Vilkår og betingelser for bruk av Canon-logoer

Les dette dokumentet før du går videre til Canon-logoen, produktlogoer eller logoer som er tilgjengelige for nedlasting på dette webområdet (“Canon-logoer”). Ved å åpne Canons logoer godtar du at du er underlagt følgende vilkår og betingelser. Disse vilkårene og betingelsene kan fra tid til annen oppdateres av Canon ved at de oppdaterte vilkårene og betingelsene publiseres uten forutgående separat melding til deg.

Samtykke
Disse vilkårene og betingelsene mellom deg og Canon Europa N.V., som har kontoradresse på 59–61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Nederland ("Canon"), omhandler bruk av Canon-logoene som er tilgjengelige for nedlasting på dette webområdet.

Bruk
Canon godkjenner at du (enkeltperson eller selskap) som journalist, presseselskap eller presserepresentant laster ned og bruker alle Canons logoer i Europa, Midtøsten og Afrika og på Internett kun for presseformål, i følgende medier:

a) trykte medier (inkludert bladforsider)
b) TV
c) nettbaserte medier
d) aviser

  • Canon-logoer må ikke endres eller altereres på noen måte innenfor omfanget av tillatt bruk. Canon-logoer skal alltid vises på en konsekvent måte og i henhold til gitte retningslinjer.

  • Canon-logoer skal ikke brukes til kommersielle formål, inkludert, men ikke begrenset til, handelskampanjer, materiell på utsalgssteder, plakater, oppslag eller andre salgsformål.

  • Canon-logoer skal ikke brukes på en måte som svekker deres verdi, plasserer Canon eller dets tilknyttede selskaper i vanry eller forårsaker forvirring rundt forholdet mellom deg og selskapet ditt, Canon og/eller Canon-gruppen. Hvis Canon etter eget skjønn vurderer at noen av Canons logoer brukes på en slik måte, skal du på forespørsel umiddelbart avslutte den bestemte bruken av Canon-logoene.

Du erkjenner og samtykker i at du ikke har noen rettigheter til eller interesser i Canon-logoene annet enn det som kommer uttrykkelig frem av disse vilkårene og betingelsene, og at alle slike rettigheter og interesser i Canon-logoene eies eksklusivt av Canon og/eller Canon-gruppen. Du bekrefter og godtar også at ingenting i disse vilkårene og betingelsene tolkes som en tilordning eller gir deg noen rettigheter til eller interesser i Canon-logoene eller i enhver opphavsrett, varemerke eller industriell design av Canon eller Canon-gruppen med unntak av de begrensede rettighetene som gis under disse vilkårene og betingelsene. Canon og alle Canons gruppeselskaper og tilhørende styremedlemmer, direktører, ansatte, aksjonærer eller agenter, frasier seg, i den grad det er tillatt ved lov, alt ansvar for alle beløp eller former for tap eller skade som kan påføres deg eller en tredjepart, (inkludert, men ikke begrenset til, alle direkte, indirekte, strafferettslige eller følgesmessige skader eller tap, eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, avtaler, bruk av penger, eller tap eller skader) som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med nedlasting og/eller bruk, manglende evne til å laste ned og/eller bruke eller resultatene av nedlasting og/eller bruk av Canon-logoer. Dette skal ikke påvirke dine lovmessige rettigheter eller noen ansvar, skade eller rettsmidler som ikke kan utelukkes under gjeldende lov.

Oppsigelse
Canon forbeholder seg retten til å kreve at du umiddelbart stanser all bruk av Canons logoer hvis du unnlater å overholde noen av disse vilkårene og betingelsene eller for enhver annen grunn. Ved en slik forespørsel skal du umiddelbart stanse all bruk av Canons logoer og umiddelbart ødelegge alle ikke-publiserte eksemplarer av Canon-logoene.

General (Generelt)
Opprettelsen, gyldigheten og ytelsen til disse vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lovgivning, og du og Canon godtar å være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Amsterdam.

Dersom Canon ikke utøver eller håndhever sine rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, vil ikke dette utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser og skal ikke på noen måte påvirke retten til senere å utøve eller håndheve slike rettigheter eller bestemmelser.

Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene fastsettes av en domstol med kompetent jurisdiksjon til å være ugyldig, skal partene være enige om at det ikke skal ha innvirkning på gyldigheten av eller håndhevelsen av de andre vilkårene eller rettighetene som skal fortsette i full kraft og virkning, med unntak av eventuelle slike bestemmelser eller deler av dem som er ugyldige eller ikke kan håndheves.

Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte ditt lokale Canon-PR-kontor.