Designkontroll

Når plakaten samsvarer med det du ønsket, kan du bruke forhåndsvisningsfunksjonen i PosterArtist til å kontrollere om det er problemer med designet.

Designkontrollfunksjonen analyserer bestemte deler av en fullført plakat, f.eks. fargetemaer, objekter som legges over, og skriftstørrelse, og den varsler brukeren om potensielle problemer med utformingen.

Velg ikonet for Designkontroll på verktøylinjen. Når ikonet er valgt, vises et varselsymbol i plakaten hvis et problem har oppstått, eller hvis plakaten ikke lever opp til forventningene. Hvis Designkontrollen for eksempel oppdager tekst som er lagt over et bilde, eller at ulike skrifter er brukt sammen, vises et varselikon i området der problemet er oppdaget. Hvis et varselsymbol vises i plakaten, kan du klikke på det for å motta en fullstendig forklaring av varselet og en fremgangsmåte for å unngå problemet.

Her er eksempler på problemer Designkontrollen kan oppdage:

– Bildet har lav oppløsning
– Tekst er plassert over et bilde
– Et objekt er plassert over et bilde
– For mange ulike skrifter er brukt

spacer
					image
Funksjoner og fordeler
Automatisk Design
Designkontroll
Skjermbilder av sider
Sikkerhetsinnstillinger