PR Contacts

PR-kontakter for Canon Storbritannia

For mediehenvendelser kan du kontakte:


E-post: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefon : 0 173 722 0000 – be om å få snakke med et medlem av PR-teamet