CANON PROFESSIONAL SERVICES-MEDLEMSKAP – BRUKSVILKÅR

Disse bruksvilkårene («vilkårene») gjelder for medlemskap i Canon Professional Services («CPS») og beskriver de spesifikke vilkårene som gjelder for CPS-medlemskap og bruk av alle CPS-medlemsfordeler som er angitt her.

Les disse nøye før du kjøper CPS-medlemskap. Når du kjøper et abonnement, samtykker du i disse bruksvilkårene.

1. INFORMASJON OM OSS

CPS-medlemskap tilbys til bedriften din («bedriften», «du», «din») av Canon Europa N.V, («Canon», «vi», «vår», «oss») hvis registrerte adresse er Bovenkerkerkerweg 59, P.O. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederland, registrert i handelskammeret i Amsterdam med registreringsnummer 33166721.

2. SLIK BLIR DU CPS-MEDLEM

2.1 For å være kvalifisert for CPS-medlemskap må søkeren:

 1. Være en registrert forretningsenhet i et «CPS-land»: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Norge, Slovakia, Spania (bare fastlandet), Sverige og Storbritannia (bare fastlandet)
 2. Ha opptjent det nødvendige antallet produktpoeng for å kvalifisere for CPS-medlemskap i henhold til disse vilkårene. Produktpoeng opptjenes basert på fullstendig registrering av Canon-produkter («kvalifiserte produkter») på bedriftskontoen din. Kvalifiserte produkter omfatter, men er ikke begrenset til, videokamera, kamera, skriver, objektiv, prosjektorer, faks, personlige kopimaskiner, skannere, lagringsenheter, kikkerter, og de må ha serienummer. Ikke alle Canon-produkter (herunder noen tilbehør, handelsvarer, papir eller blekk) kan registreres, og ikke alle vil gi deg poeng. Poengverdier for enkeltprodukter kan endres uten varsel. For å unngå tvil vil vi ikke gjøre noen endringer gjeldende i ettertid.
 3. Betale en årlig CPS-medlemsavgift per termin (som heretter definert).
2.2 For å søke om CPS-medlemskap må søkeren:
 1. Opprette en Canon-bedriftskonto for bedriften her
 2. Kvalifiserte produkter som eies av bedriften din, må være fullstendig registrert på bedriftskontoen din og få produktpoeng.
 3. Søke om CPS-medlemskap på Internett på abonnementssiden for bedriftskontoen via gjennom koblingen her
2.3 Alle søknader må godkjennes av Canon, etter eget skjønn. Canon forbeholder seg retten til å bekrefte at det potensielle medlemmets søknadsinformasjon er nøyaktig, og kan kreve ytterligere bevis på forespørsel. Canon kan avvise enhver søker etter eget forgodtbefinnende, ved mistanke om svindel eller på annen rimelig grunnlag. Søkere er ikke kvalifisert for CPS-medlemskap hvis de tidligere har blitt utvist eller oppsagt fra nåværende eller tidligere Canon-kundeprogrammer, inkludert gjeldende og eventuelle tidligere CPS-programmer.

2.4 Du bekrefter og garanterer herved at all informasjon som sendes inn med søknaden din, er sann og nøyaktig. Enhver uriktig fremstilling kan resultere i umiddelbar oppsigelse av CPS-medlemskapet ditt uten refusjon av den årlige medlemsavgiften.

3. CPS-MEDLEMSKAP

3.1 CPS-medlemskapet må holdes i navnet til forretningsenheten, og de utpekte «superbrukerne» av bedriftskontoen er ansvarlige for å registrere riktig og nøyaktig informasjon for kommunikasjon om CPS-medlemskapet.

3.2 «Superbrukerne» av bedriftskontoen må sørge for at bedriftskontoen oppdateres med eventuelle endringer i registrerte produkter eller bedriftsinformasjon.

4. CPS-MEDLEMSAVGIFT

4.1 Et CPS-medlemskap gir deg ulike fordeler – som utvidet reparasjon, service og utlån som tilbys av Canons egne profesjonelle servicesentre («PSC-er») i hele Europa, som befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia, tilgang til Canons dedikerte prioriterte kundestøtteavdeling for CPS, tilleggsinformasjon om Canons foto- og videoprodukter og -tjenester, produktstøtte for akkrediterte fagfolk ved store globale arrangementer og invitasjoner til medlemsarrangementer eller spesialtilbud fra Canon og våre partnere.

