Tenåringer og unge i Norden – og særlig i Norge og Sverige – blir stresset av få likerklikk

Mer enn én av fem unge i Sverige sier de blir stresset når bildene de deler i sosiale medier, får få eller ingen likerklikk. Enda verre er det i Norge der hver fjerde opplever stress. Det viser en stor nordisk undersøkelse som YouGov har utført sammen med Canon.

I undersøkelsen svarte 25 prosent av de norske respondentene mellom 16 og 24 år at de blir stresset hvis de ikke får likerklikk på bildene de deler. Blant svenskene svarte 21 prosent det samme. I Finland og Danmark oppga 17 prosent av de unge at de ble stresset.

Voksne svensker mellom 25 og 40 år opplever lignende stress, men her er andelen lavere – 12 prosent. I de andre nordiske landene er tallene for voksne som følger: Danmark 12 prosent, Norge 10 prosent og Finland 14 prosent.

“Det er bra at det ser ut som stressnivået minsker i takt med alderen, men det finnes andre måter å redusere denne «bildeangsten» på. Du kan enten la være å bry deg om hva alle andre mener, eller du kan lære deg å ta bedre bilder. Undersøkelsen gir noen hint om hva som kan fungere best”, sier Helen Iwefors-Häggblom, kommunikasjonssjef hos Canon.

Det virker som at råd om hvordan man tar bedre bilder, er veien å gå for de fleste. Ifølge undersøkelsen oppga halvparten (53 prosent) av svenskene at de var fornøyde med bildene sine. I Finland var andelen på 55 prosent og i Norge 46. I Danmark var det færrest som sa de var fornøyde med bildene sine – kun 35 prosent.

Tips til flere likerklikk
Det som gjør at flest svensker i alderen 16-45 år liker et bilde, er at det er morsomt. Hele 36 prosent oppgir dette som hovedgrunn. 32 prosent foretrekker at bildet formidler noe, og 29 prosent vil at bildet skal se flott ut. De minst populære motivene er kunst/musikk (3), arkitektur (4) og sport (5).

Markedsundersøkelsesselskapet YouGov gjennomførte undersøkelsen i tidsrommet 11. til 16. april og intervjuet hele 1025 personer i alderen 16 til 40 år i Norden.

Fototips

Start med en idé:
Ta utgangspunkt i en idé, men vær åpen for nye muligheter. Hvis den opprinnelige ideen ikke fungerer, så må du revurdere og tenke nytt.

Beveg deg:
Ikke vær redd for å bevege deg og prøve nye avstander og vinkler. Nybegynnere tar ofte bilder fra samme avstand og på samme måte. Bøy deg ned, eller stå på en stol. Jo mer du beveger deg rundt, jo flere ideer og perspektiver dukker opp.

Ta mange bilder:
Du kan ikke planlegge et godt bilde – du må lete etter det og det kan ta litt tid. Derfor er det viktig å ta mange bilder, slik at du øver deg på å se nye muligheter.

Ha målgruppen i tankene:
Sørg for at bildet formidler noe til andre også. Du bør tenke på hvem som er målgruppen. Ta en bunke bilder og reflekter over dem. Hva er det du liker og ikke liker med bildene? Vis bildene til andre og spør hva de synes.

Ta steget fra mobilen:
Når du reflekterer over bildene du har tatt, vil du også utvikle deg som fotograf og komme et steg videre. Kanskje er det også på tide å skaffe seg et bedre kamera?