Kjøp et EOS 7D Mark II og få penger tilbake på utvalgte objektiver

Kjøp Canon EOS 7D Mark II og ett utvalgt objektiv og få inntil kr. 2.700,- tilbake.

Begrenset til ett objektiv per kunde.

PENGER TILBAKE-KAMPANJEN FOR UTVALGTE CANON-OBJEKTIVER VILKÅR OG BETINGELSER

1. ARRANGØREN

Arrangøren er Canon Europa N.V., registerert ved Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (“Canon”).

2. OM KAMPANJEN

2.1. Deltakere

2.1.1. Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

Distributører og detaljister kan ikke delta i kampanjen og er ikke berettiget til å delta på vegne av kundene sine.

2.1.2. Alle deltakere anses å ha samtykket i å være underlagt disse vilkårene.

2.2. Kampanjeprodukter, -områder og -perioder

2.2.1. Det er kun mulig å delta i denne kampanjen ved kjøp av kamerahusene EOS 7D mark II samt et av de utvalgte objektivene på listen nedenfor (betegnet som "kampanjeprodukter"):

Objektiver i kampanjen

Penger tilbake

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

kr 2 700,00

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

kr 2 700,00

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

kr 1 800,00

EF 70-200mm f/4L IS USM

kr 1 800,00

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

kr    900,00

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

kr    900,00

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

kr    900,00

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

kr    900,00

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

kr    700,00

2.2.2. Kvalifiseringsperiode for kjøp av kampanjeprodukter er mellom 04.02.2015 – 31.01.2016 ("kampanjeperioden").

2.2.3. Alle kampanjeprodukter må kjøpes i butikker i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Nederland, Frankrike, Finland, Ungarn, Tyskland, Italia, Norge, Polen, Portugal, Irland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Liechtenstein eller Luxemburg eller fra en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i et av landene som er nevnt ovenfor ("kampanjeområdet").

2.2.4. Deltakere som kjøper ETT kamerahus, enten EOS 7D mark II, er berettiget til penger tilbake for kun ETT kjøpt objektiv i kampanjen.

Bedrifter eller individer som kjøper større partier (mer enn 10 kampanjeprodukter under kampanjeperioden) er IKKE berettiget til å delta i denne kampanjen.

2.2.5. Alle kampanjeprodukter må være nye og genuine Canon-produkter. Kjøp av brukte, oppussede eller ombygde produkter, eller produkter som er etterligninger eller bryter med Canon-konsernets selskapers intellektuelle rettigheter på noen måte, kvalifiserer ikke til å delta i denne kampanjen.

2.2.6. Alle kampanjeprodukter må være levert og distribuert av Canon Europa N.V. eller Canon-konsernets selskaper i EØS, Sveits eller Liechtenstein. Forhør deg alltid med din forhandler, så unngår du skuffelser. Les mer om dette her.

2.2.7. Kampanjeprodukter som returneres (uten misligholdelse) til selger, er ikke gyldige, og deltaker er ikke berettiget til penger tilbake for disse produktene. Canon kan rettsforfølge deltakere som er inovolvert i slik svindel.

3. HVORDAN DELTA

3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren kjøpe kampanjeprodukter (både kameraet EOS 7D Mark II samt ett av de utvalgte objektiver) mens kampanjeperioden pågår, OG legge inn et gyldig krav på Internett mellom 04.02.2015 og 28.02.2016.

3.2. Fullfør følgende for å gjøre et krav gjeldende:

(i) Utfyll korrekt et online kravskjema (som inkluderer et gyldig produktserienummer) på canon.no/kampanjer og sende inn et gyldig online registreringskrav innenfor kampanjeperioden.

(ii) Skann, last opp og vedlegg en kopi av kvitteringen med et online registreringskrav eller ordrebekreftelse for internettkjøp (inkl. moms) sammen med skanningen av strekkoden som er klippet ut av eskene på de kjøpte kampanjeproduktene (både kamerahus og objektiver).

(iii) Deltakere vil deretter motta en e-post som bekreftelse på at deres krav er mottatt. Hvis deltaker ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter at han eller hun har sendt sitt krav, eller ikke har tilgang til en datamaskin, ta kontakt med vår hotline for krav på +47 23 50 01 43.

3.3. Ved mottak og verifisering av krav, vil Canon arrangere en direkte BACS overføringsbetaling av det aktuelle penger tilbake-beløpet jf. paragraf 2.2.1 til deltakers bankkonto. Ingen alternative ordninger vil komme på tale og ingen kontanter eller sjekker vil stilles til rådighet.

3.4. Canon vil forsøke å overføre via bankoverføring (BACS) innen 28 dager etter mottak av en fullstendig og gyldig krav.

3.5. Hvis deltaker ikke har valgt en av valutaene som tilbys i kravskjemaet, kan Canon velge valuta etter eget skjønn.

3.6. Canon vil ikke behandle krav som er mottatt etter avslutningsdato for kampanjeperioden, eller som er, etter Canons skjønn, ufullstendig eller uleselig. Canon vil ikke ta ansvaret for krav som er forsinket eller ikke mottatt.

3.7. Kun én BACS-betaling vil utstedes per gyldig krav.

3.8. Hvis du er momsregistrert og du får penger tilbake, kan det redusere kjøpets skattemessige verdi, og du må derfor redusere inngående merverdiavgift tilsvarende.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1. I den grad det er lovlig, skal Canon ikke holdes ansvarlig for noe tap eller skader av noe slag, uansett årsak, som er påført en deltaker i forbindelse med denne kampanjen. Men intet i disse vilkår og betingelser skal utelate eller begrense Canons ansvar for personskader eller dødsfall som forårsaket av dokumentert uaktsomhet fra Canons ansatte eller representanter.

4.2. Canon forbeholder seg retten til å annullere eller endre denne kampanjen når som helst uten at det fører til noe som helst ansvar, men vil alltid arbeide for å minimere effekten på deltaker, og på den måten å unngå unødig skuffelse.

4.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere enhver fordring for å sikre samsvar med disse vilkår og betingelser, og for å innhente ytterligere informasjon og dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å utelate fordringer og/eller deltakere hvis det er mistanke om at kampanjen misbrukes på noen måte.

Canons beslutninger i forhold til kampanjen er endelige og ingen korrespondanse vil bli inngått.

5. DATA

5.1. Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, som er registreret i Storbritannien med registreringsnummer 4093977, og som driver forretning fra adressen: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, Storbritannia er databehandlingsansvarlig i forbindelse med gjeldende personvernlovgivning og forskrifter i forbindelse med personlige data levert av deltakere i forhold til denne kampanjen. Alle personopplysninger vil bli behandlet av Canon Europa N.V. og/eller virksomheter dets selskaper utelukkende til det formål å administrere denne kampanjen, inkludert utlevering til tredjepart utpekt til å administrere kampanjen og/eller for ethvert autorisert markedsføringsformål. Hvis deltakere ikke ønsker at deres kontaktinformasjon skal brukes til markedsføringsformål eller gjøre Canon i stand til å kontakte dem i fremtiden med hensyn til lignende kampanjer, må de IKKE krysse av relevant boks når de fullfører kravskjemaet.

6. LOV OG TVISTER

I den grad loven tillater det, skal disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dem og dette tilbudet, reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge og vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Finland.

Som forbruker kan du ha rett til å gjennomføre en domstolbehandling på eget språk og ved en lokal domstol. En lokal forbrukerorganisasjon kan rådgive deg om dine rettigheter. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine lovfestede rettigheter.