PR Contacts

PR-kontakter for Canon Danmark

For mediehenvendelser kan du kontakte:

PR-kontakt for bedrifter og forbrukere

Kontaktperson: Jakob Bové

Telefon: +45 40 499 664

E-post: jmb@canon.dk