365 Days of Summer-konkurransen
Vilkår

Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller tilknyttet Instagram. Deltakerne fraskriver Instagram alt ansvar relatert til denne konkurransen.

Ikke delta i denne kampanjen hvis du ikke kan forplikte deg til ett års reise borte fra hjemmet ditt.

Disse vilkårene ("Vilkår") gjelder for 365 Days of Summer Competition 2017 ("Konkurransen") som beskrevet nedenfor.

Disse vilkårene skal gjelde mellom Canon Europa N.V. (registrert i Amsterdam med registreringsnummeret 33166721 og forretningsadressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland "Canon") og deg, deltakeren i konkurransen ("Du").

Ved å sende inn personlige opplysninger for å delta i konkurransen oppgir du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

1. KONKURRANSE OG KONKURRANSEPÅMELDING

1.1 Dette er en konkurranse der du kan vinne en reise jorden rundt for 1 (én) person som beskrevet detaljert i premiedelen av disse vilkårene.

1.2 Denne konkurransen er åpen for alle innbyggere i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia, ("Territorier") som er 18 år eller eldre. Canon-ansatte og deres nærmeste familie, bildebyråene eller andre som er profesjonelt forbundet med denne konkurransen, er ikke kvalifiserte til å delta. Det samme gjelder Canon Masters, Canon-ambassadører og Canon Explorers. Denne konkurransen krever ikke at du kjøper noe. Deltakelse i denne konkurransen er ugyldig der loven forbyr det.

1.3 Du må gjøre det følgende for å delta i konkurransen: (i) Last opp ditt favoritt bilde som viser sommeren din ("Bildet ditt") på din personlige Instagram-side; (ii) Skriv en tittel for bildet som beskriver sommeren din, med maksimalt 50 ord, inkludert #LiveForTheStory og @mention for Instagram-kontoen til ditt lokale Canon-kontor i løpet av registreringsperioden.

1.4 Ingen må kjøpe noe, men en gyldig Instagram-konto og Internett-tilgang kreves.

1.5. Konkurransens "påmeldingsperiode" varer fra kl. 09.00 (CEST) 17. mai 2017 (åpningsdatoen) til kl. 23.59 (CEST) 28. juni 2017 (sluttdatoen). Personer som sender inn bidrag utenfor påmeldingsperioden, blir ikke tatt med i trekningen.

1.6 Canon påtar seg ikke noe ansvar for bidrag som på noen måte er ufullstendige, er skadet eller ikke lykkes i å nå frem til Canon før sluttdatoen (inkludert eventuelle problemer på Instagram, nettverk eller datamaskiners tilkoblede systemer, servere eller leverandører, datautstyr eller programvare, bidrag som ikke når frem pga. tekniske problemer eller trafikkork på Internett, telefonlinjer eller et webområde, eller en kombinasjon av disse).

1.7 Maksimalt ett bidrag per person, via Instagram, i løpet av Kampanjeperioden. Ytterligere bidrag som blir sendt inn av én person, blir ikke bli godtatt eller vurdert, og er ikke kvalifisert til å vinne.

1.8 Ved å sende inn informasjonen din og delta i denne konkurransen via Instagram-kontoen din godtar du Instagrams bruksvilkår og personvernerklæring. Hvis du ikke godtar bruksvilkårene og personvernerklæringen, kan du ikke delta i denne konkurransen.

1.9 Canon avviser alle bidrag som ikke oppfyller deltakelseskravene beskrevet i del 1.4 (i)-(ii) ovenfor og eventuell registrering som, etter Canons rimelige mening: (i) inneholder innhold som er støtende eller kan ha negativ innvirkning på navnet, omdømmet eller goodwill for Canon eller en samarbeidspartner; (ii) inneholder varemerker, logoer, eller opphavsrettsbeskyttet materiale som ikke eies av deg, eller brukes uten rettighetsinnehaverens skriftlige tillatelse (inkludert berømte navn, firmanavn, osv.); (iii) injurierer, gir feil representasjon av eller fornærmer andre personer eller selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, Canon (inkludert dets partnere); eller (iv) fremmer noen politisk agenda.

1.10 Mens konkurransen pågår eller når som helst etter at den er over, kan det være nødvendig å oppgi originale filer eller rådatafiler av bildet ditt til Canon. Canon kontakter deg via din personlige Instagram-konto for å be om å få tilsendt de(n) aktuelle filen(e).

2. UTVELGELSESPROSESS

2.1 Vinneren av denne konkurransen blir valgt ut av et uavhengig dommerpanel, inkludert en Canon-representant og Zoe Kravitz. Kriteriene for utvelgelsen baseres på kreativiteten, kvaliteten og originaliteten bak bildet og kreativiteten bak teksten, opptil 50 (femti) ord.