4.2 Vi tilbyr dette CPS-medlemskapet til fagfolk og bedriftskunder i følgende «CPS-land»: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Norge, Slovakia, Spania (bare fastlandet), Sverige og Storbritannia (bare fastlandet).

4.3 Vi tilbyr ulike nivåer for CPS-medlemskap, og nivåene du kan abonnere på, vil avhenge av produktpoengene (definert i paragraf 11.2 i disse vilkårene) du har oppnådd på grunnlag av de registrerte, kvalifiserte produktene du eier, og abonnementsavgiften du er villig til å betale. CPS-medlemskapene er Silver, Gold, Platinum og Corporate (som består av tre nivåer – A, B og C). Du finner en fullstendig forklaring på CPS-medlemskapsnivåene i paragraf 11.2.

4.4 Hvis du blir godkjent for CPS-medlemsprogrammet av Canon, vil Canon gi deg fordelene som tilsvarer CPS-medlemskapsnivået du har valgt, som beskrevet i delen Fordeler (paragraf 11) nedenfor. Hvis bedriften din ønsker å oppgradere eller nedgradere medlemskapsnivået, må du søke om ønsket nivå på CPS-abonnementssiden for bedriftskontoen din. Endringer i CPS-medlemskapsnivået ditt vil bare skje etter at den gjeldende abonnementsperioden utløper, og hele beløpet for den nye oppgraderte eller nedgraderte CPS-medlemsavgiften vil bli belastet deg.

4.5 CPS-medlemskortet ditt og CPS-abonnementssiden for bedriftskontoen din inneholder CPS-medlemsnummeret ditt. Dette CPS-medlemsnummeret må oppgis av alle utpekte «superbrukere» eller «brukere» av bedriftskontoen når du bruker noen av CPS-fordelene, for eksempel å be om reparasjon eller service, tilgang til arrangementer eller tilbud.

5. BETALING AV CPS-MEDLEMSAVGIFT

5.1 Alle CPS-medlemskapsnivåer er tilgjengelige i en periode på ett (1) år, men utvalgte CPS-medlemskapsnivåer er tilgjengelige fra ett (1) år til tre (3) år.

5.2 Abonnementsperioden for CPS-medlemskapsprogrammet er avhengig av det valgte CPS-medlemskapsnivået og abonnementslengden (der det er aktuelt). Abonnementet ditt starter fra datoen du bestiller et CPS-abonnement og godtar bruksvilkårene.

5.3 Medlemsavgiften belastes på forhånd ved abonnering. Du gir oss myndighet til å belaste et kort eller en annen betalingsmetode som er tilknyttet bedriftskontoen din.

5.4 Hvis en betaling mislykkes, eller avvises av en eller annen grunn, kan Canon suspendere tilgangen til CPS-medlemskapet til du oppgir en gyldig betalingsmåte. Canon påtar seg intet ansvar hvis CPS-medlemskapet ditt ikke fornyes eller utløper på grunn av ugyldig betalingsinformasjon.

5.5 Du er ansvarlig for eventuelle ubetalte beløp. Betlingen din behandles ved hjelp av WorldPay, vår tredjeparts betalingsbehandler.

6. AUTOMATISK FORNYELSE AV CPS-MEDLEMSAVGIFT

6.1 CPS-medlemskapet ditt fornyes automatisk for samme medlemskapsnivå på slutten av abonnementsperioden, med mindre du endrer innstillingene for automatisk fornyelse før slutten av gjeldende abonnementsperiode. Gå til siden for CPS-abonnement i bedriftskontoen din for å lære mer om medlemskapet ditt, administrere medlemskapsinnstillingene dine eller kansellere CPS-medlemskapet.

6.2 Før du faktureres automatisk på fornyelsesdatoen som er angitt på siden for CPS-abonnement i bedriftskontoen din, vil vi varsle deg via e-post til utpekte «superbrukere» om fornyelsen og den gjeldende CPS-medlemsavgiften (hvis aktuelt) før fornyelsen skjer. Du vil få muligheten til å kansellere medlemskapet før medlemskapet fornyes.

6.3 Canon påtar seg intet ansvar for at vi ikke får kontakt med deg hvis kontaktinformasjonen for bedriftskontoen din endres eller blir utdatert.

