TV 2 velger Canon Norge AS som digitaliseringspartner

Oslo, 8. februar 2017 – Som et av tiltakene i TV 2s hittil største endringsprosess har TV 2 valgt Canon som samarbeidspartner i sin digitale transformasjon. Oppdraget omfatter løsninger og tjenester for digitalisering og automatisering av HR prosesser og kontraktshåndtering.

Henrik Klemetsen, markedssjef i Canon Norge

Svein Erik Myhr, forretningsutvikler i Canon Norge


Leveransen bygger på en av markedets mest fleksible ECM plattformer for informasjonshåndtering som håndterer både Digital HR og kontraktshåndtering på samme flate.Videre omfatter løsningen hardware og software for sikker print og scanning. I første fase gjennomføres digitalisering av kontrakter og HR dokumenter.

Flytteprosesser og behov for endring i arbeidsprosesser
TV 2 flytter i 2017 til nye lokaler både i Bergen og Oslo. Flyttingen er en del av et større endringsprosjekt hvor TV 2 skal etablere «Aktivitetsbasert Kontor». Enkel tilgang til data fra hvor som helst, på hvilken som helst flate er vesentlig for å lykkes med denne organisasjonsendringen.

  • Vi gjør en rekke forbedringer i vår produksjon og tekniske arbeidsflyt i forkant av flyttingen. TV 2 har ambisjon om å bli Europas smarteste tv-stasjon når flyttingene er gjennomført og vi har sluttført våre tekniske omlegginger. TV 2 skal organisere seg etter prinsippene i Aktivitetsbasert Kontor. Det er derfor viktig at ECM plattformen fremmer samhandling og gir brukerne tilgang til informasjon og systemer på en lettfattelig og brukervennlig måte. Data må være tilgjengelig uavhengig av fysisk og logisk plassering, og i størst mulig grad uavhengig av plattform. Her kunne Canon levere på alle områder, sier Per Aadland, teknologidirektør i TV

For TV 2 er det viktig at informasjon er tilgjengelig over flere plattformer. Det betyr at data, grenseflater og eventuelle integrasjoner må være konsise og lett forståelige.

  • En av styrkene til Canons ECM plattform er at den kan betraktes som «hyllevare» med stor fleksibilitet for konfigurasjon og kundetilpasning. TV 2 kan dermed forvente å få ta del i fremtidig utvikling av løsning og ny funksjonalitet forteller Jørgen Olsen, konsulent innen forretningsprosesser i Canon Norge.
  • Vi er veldig glade for tilliten og muligheten til å være en av TV 2s samarbeidspartnere i deres digitale transformasjon. TV 2s valg av løsning viser viktigheten av informasjonssikkerhet og automatisering av forretningsprosesser i et marked som krever omstilling og effektivisering. Canons styrke som totalleverandør innen dokumenthåndtering og Enterprise Content Management (ECM). Løsningen kombinerer hardware med sikker print løsning, ECM programvare og konsulenttjenester. Vi ser frem til implementeringen og vårt videre samarbeid, sier Svein-Erik Myhr, Forretningsutvikler i Canon Norge.

Les mer om tjenestene og løsningene vi leverer her:
http://www.business-and-information-services.no/