Canon tar Young People Program et steg videre

Oslo, 22. juni 2017 – Canon, en ledende leverandør av bildeløsninger, kunngjør i dag at deres Young People Program går inn i en ny fase etter en rekke vellykkede aktiviteter der målet var å oppmuntre til visuell historiefortelling blant unge i Europa. Canon vil tilby en serie med interaktive workshoper til unge der de oppmuntres til å fotografere eller filme motiver som illustrerer FNs bærekraftmål og uttrykke hva de mener må endres. Målet er å vise hvilken kraft visuell fortelling har og øke bevisstheten rundt FNs 17 mål for bærekraftig utvikling som ble definert for å utrydde fattigdom, ta vare på miljøet og skape velferd for alle.

Xavier Longan, European Officer-in-Charge for FNs SDG Action Campaign sier “Det å engasjere unge mennesker og gi dem verktøyene de trenger for å fortelle sin historie og si sin mening er viktig om vi skal nå de 17 målene for bærekraftig utvikling innen 2030. Vi er sikre på at dette programmet vil inspirere til kreativitet, øke bevisstheten om viktigheten av disse målene og oppmuntre til handling.”

Stuart Poore, Director of Sustainability and Government Affairs hos Canon Europa sier følgende “Canons Young People Program er et av flere bærekraftsprosjekter Canon kjører i EMEA-regionen som gir sosiale og miljømessige fordeler gjennom Canons ansatte og produkter, og er et håndfast bevis på Canons solide bedriftsfilosofi Kyosei – å leve og arbeide sammen for et felles beste. Vi håper at dette programmet vil bidra til å øke den positive kraften som ligger i bildeteknologi og bildetjenester, og samtidig styrke de unges stemme i utviklingen av FNs bærekraftsmål. Vi gleder oss til å se resultatet av de ulike lokale initiativene.”

Det første arrangementet finner sted 22. juni i Köln i Tyskland der en gruppe på 15 får lære om visuell historiefortelling av Daniel Etter, anerkjent fotograf og vinner av Pulitzerprisen, og instagrammer Karla Schwede. Daniel og Karla vil veilede deltakerne som har som oppgave å bruke fotografering til å dokumentere noen av de 17 bærekraftsmålene. Workshopen etterfølges av arrangementer i Storbritannia, Finland og Polen i 2017, og flere andre steder i Europa, Midtøsten og Afrika på senere tidspunkt, slik at vi når ut til så mange unge mennesker som mulig.

Canon har arrangert workshoper om visuell historiefortelling for unge siden 2015, og til nå har det vært arrangementer i 14 europeiske land for over 1 100 ungdommer, deriblant mange som ellers ikke ville fått talentet sitt oppdaget.

Hvis du vil vite mer om programmet, kan du ta en titt på denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=e6sd3gCLf1E&feature=youtu.be