Europeisk undersøkelse med klar tale: Stor avstand mellom forventninger og erfaringer på hjemmekontor

Det er svært stor avstand mellom mellom IT-ledernes og sluttbrukernes opplevelser når det gjelder teknologien knyttet til hybrid jobbing.

Svein Tronnes og Hybridarbeid

KONTROLL PÅ TEKNOLOGIEN: Markedsdirektør Svein Trønnes i Canon Norge mener at det er viktig at norske selskaper styrker fokuset på effektive og sikre systemer som kommuniserer godt og sikkert mellom hjemmekontor og arbeidsplass

Det viser en undersøkelse som er foretatt av analyseselskapet Walnut Unlimited på oppdrag fra Canon. Totalt deltok 3 008 personer i undersøkelsen, 1 791 ansatte/sluttbrukere og 1 217 IT-ledere/beslutningstakere. Den ble nylig gjennomført i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Storbritannia, Nederland og i Sverige.

Undersøkelsen avdekker store forskjeller i forhold til hva ansatte etterspør, forventer samt tilgjengelighet av teknisk utstyr på sine hjemmekontor – og ikke minst hvordan IT-lederne opplever denne situasjonen. 78 prosent av IT-lederne oppgir at bedriften tilbyr den teknologien som kreves for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin uavhengig av lokasjon.

På samme tid sier 1 av 5 (21 prosent) av de ansatte at de bruker privat IT-utstyr til hybrid jobbing, og at de sliter med å få IT-support når de jobber eksternt.

I den samme undersøkelsen sier 81 prosent av IT-lederne at deres organisasjon ville hatt nytte av kompatible og integrerbare teknologier fra en og samme leverandør. 56 prosent av IT-lederne sier dessuten at de er blitt bedt om å yte support på eksterne enheter som ikke tilhører selskapet.

42 prosent av de ansatte forteller at de opplever problemer med godkjenningsprosesser, digital signering av dokumenter og økt administrasjon. 41 prosent av de ansatte strever med å få tilgang til fysiske eller digitale dokumenter når de jobber eksternt.

– De ansatte opplever fortsatt daglige utfordringer med dokument-basert arbeidsflyt når man jobber utenfor sine kontorer, sier markedsdirektør Svein Trønnes i Canon Norge. Undersøkelsen viser at bedrifter som har det grunnleggende på plass fortsatt er et stykke unna en teknisk infrastruktur som fungerer sømløst på tvers av hybride arbeidsløsninger.

71 prosent av IT-lederne og beslutningstakerne sier at løsninger med støtte fra hybrid jobbing ikke er kompatible med den eksisterende infrastrukturen i virksomheten. Undersøkelsen avdekker at de mest vanlige brukerstøttehenvendelsene fra ansatte på hjemmekontor er problemer med filtilgang (43 prosent) og problemer med å dele, samt samarbeide med andre (36 prosent).

Over halvparten (56 prosent) av IT-lederne mottar forespørsler om hjelp til hjemmeskriver/skanner – og 33 prosent trenger hjelp til private enheter.

Det viser seg at det har vært utfordrende for selskapene å håndtere problemene og anskaffe og implementere rett teknologi for det nye arbeidsmiljøet. Hele 76 prosent av IT-teamene sier at det har vært krevende å jobbe med teknologier fra flere leverandører. Når et problem oppstår, må 71 prosent kontakte flere leverandører for å finne en løsning.

– Dette har gitt fornyet interesse for teknologier som fungerer sømløst sammen, og som løser sluttbrukernes utfordringer med dokumentstyring, avhengig av arbeidssted. Derfor tilbyr vi et komplett teknologisk økosystem der målet er å integrere hybride arbeidsplasser, optimalisere dokumentflyten og sikre at vårt produktutvalg og tilknyttede tjenester kan møte endrede behov i hybride miljøer, sier Svein Trønnes.

Les hele rapporten her: Hybridarbeid – fremtidens måte å jobbe på - Canon Norge