Vekst gjennom fellesskap: Future Book Forum 2019 inspirerer til fornyelse i forlagsbransjen

Ledende forlag, bokprodusenter og distributører samles denne uken på Canon Europas årlige Future Book Forum, i München i Tyskland fra 20. til 21. november 2019. Temaet for årets arrangement er «vekst gjennom fellesskap», og ser på hvordan forlag og trykkerier kan finne nye vekstmuligheter ved å etablere og pleie fellesskap av lesere.

Future Book Forum samler aktører fra forlagsbransjens verdikjede

Ideer til nyskaping i forlagsbransjen utveksles i workshoper med tittelen Growth Accelerator

Fremtidssikring gjennom samarbeid, nyskaping og integrering

Forumet som går over to dager og arrangeres for syvende gang, samler aktører fra alle ledd i verdikjeden i den internasjonale forlagsbransjen. Deltakerne kan la seg inspirere av nye vekstmuligheter, undersøke hvordan de kan videreutvikle virksomheten ved å ta i bruk den nyeste teknologien, og diskutere hvordan de kan fremtidssikre sektoren gjennom tettere samarbeid.

Peter Wolff, Vice President for Production Printing Products (PPP), EMEA Commercial Printing, i Canon Europa sier: «Siden 2013 har vi jobbet aktivt med å bygge opp dette fellesskapet av profesjonelle aktører i forlagsbransjen. Vi deler en felles interesse for å utvikle og skape en positiv fremtid for bransjen i en verden preget av endrede forbrukerbehov og en eksplosjon av innhold. Future Book Forum er blitt en viktig plattform for å diskutere fremtidige forretningsmodeller, endringer i forbrukerbehov, nytenking rundt innholdsformater, hvordan data kan forbedre kundereisen og behovet for samarbeid og automatisering for å sikre fremtidig suksess i forlagsbransjens økosystem.»

I år vil kjente ansikter fra forlags- og innholdsbransjen dele inspirerende historier og casestudier rundt verdien av å bygge nettverk av kunder og inntektsveksten som følger. Foredragsholderne inkluderer Mark Allin, tidligere CEO for John Wiley & Sons; Verónica Reyero Meal fra Antropologia 2.0, som er eksperter på atferd; Sara Domville, Chief Revenue Officer for matlagingshuben America’s Test Kitchen; Ben Johnson, Head of Communities hos Springer Nature og Charles Tide, CEO for Zapnito, en plattformløsning for spesialistnettverk.

Future Book Forum ledes av forfatter og bedriftsrådgiver Peter Fisk, som er overbevist om at fellesskap kan redefinere koblingen mellom merker og kjøpere og skape vekst i bransjen. Han sier: «Forbrukerne er hovedpådriverne i forlagsbransjen i dag, og forleggerne har mulighet til å føre dem sammen i fellesskap der de kan dele lidenskapene sine og gjøre mer sammen. Det er en mulighet til å fundamentalt endre hvordan forslagsvirksomheter engasjerer seg i markedet – med en dreining fra salg til muliggjøring, fra transaksjoner til relasjoner, fra forsyning til støtte og fra forlegger til tilrettelegger.»

Deltakerne får også høre Leanne McNulty fra den ideelle organisasjonen Room to Read, som ønsker å forvandle livene til millioner av barn i lavinntektsområder ved å fokusere på lese- og skriveferdigheter og likestilling i utdanning. Deltakere på Future Book Forum har siden 2017 samarbeidet om å levere tusenvis av gratis bøker til utviklingsland gjennom organisasjonen.

Kunnskapsdeling, raskere vekst

Deltakerne på Future Book Forum oppfordres til å delta i ulike Growth Accelerator-workshoper. Ideene fra workshopene deles åpent og diskuteres i en paneldebatt.

Dag to av Future Book Forum 2019 har fokus på praktisk gjennomføring og ledes av fullstops Sven Fund, som har vært en populær ordstyrer for dette arrangementet siden 2017. Som forkjemper for systematisk automatisering og prosessledelse i forlagsbransjen, samler Sven forleggere og bokprodusenter som forteller hvordan de har integrert innovative rutiner i sine virksomheter.

Videre vil forlaget Thames & Hudson og britiske Severn Print som produserer bøker på forespørsel, fortelle hvordan en forretningsmodell med folkefinansiering kombinert med digitale utskriftsløsninger generer vekstmuligheter for både trykkerier og forlag. Lærebokforlaget Compendio Bildungsmedien vil sammen med det sveitsiske boktrykkeriet Edubook snakke om hvordan digitaltrykk gir mulighet for individuelt tilpassede læringsbaner, noe som forvandler læreboktilbudet.

Rundebordsmøter med uavhengige løsningsleverandører, eksperter og teknologibrukere gir deltakerne mulighet til å utforske ulike tema innen teknologi og bedriftsinnovasjon. Vertene vil diskutere de viktigste utbyttene fra arrangementet, inkludert:

  • Forretningsmodellen «smarte bøker»
  • Hvordan bruke fellesskap til å skape vekst gjennom større leserengasjement
  • Dataanalyse og kunstig intelligens' rolle i forbedring av forretningsprosesser
  • Hvordan de nyeste produksjonsmetodene kan skape nye produkter og tjenester

Future Book Forum 2019 runder av begge dagene med et engasjerende innlegg fra sportens verden om hvordan innovativ teknologi kan være til hjelp i en fansorientert virksomhet. En av foredragsholderne er Fernando Piquer, grunnlegger og CEO i Movistar Riders.

Deltakerne får også anledning til å se demonstrasjoner av digital bokproduksjon. Canons stiller med flere digitale trykkpresser på messen, deriblant ProStream 1000 og ColorStream 6000 Chroma (rullbasert blekkutskrift), VarioPrint i-serien (blekkutskrift på enkeltark) og imagePRESS C10000VP og VarioPrint 6000 TITAN (toner). Disse er integrert med etterbehandlingsteknologier fra samarbeidspartnerne Hunkeler, Tecnau, Horizon, SDD og CP Bourg, og demonstrerer ulike scenarioer for ende-til-ende-produksjon.