2.2 Konkurransens vinner blir varslet innen 6 (seks) uker etter konkurransen avsluttes, via direktemelding til vinnerens Instagram-konto. Hvis utvelgelsen av vinneren blir forsinket på grunn av en teknisk feil eller annen grunn, skal Canon gjennomføre konkurransen så snart det er rimelig å gjøre dette, og påtar seg ikke noe ansvar for slike forsinkelser. Dommernes avgjørelse er endelig, og Canon vil ikke delta i noen diskusjon eller kommunikasjon om den.

2.3 Vinneren må bekrefte aksept av premien (som beskrevet nedenfor) innen 5 (fem) dager etter at Canon har varslet om at han/hun har vunnet konkurransen. Hvis vinneren ikke godtar premien i løpet av denne tidsfristen, eller hvis den utvalgte vinneren ikke kan bruke premien slik det er angitt – 365 dagers reise verden rundt før 31. desember 2018 – kan Canon trekke tilbake tilbudet og dele ut premien til det nest beste bidraget.

3. PREMIE

3.1 Vinneren av konkurransen ("Vinneren") vil motta en reise jorden rundt for bare 1 (én) person. Reisen må bli fullført innen 1 (ett) år til en maksimal verdi på opptil EUR 33 000 (trettitre tusen euro) eller tilsvarende i din lokale valutaen, underlagt valutakursen per 21. juli 2017, som skaffes til veie av Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Canon og vinneren avtaler endelig reiserute.

3.2 Premien er underlagt restriksjoner for fullførelse og målsettinger fra Cloud Nine, og Canon skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig hvis vinneren nektes flyvninger eller opphold av noen grunn ("Premien").

3.3 Alle reiser må starte før 31. desember 2017 og være gjennomført før 31. desember 2018, er underlagt tilgjengelighet og gjelder ikke reiser i julen (21. Desember 2017 til-3. januar 2018), påske og helligdager i Storbritannia. Eventuelle andre reiser, opphold, mat- og drikkevarer og andre elementer som ikke er beskrevet i premien, må ordnes av vinneren og følgesvennen (hvis aktuelt) på deres egen bekostning.

3.4 Premien med reisen verden rundt, til en maksimal verdi på EUR 33 000 (trettitre tusen euro), inkluderer: flybilletter verden rundt på økonomiklasse med maksimalt 7 (sju) flyreiser, som må inkludere en returreise til landet du bor i, eller landet der den opprinnelige avgangen var fra, 2 (to) overnattinger ved hver av de seks reisemålene som er valgt, GBP 1500 (ett tusen fem hundre britiske pund) i godtgjørelse hver måned i 11 måneder (bare mens du reiser), omfattende reiseforsikring og alle klargjørings- og administrasjonsavgifter.

3.5 Vinneren er ansvarlig for å sikre med egen utgift at han/hun har fått alle nødvendige visum, gyldige pass og vaksinasjoner og vil oppgi tilfredsstillende bevis på at han/hun er frisk nok til å reise på forespørsel fra Canon. Vinneren anskaffer reiseforsikring. Foruteksisterende medisinske tilstander dekkes ikke av reiseforsikringen. Vinneren har ansvar for å dekke eventuelle ekstra kostnader knyttet til å anskaffe forsikring som dekker foruteksisterende medisinske tilstander og/eller for ytterligere kostnader som kan være angitt hvis vinneren er i 75 (syttifem) år eller eldre.

3.6 Premien er ikke overførbar. Ingen penger eller andre premiealternativer er tilgjengelig helt eller delvis med unntak av hvis den spesifiserte premien ikke er tilgjengelig, uansett grunn. I så fall har Canon rett til å tilby en tilsvarende premie av samme eller høyere spesifikasjon og/eller verdi.

3.7 Vinneren er ansvarlig for eventuelle plikter som er knyttet til å vinne premien. Vinneren kan bli bedt om å sende skriftlige, fotografiske og/eller audiovisuelle materialer relatert til premien som følge av Canons rimelige krav.

3.8 Vinneren samtykker herved i å delta i publisitet etter arrangementet og i at navnet og likheten deres brukes i slik publisitet etter Canons rimelige krav.

3.9 Vinneren samtykker også i å dokumentere premien deres på Instagram med minimum 7 (sju) innlegg per uke gjennom hele reisens varighet.