6.4 Dersom kortbetaling er din foretrukne betalingsmetode, vil vi belaste kortet oppført i vårt abonnementssystem på tidspunktet for automatisk fornyelse. Din første registrering er en fullmakt til oss til å bruke kortet i abonnementssystemet vårt til å betale din første medlemsavgift og eventuelle påfølgende fornyelser av medlemskapet. Ved å melde deg på vår tjeneste for automatisk fornyelse, fornyes medlemskapet ditt automatisk, og du gir Canon tillatelse til å belaste den gjeldende medlemsavgiften ved hjelp av kortet som finnes i abonnementssystemet. Du forstår også at hvis du ønsker å avbryte automatisk fornyelse, må du kansellere CPS-medlemskapet på abonnementssiden for bedriftskontoen din.

7. OPPGRADERING OG NEDGRADERING AV CPS-MEDLEMSKAPSNIVÅER

7.1 Du kan når som helst be om oppgradering eller nedgradering av medlemskapsnivået i løpet av abonnementsperioden, men endringene vil gjelde først fra din neste abonnementsperiode.

7.2 For å kunne oppgradere CPS-medlemskapsnivået må du ha det nødvendige antallet produktpoeng for å kvalifisere deg for det aktuelle nivået. Du kan imidlertid nedgradere til et hvilket som helst nivå under gjeldende nivå.

8. KANSELLERING AV CPS-MEDLEMSKAP

8.1 Hvis du vil si opp CPS-medlemskapet, må du gå til abonnementssiden i bedriftskontoen og følge instruksjonene for å si opp medlemskap.

8.2 Du kan når som helst si opp CPS-medlemskapet, men det gis ingen refusjon for den gjenværende abonnementsperioden.

8.3 Hvis du sier opp CPS-medlemskapet, vil du fortsatt ha tilgang til CPS-medlemskapet og kan bruke fordelene frem til slutten av den gjeldende faktureringsperioden.

9. OPPSIGELSES- OG SUSPENSJONSRETTIGHETER

Vi kan avslutte, begrense eller suspendere din tilgang til CPS-medlemskapet uten kreditt eller refusjon til deg hvis vi finner ut at din aktivitet bryter disse vilkårene, er uriktig, innebærer svindel eller misbruk, eller skader eller påvirker våre eller andre parters interesser.

11. CPS-MEDLEMSFORDELER

Tjenestene og fordelene du har rett til ifølge CPS-medlemskapsnivået ditt, finner du under CPS-abonnement på abonnementssiden for bedriftskontoen din

