PR Contacts

PR-kontakter for Canon Danmark

For mediehenvendelser kan du kontakte:

PR-kontakt for bedrifter og forbrukere

Kontaktperson: Andrea Frovin

Telefon: +45 26 79 35 08

E-post: andrea.frovin@canon.dk