4. GARANTIER

4.1 Ved å delta i denne konkurransen samtykker du i at du eier bildet ditt i sin helhet, og ingenting i bildet krenker opphavsrett eller noen tredjeparts rettigheter. Du bekrefter at Canon ikke har noe ansvar for erstatningskrav eller andre krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Canons bruk av bildet ditt, inkludert, men ikke begrenset til, krav i forbindelse med brudd på opphavsrett eller varemerke, brudd på personvern- eller publisitetsrettigheter, ærekrenkelse, krenkelse av moralske rettigheter og andre personlige rettigheter og/eller eiendomsrettigheter overhodet i noen jurisdiksjon.

4.2 Ved å delta i denne konkurransen bekrefter du at du har innhentet skriftlig tillatelse fra alle som er synlige i bildet ditt (eller personens foresatte eller verge hvis personen er under 18 år), til å sende inn bildet som en del av bidraget ditt til konkurransen, før du registrerer bidraget.

5. LISENS

Ved å delta i denne konkurransen gir du Canon en evig, royalty-fri, ikke-eksklusiv, overførbar lisens til å bruke, endre, publisere, oversette, modifisere, tilpasse, gjøre tilgjengelig og distribuere bildet ditt over hele verden i alle medier som nå er kjent eller senere blir oppfunnet, uansett formål. Du påtar deg ansvaret for å fylle ut all nødvendig dokumentasjon for å formalisere lisensen på Canons forespørsel og på Canons egen regning.

6. DATA og PERSONVERN

6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrollør i henhold til gjeldende lovverk (Dutch Data Protection Act) med de til enhver tid gjeldende endringene med hensyn til personlige opplysninger som oppgis av deg. Alle personlige data som blir sendt til oss, blir brukt i denne Konkurransen og, hvis det er relevant, til markedsføringsformål bare av Canon og dets datterselskaper hvis du har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra Canon. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

6.2 De personlige opplysningene dine som samles inn, er underlagt Canons retningslinjer for personvern av forbrukerdata
http://www.canon.no/privacy-policy/

6.3 De personlige opplysningene du oppgir, (i) kan bli lagret og brukt av Canons representanter og tredjeparts leverandører, bare med formål om å administrere konkurransen, og (ii) vinnerens navn og kontaktinformasjon vil bli gitt til Canons tredjeparts leverandører (inkludert Cloud Nine), bare i den grad det er nødvendig for å fullføre og/eller levere premien, og blir umiddelbart fjernet fra alle tredjeparts servere når premien er levert. Ved å delta i denne konkurransen og sende inn personlige opplysninger samtykker du i at de personlige opplysningene dine blir lagret og/eller behandlet med forannevnte formål.

6.4 Hvis premien innebærer å reise utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), kan personlige opplysninger vinneren har oppgitt, overføres utenfor EØS utelukkende for levere premien, og vinneren samtykker i denne overføringen til disse formålene.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1 Canon påtar seg ikke ansvaret for dette hvis disse vilkårene ikke kan oppfylles på grunn av omstendigheter som kan tilskrives force majeure. Slike omstendigheter skal inkludere, men ikke være begrenset til, ekstreme værforhold, brann, flom, krig, jordskjelv, opptøyer, industrielle tvister, terrorisme, naturkatastrofer eller hendelser som påvirker levering av produkter som gis som premie, eller hendelser som, uten at det skyldes noen av partene, gjør det umulig å innfri eller ikke gjør det mulig å innfri på en tilfredsstillende måte.

7.2 Canon påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle materielle skader, tap eller personskader som påføres deltakere i kampanjen eller som et resultat av å motta eller delta i bruk av en eventuell premie. Ingenting skal utelukke Canons ansvar for dødsfall eller personskader som følge av deres uaktsomhet.

7.3 Ved å bli med i konkurransen godtar du å frita og holde Canon skadesløs fra og mot alle krav eller årsaker til rettstvister som oppstår som følge av deltagelse i konkurransen eller mottak eller bruk av premien.

7.4 Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av eller tilknyttet Instagram. Du forstår at du oppgir informasjonen din til Canon og ikke til Instagram, og at Instagram ikke er ansvarlig for noen del av denne konkurransen.

8. GENERELT

8.1 Canon forbeholder seg retten til å oppheve eller endre disse vilkårene når som helst grunnet eksepsjonelle omstendigheter utenfor rimelig kontroll og bare når det er uunngåelig, men vil alltid forsøke å minimere hvordan det påvirker deg for å hindre unødvendige skuffelser.

8.2 Du kan få tilsendt vinnerens navn og land ved å sende en e-post til Canon365DOS@PromoWinners.com, som blir tilgjengelig etter 1. oktober 2017 i 4 (fire) uker

8.3 Som forbruker gjelder lovene i landet du bor i for denne konkurransen, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter. Hvis du ikke er en forbruker ifølge din lokale lovgivning, gjelder lovgivningen i England og Wales for denne konkurransen, og partene er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.