lengden på klippene du tar opp, og klippe sammen lengre opptak av stille, tomme gater og korte opptak av mer travle omgivelser.

Vær oppmerksom på skyggene

Hvis du tar bilder av samme sted på ulike tider på døgnet, må du være grundig når du redigerer. Hvis du klipper sammen et klipp fra morgenen med et klipp fra kvelden, vil skyggene være på ulike sider i bildene. Skyggene du ser på venstre side av motivet om morgenen, er på høyre side om ettermiddagen. Du kan også følge nøye med på skyggene og ta bilder fra ulike posisjoner, slik at skyggene er på samme side i de ulike opptakene fra samme dag.

Vis frem bildene dine på sitt beste

Det beste papiret til bildene dine

Når du har jobbet hardt for å skape et vakkert bilde, har du nok også lyst til å dele det med andre. Du kan skrive det ut for å få en fysisk utgave å bruke til å feire og vise frem det du har skapt.

Papiret du velger, kan utgjøre en stor forskjell på det endelige produktet. Kunstneriske bilder kan gjerne skrives ut på matt eller fint kunstpapir fordi det tilfører tekstur og dybde. Glanset papir kan gi livligere og mer fargerike utskrifter. Kunnskap om papir er litt som kunnskap om objektivene. Du må velge riktig for å få riktig resultat.

Gjøre klar til å ramme inn

Hvis du planlegger å ramme inn bildet, er det lurt å gi plass til en marg rundt bildet. Da får du plass til å legge inn en ekstra ramme mellom bildet og hovedrammen. Dette gjør at utskriften ikke presses mot glasset, slik at bildet varer lengre.

Hold deg oppdatert

Abonner på nyhetsbrev