dark portrait of girl

Ta bedre portretter

Utfordrende lysforhold

Det kan være vrient å ta portrettbilder når det er mørkt, ettersom du sannsynligvis trenger en blits for å få tilstrekkelig med lys. Omgivelseslyset rundt motivet kan imidlertid ofte gi en spesiell stemning og være noe du ønsker å beholde i portrettet.

Nattportrett-program gjør det enklere for dere fordi den endrer hvordan kameraet tenker. Den bruker enten den innebygde blitsen eller registrerer Speedlite-blitsen på tilbehørsskoen for å belyse hovedmotivet og gi omgivelseslyset nok tid til å bli virkningsfullt på bildet. Dette gjør den ved å bruke en lavere lukkerhastighet og automatisk justere innstillingene for blitstid. Du ser kanskje bakgrunnen som en rekke med sterke lys, men de er trolig svakere enn du tror. Plasser motivet slik at personen blir belyst av blitsen og ikke av omgivelseslyset, og du får det beste resultatet ved å bruke et stativ som bidrar til å redusere kameraristing. Du bør alltid be motivet om å holde seg i ro mens du tar bildet.

Lyssterke forhold kan resultere i at kontrasten blir for stor på bildene. Når motivet blir belyst bakfra av sterkt sollys, kan det hjelpe å bruke en blits. Hvis du har en Speedlite-blits, kan du feste denne til tilbehørsskoen på kameraet. Du kan også angi at blitsen skal utløses hver gang du tar et bilde. Kameraet jobber med finne den rette balansen mellom blitslys og naturlig lys, og bildet blir mye flottere når den rette lysbalansen oppnås både for motivet og bakgrunnen.

Velg det rette objektivet slik at motivet skiller seg ut

Når du fotograferer med et EOS-kamera, bør du bruke et objektiv med en rask maksimal blenderåpning slik at motivet skiller seg ut fra bakgrunnen. Primærobjektiver med en brennvidde på 50 til 100 mm egner seg perfekt for portrettfotografering. Makroobjektiver passer også godt til portrettbilder og ikke bare til nærbilder. Du får maksimalt ut av den store blenderåpningen ved å bruke blenderprioritetsprogram (Av) eller manuelt program (M), og du kan også prøve å bruke Auto ISO slik at du beholder den rette eksponeringen. Bytt til et enkelt AF-punkt som helst ikke er plassert midt i bildet. Når du fotograferer med en stor blenderåpning, er det viktig å fokusere nøyaktig. Enkeltbildemodus er også et godt valg fordi det gjør det mulig for objektivet å låse fokuset. Dette betyr at du til en viss grad kan justere bildekomposisjonen hvis dette er ønskelig.

Ta uformelle bilder ved hjelp av en smarttelefon

Mange Canon-kameraer kan fjernstyres med en smarttelefon over Wi-Fi ved hjelp av Canon Camera Connect-appen.

På enkelte modeller inkluderer denne fjernstyringen en sanntidsvisning av hva kameraet ser, i tillegg til muligheten til å ta bilder ved å bare trykke på skjermen på telefonen. Plasser kameraet ditt på en overflate slik at det peker mot motivet, og bruk deretter smarttelefonen til å vise og ta bildet i det rette øyeblikket. Fordi du ikke ser rett på dem, kan dette gjøre personer mer avslappet.

Tenk på utskriften før du tar portrettbildet

Portrettbilder skal ofte settes inn i en ramme, men det kan være lurt å tenke over det endelige resultatet først og kanskje vurdere måten du skaper portretter og utskrifter på. Hvis du skriver ut flere bilder på én utskrift, kan du tenke ut en måte å binde bildene sammen på. Du kan for eksempel velge å ta tre ulike bilder av en person – ett der han ser mot venstre, ett der han ser mot kameraet og ett der han ser mot høyre. Når du har tatt tre ulike bilder, kan du skrive dem ut. Det hjelper å beholde samme stil for hver utskrift. Hvis du velger en svart/hvitt-utskrift, bør alle bildene være i svart/hvitt. Tenk på hvordan du kan presentere utskriftene for å gjøre portrettet av denne personen mer uttrykksfullt.

Eksperimenter med et bevegelig portrett

Det er ikke lett å fange hele personligheten til et motiv i ett bilde, men med video har du muligheten til å lage en portrettfilm som viser de ulike sidene ved motivet ditt. Start med å tenke ut en historie du ønsker å fortelle om personen du skal portrettere. Det kan hjelpe å skrive den eller lage en skisse. Vurder brede bilder som viser hele personen og omgivelsene, i tillegg til nærbilder som fremhever detaljer ved personen, for eksempel smilet, øynene, hendene eller klærne – hva som helst som kan bidra til å fortelle historien om motivet. Bruk den vribare skjermen til å gjøre opptak fra ulike høyder og til å se hvordan opptak ovenfra eller nedenfra endrer måten du oppfatter motivet på. Du kan også eksperimentere med sakte film hvis du har denne funksjonen på kameraet ditt. Dette gir det bevegelige portrettet ditt en drømmeaktig kvalitet.

Tips: Når du skal redigere filmen, kan det være lurt å gjøre hvert enkelt klipp kort (2–3 sekunder) og sørge for at hele portrettfilmen ikke varer lenger enn 90 sekunder. På denne måten vil du kunne fokusere på de viktigste detaljene ved personen.