Canon og Posten Norge inngår strategisk samarbeid: Med digital signatur fra Digipost styrker Canon posisjonen innen Enterprise Content Management

Oslo,13. mars 2017 – Canon satser videre med nye digitale løsninger og har inngått samarbeid med Posten Norge for å kunne tilby digital signatur og digital post som del av satsningen innen Enterprise Content Management (ECM). Samarbeidet er et ledd i Canons satsning innen digitale løsninger og automatisering av arbeidsoppgaver som tradisjonelt gjøres manuelt.


Nå som flere og flere bedrifter og offentlige virksomheter sender post digitalt, blir det mer og mer vanlig å ha en digital postkasse. Nå kan man i Canons ECM- løsninger som Digital HR, sikkert sende dokumenter for signatur til både privatpersoner og organisasjoner med den samme tryggheten man har i Digipost.

Den som signerer må ikke være Digipost-bruker, og kan signere i en portalløsning som er like sikker som Digipost-postkassen. Løsningen støtter all e-signatur som Min ID, Bank ID og Buypass som følger E-signaturloven. Canons ECM-løsninger vil også være tilrettelagt for ren distribusjon av digital post til mottakers Digipost-postkasse.

Canon legger her til rette for at deres kunder kan transformere prosesser som i dag er basert på papir. Canon er en naturlig samarbeidspartner for oss og vil bidra til at bedrifter raskt og enkelt kan komme i gang med digitale løsninger, sier Thomas Mathisen, direktør for Digipost i Posten Norge.

Vi er glade for å ha med Postens teknologi som en modul i ECM-tilbudet vårt. Her benyttes de samme sikre påloggings- og identifiseringsmekanismene på tvers av digital post og elektronisk signering. Det gir trygghet og gjenkjennelse for brukerne i tillegg til at Posten er en sterk og trygg merkevare som alle har kjennskap til i Norge, sier Svein Erik Myhr, forretningsutvikler for Canon Business & Information Services.

Kompletterer porteføljen
Canons tilbud innen Digital HR bygger på en av markedets beste og mest fleksible ECM-plattform for digital dokumenthåndtering. Med digital post og digital signatur fra Posten vil Canon ytterligere bedre kvaliteten på tjenestene blant annet HR kan yte i organisasjonen.

For oss i Canon handler det om å digitalisere HR og automatisere prosessene innen rekruttering, on-boarding, ledelse og off-boarding. Med avtalen med Posten kan vi nå tilby digital signatur slik at man ikke lenger trenger å skrive ut for å signere dokumenter for så å scanne de inn til videresending eller arkivering. Dermed bidrar vi til å redusere tiden brukt på manuelle arbeidsoppgaver og fokusere ressursbruken på kjerneområdene, avslutter Henrik Klemetsen, markedssjef i Canon Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ansvarlig for forretningsutvikling Canon BIS, Svein Erik Myhr, 97057813

Mer informasjon