CANON EUROPA N.V. VILKÅR OG BETINGELSER FOR OBJEKTIVBELØNNINGSTILBUD

1. ARRANGØREN

Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (“Canon”).

2. OM TILBUDET

2.1. Deltakere

2.1.1 Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

Forhandlere og distributører er utelukket fra kampanjen og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

2.1.2 Alle deltakerne godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

2.2. Tilbudsprodukter, -område og -perioder

2.2.1 Canon legger til eller fjerner produktene sine fra tilbudslisten. Du finner den nyeste informasjonen om produktene som er med i tilbudet, på tilbudssiden.

2.2.2 Dette tilbudet er nå permanent. Kvalifiseringsperioden for kjøp er på 90 dager. Kjøpsperioden begynner når objektivet eller kameraet kjøpes. Startdatoen er den opprinnelige datoen på kjøpsbeviset.

2.2.3 Alle tilbudsprodukter må ha blitt kjøpt fra forhandlere i Andorra, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Irland, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, eller fra en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i et av landene oppført ovenfor ("Tilbudsområdet").

2.2.4 Deltakere som kjøpte ETT kamerahus, kan kun kreve rabatt for ETT kjøpt objektiv.

"Dette tilbudet er bare tilgjengelig i forbindelse med én (1) lokal kampanje for tilbakebetaling for objektiv. Dette tilbudet er ikke tilgjengelig for krav om tilbakebetaling for sett, doble tilbakebetalinger eller tilbakebetaling for objektiver fra Canons nettbutikk."

2.2.5 Alle tilbudsprodukter må være nye og ekte Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er uoriginale eller som krenker åndsrettigheter for Canon-gruppen på noen måte, er ikke kvalifisert ifølge dette tilbudet.

2.2.6 Alle tilbudsproduktene må ha blitt levert til EØS-området samt Sveits eller Liechtenstein og distribuert av Canon Europa N.V. eller selskaper i Canon-gruppen i EØS, Sveits eller Liechtenstein. Rådfør deg alltid med forhandleren din for å unngå skuffelser. Du kan finne ut mer om dette ved å benytte følgende kobling.

2.2.7 Tilbudsprodukter som returneres (feilfrie) til selgeren, skal ikke anses som gyldige for kampanjen, og deltakere som fremmer krav for slike produkter, er ikke berettigede. Hvis Canon blir klar over slik svindel, står de fritt til å fremme søksmål mot involverte deltakere.

3. Hvordan du deltar

3.1 For å delta i kampanjen må deltakeren kjøpe tilbudsprodukter OG fremme et gyldig krav på Internett. Kravet må fremmes innen 30 dager etter at kvalifiseringsperioden var over.

3.2 Du fremmer et krav ved å gjøre følgende:

(i) Fylle ut og sende inn et elektronisk kravskjema på riktig måte (inkludert å angi ett eller flere gyldige serienumre osv.). *Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

(ii) Med det elektroniske kravskjemaet, skann, last opp og legg ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen din ved netthandel (inkludert moms).

(iii) Deltakere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet deres har blitt mottatt. Hvis deltakere ikke mottar denne e-posten innen 24 timer etter innsendt krav, eller ikke har tilgang til datamaskin, bes de kontakte vår kravtelefon på +353 16 990 990.

3.3 Ved mottak og bekreftelse av kravet vil Canon sørge for en direkte BACS-overføring for gjeldende rabattbeløp som fremstilt i klausul 2.2.1, til deltakerens bankkonto. Ingen alternativ ordning vil inngås, og ingen kontanter eller sjekk vil oppgis.

3.4 Canon vil bestrebe seg for å overføre via BACS innen 28 dager etter mottak av et fullstendig og gyldig krav.

3.5 Når en deltaker ikke velger en av valutaene som tilbys i kravskjemaet, kan en bli tildelt etter Canons absolutte skjønn.

3.6 Canon behandler ikke krav som er ufullstendige eller uforståelige. Canon skal ikke holdes ansvarlige for krav som ble mottatt for sent eller ikke i det hele tatt.

3.7 Kun én BACS-betaling vil bli utstedt for hvert gyldige krav.

3.8 Hvis du er MVA-registrert og du mottar en rabatt, kan den redusere den skattbare verdien til kjøpet ditt og du må kanskje redusere den indirekte skatten din deretter.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under dette tilbudet. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

4.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre dette tilbudet når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakeren for å unngå unødige skuffelser.

4.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at tilbudet misbrukes på en eller annen måte.

Canons beslutninger i forbindelse med tilbudet er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

5. DATA

5.1 Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia under registreringsnummer 4093977 og virksomhetsadressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia, er datakontrollører vedrørende gjeldende personvernlover og bestemmelser med hensyn til personlige data som oppgis av deltakerne i forbindelse med denne kampanjen. Alle personlige data behandles av Canon Europa N.V. og/eller selskap i gruppen kun med formål om å administrere kampanjen, inkludert å gi informasjonen til tredjeparter som har som oppgave å administrere kampanjer, og/eller til godkjente markedsføringsformål. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, skal de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.

6. LOV OG JURISDIKSJON

7.2 Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for kampanjene våre, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.