11.1 CPS-medlemsfordelene består av følgende:

 1. Godtgjørelse for vedlikehold – inkludert i henhold til CPS-medlemskapsnivå. Godtgjørelsen kan brukes på alle Canons vedlikeholdstjenester som tilbys av våre Canon Professional-servicesentre («PSC-er») i Europa. Disse befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia. De kan ikke brukes på andre typer tjenester (dvs. oppgraderinger eller reparasjoner). Du finner størrelsen på godtgjørelsen for vedlikehold per CPS-medlemskapsnivå i tabellen i paragraf 11.2.
 2. Servicerabattprosent (%) – brukes på alle typer reparasjoner, vedlikehold eller oppgraderingstjenester som tilbys av våre Canon Professional-servicesentre («PSC-er») i Europa. Disse befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia. Rabattnivået varierer per CPS-medlemskapsnivå og finnes i tabellen i paragraf 11.2.
 3. Behandlingstid for Fast Track-service (TAT) – inkludert for reparasjoner eller service som tilbys av våre Canon Professional-servicesentre («PSC-er») over hele Europa, som befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia, for utvalgte Canon-produkter (dvs. EOS-kameraer, EF- og RF-objektiver, videokamera og Cinema EOS-kameraer) som er kvalifisert for «Fast Track-service (TAT)».
  1. Listen over Canon-produkter som er kvalifisert for «Fast Track-service (TAT)», endres fra tid til annen, og den gjeldende listen finner du her.
  2. Behandlingstiden (TAT) per CPS-medlemskapsnivå finner du i tabellen i paragraf 11.2, og disse skal gjelde for maksimalt tre (3) produkter som gjennomgår service, i en hvilken som helst forespørsel om service/reparasjon mottatt fra et CPS-medlem.
  3. Behandlingstiden er ikke garantert, og er dessuten underlagt tilgjengeligheten av reservedeler. Våre Canon PSC-er i hele Europa vil imidlertid forsøke å oppfylle behandlingstiden (TAT) som er oppført.
  4. Behandlingstider er basert på virkedager (hvor virkedager ikke inkluderer helger, helligdager som Canon overholder, samt perioder med utilgjengelighet som skyldes omstendigheter utenfor Canons kontroll) og anses for å starte på virkedagen etter at vårt Canon PSC mottar produktet, og slutte den dagen hvor produktet er klart til å forlate Canon PSC. Den inkluderer ikke tid under transport (til eller fra Canon PSC), heller ikke tiden som går mens man avventer eventuell informasjon fra kunden (dvs. manglende dokumentasjon) eller avventer kundens beslutning (dvs. godkjennelse av tilbud på tid og kostnad for kostnadsbelagt reparasjon eller service).
 4. Utlån av reserveutstyr – inkludert for produkter med «Fast Track Service (TAT)» som gjennomgår reparasjoner ved våre Canon Professional-servicesentre («PSC-er») i Europa, som befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia.
  1. Når det er aktuelt og avhengig av tilgjengelighet, vil du bli tilbudt utlån av reserveutstyr hvis behandlingstiden (TAT) ikke kan oppfylles, eller ved forespørsel bare for Platinum CPS-medlemskapsnivå (når reparasjonsforespørselen er sendt til Canon).
  2. Utlån av reserveutstyr vil være strengt underlagt Canons standardvilkår for utlån (se VEDLEGG nedenfor). Du anses å ha godtatt disse hvis du godtar eller ber om utlån av reserveutstyr gjennom CPS-medlemskapet ditt.
 5. Gratis frakt for innsending og retur (neste virkedag) – inkludert for alle service- eller reparasjonsforespørsler som sendes til Canon-PSC-ene våre. Bare produkter som er fullstendig registrert på bedriftskonto, er kvalifisert for gratis frakt neste virkedag.
 6. Prioritert kundestøtteavdeling for CPS – Canon tilbyr en dedikert prioritert kundestøtteavdeling for CPS kun for CPS-medlemmer, og tilbyr dedikert teknisk produktstøtte og hjelp med service- og støtteproblemer. Tilgjengeligheten av prioritert kundestøtteavdeling for CPS for CPS-land er basert på virkedager (definert som ekskludert helger, helligdager som Canon overholder, samt perioder med utilgjengelighet som skyldes omstendigheter utenfor Canons kontroll). Canon påtar seg intet ansvar hvis denne kundestøtten ikke er tilgjengelig.
 7. Pro Solutions – inkluderer en rekke veiledningsøkter for bedrifter og samarbeid dedikert til å støtte CPS-medlemmer.
 8. Profesjonelt fellesskap – inkluderer tilgang til den lukkede CPS-gruppen i Canon-fellesskapet.
 9. Støtte ved globale arrangementer – spesialisert CPS produktstøtte for akkrediterte fagfolk og bedrifter ved store globale arrangementer.
 10. Medlemstilbud fra Canon og partnere – dedikerte og eksklusive tilbud fra Canon og utvalgte partnere.
 11. CPS-velkomstpakke og digitalt CPS-medlemskort – ved oppstart av det første CPS-medlemskapet sendes en velkomstpakke til «superbrukeren» på din registrerte forretningsadresse. Alle «brukere» på din bedriftskonto vil kunne laste ned et digitalt CPS-medlemskort på tidspunktet du registrerer bedriftskontoen din.
 12. Vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) – Der det er aktuelt og en del av CPS-medlemsfordelene dine, kan et CPS-medlem be om vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) ved besøk av Canon PSC-teknikere som utfører rengjøring og vedlikehold på stedet for kvalifiserte produkter med «Fast Track-service TAT».
  1. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i helgene (med mindre det er avtalt med Canon), og hvert besøk varer i åtte (8) timer, inkludert én (1) times pause
  2. Hvis du ønsker vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll), men CPS-medlemskapsnivået ditt ikke omfatter vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) (dvs. CPS Bedrift C), eller hvis du ønsker flere besøk på stedet (rengjøring og kontroll) enn det som er inkludert i abonnementet, kan du be Canon om et tilbud på slike tilleggstjenester.
  3. Under ett åtte (8) timers besøk vil én (1) Canon PSC-tekniker utføre vedlikeholdstjenesten som er beskrevet nedenfor, på opptil maksimalt tjuesju (27) speilreflekskameraer/speilløse systemkameraer, eller trettitre (33) EF/RF-objektivprodukter, eller trettitre (33) videokameraer -produkter eller tjue (20) Cinema EOS-produkter.
  4. Hvis du trenger tjenester for både kvalifiserte speilreflekskameraer/speilløse systemkameraer, EF- og RF-objektivprodukter og for videokameraer -produkter eller tjue (20) Cinema EOS produkter, kreves det minst to (2) Canon PSC-teknikere, og dette vil medføre en ekstra kostnad for deg.
  5. De med CPS Bedrift A-medlemskapsnivå har mulighet til å be om to (2) teknikere for én (1) dag eller én tekniker i to (2) påfølgende dager på stedet, i henhold til din fordel. Hvis forespørselen din krever to (2) teknikere (i henhold til paragrafen over), vil det imidlertid være nødvendig med to (2) Canon-teknikere for én (1) dag, og den inkluderte fordelen med to (2) vedlikeholdsdager på stedet (rengjøring og kontroll) forbrukes.
  6. Vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) vil inkludere følgende tjenester:

Vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) tjenestens innhold

Speilreflekskamera/speilløst
OBJEKTIV
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Rengjøring: Bildesensor

-

LP-filter
(Kun CINEMA EOS
-

Rengjøring: Speil

-
-

Rengjøring: Fokusskjerm

-
-

Rengjøring: Kamera/objektivhus (ekstern)

Rengjøring: Objektiv/tilbehørssko-kontakt

Rengjøring: Eksternt objektiv, optikk

-

(Kun VIDEO)
-

Stramme eksterne skruer

Kontrollere og validere alle brytere, knapper og funksjoner

Kontrollere og validere bildekvaliteten ved hjelp av en enkel opptakstest, for eksempel farge og fokuspunkt

Kontrollere og validere lyd inn- og HDMI ut-funksjon

-
-

Fastvareoppdatering (hvis aktuelt)

 1. Under vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) kan det hende at Canon PSC-teknikeren anbefaler at utvalgte produkter sendes til et Canon-PSC for reparasjon eller service. Alle produkter som sendes til Canon PSC, behandles i henhold til paragraf 11.3 nedenfor.
12. Produktopplæring i tekniske ferdigheter (én til mange) – Der det er aktuelt og en del av CPS-medlemsfordelene dine, kan et CPS-medlem be om produktopplæring for brukerne av bedriftskontoen. Opplæringen vil bli gitt via et virtuelt arrangement som drives av vårt dedikerte Canon-produktspesialistteam. Denne fordelen må være forespurt på forhånd ved å kontakte
via prioritert kundestøtteavdeling for CPS.

11.2 Den fullstendige listen over fordeler per CPS-medlemskapsnivå er som følger:

Medlemskapsnivå

Silver
Gold
Platinum
Bedrift C
Bedrift B
Bedrift A

Produktpoeng kreves

500–999
1000–1599
1600–2499
2500–4499
4500–10 000
10 000+

Godtgjørelse for vedlikehold

EUR 100
EUR 200
EUR 350
EUR 1000
EUR 2000
EUR 3000

Servicerabattprosent
(reparasjon, vedlikehold og oppgraderinger)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Fast Track-service TAT
(EOS-, EF- og RF-objektiver)

5 virke-
dager
3 virke-
dager
2 virke-
dager
3 virke-
dager
3 virke-
dager
3 virke-
dager

Fast Track-service TAT
(videokameraer + Cinema EOS-produkter)

5 virke-
dager
5 virke-
dager
5 virke-
dager
5 virke-
dager
5 virke-
dager
5 virke-
dager

Utlån av reserveutstyr (Kun reparasjon)

Nei
Hvis service
TAT
overskredet
Ved
forespørsel
Hvis service
TAT
overskredet
Hvis service
TAT
overskredet
Hvis service
TAT
overskredet

Frakt for innsending og retur
(Neste virkedag)

Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Prioritert kundestøtteavdeling for CPS

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pro Solutions:
veiledningsøkter for bedrifter og samarbeid

Kvartalsvis
Kvartalsvis
Kvartalsvis
-
-
-

Profesjonelt fellesskap

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tilbud kun for medlemmer fra Canon og samarbeidspartnere

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Velkomstpakke

Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll)

-
-
-
0
1
2

Produktopplæring i tekniske ferdigheter(én til mange)

-
-
-
Ja
Ja
Ja

11.3 Alle service- og reparasjonsforespørsler som leveres i henhold til denne ordningen, er underlagt de respektive «service- og reparasjonsvilkårene» for Canon Professional-servicesentre («PSC-er») i Europa, og som befinner seg i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Storbritannia. For fastpristjenester eller avgiftsbelagte reparasjoner er du ansvarlig for å betale alle gjeldende kostnader knyttet til reparasjon eller service av dine produkter, med mindre disse kostnadene dekkes som en del av CPS-medlemsfordelene dine.

11.4 Alle fordelene er underlagt tilgjengelighet og eventuell endring og kan til enhver tid trekkes tilbake eller endres etter Canons skjønn. Canon forbeholder seg uten begrensinger retten til å gjøre utelatelser eller unntak fra utvalget av fordeler. Lokale variasjoner i de publiserte medlemsfordelene kan også forekomme.

11.5 CPS-medlemsfordeler tilhører din forretningsenhet med aktivt CPS-medlemskap og kan ikke overføres. Bare de registrerte «superbrukerne» eller «brukerne» av bedriftskontoen kan løse inn fordeler under CPS-medlemskapet, og bare i tilknytning til produktet/produktene som er fullstendig registrert i bedriftskontoen og lovlig eid av bedriften.

11.6 Det er i strid med bruksvilkårene å løse inn fordeler for en annen person eller bedrift eller ethvert uregistrert eller delvis registrert produkt/produkter, samt å la en annen person eller bedrift løse inn fordeler på vegne av bedriften. Et produkt regnes som fullstendig registrert når produktnavnet, serienummeret, kjøpsdatoen, samt landet og butikken der produktet er kjøpt, er fylt ut, og når produktpoengene (hvis det er aktuelt) er validert og inngår i de totale bedriftspoengene dine.

11.7 Ingen fordel kan benyttes i ettertid (det vil si ved å fremsette krav om en fordel som du hadde krav på, men som du ikke krevde da du hadde rett til å gjøre det) etter at den gjeldende abonnementsperioden er avsluttet eller etter at du har sendt forespørsler om service og reparasjon.

11.8 Vær oppmerksom på at CPS-medlemskapet ikke påvirker eller utvider dine rettigheter i henhold til en kommersiell Canon-garanti som følger med produktet/produktene på kjøpstidspunktet, eller dine juridiske rettigheter.

12. BRUK AV CPS-MEDLEMSFORDELER OG -TJENESTER

12.1 Godtgjørelse for vedlikeholdstjenester – bruk av fordelen «Godtgjørelse for vedlikehold» er underlagt følgende vilkår:

 1. Den tilgjengelige saldoen for «Godtgjørelse for vedlikehold» vises på siden for CPS-abonnement på bedriftskontoen din, og vises også for «superbrukerne» eller «brukerne» i prosessen for service- og reparasjonsforespørsel.
 2. Canon vil gjøre sitt ytterste for å sikre at saldoen for «Godtgjørelse for vedlikehold» er oppdatert.
 3. «Godtgjørelse for vedlikehold» vises i tokener og konverteres basert på den lokale valutaen til Canon PSC. Konverteringsraten lagres i systemet vårt og representerer den oppdaterte kostnaden for vedlikeholdstjenester (uten MVA).
 4. «Superbrukerne» eller «brukerne» på bedriftskontoen din skal legge inn en serviceforespørsel for det aktuelle Canon-produktet/-produktene via bedriftskontoen. Velg ønsket vedlikeholdstjeneste for produktet/produktene, og velg «Godtgjørelse for vedlikehold».
 5. Når en bruker av bedriftskontoen ber om å bruke «Godtgjørelse for vedlikehold», blir «superbrukerne» av bedriftskontoen bedt om å godkjenne dette før forespørselen sendes til Canon gjennom vår elektroniske prosess.
 6. Der hvor den gjenværende saldoen for «Godtgjørelse for vedlikehold» i CPS-abonnementet ditt er mindre enn den forespurte vedlikeholdstjenesten, vil bedriften din bli pålagt å betale differansen, og ingen servicerabattprosent (%) vil bli brukt på denne spesifikke forespørselen. «Brukere» som legger inn forespørselen, vil bli informert om dette gjennom et varsel i prosessen for service- og reparasjonsforespørsel, og «superbrukerne» må godkjenne den før innsendelse.
 7. «Godtgjørelse for vedlikehold» er kun gyldig for den årlige perioden, og eventuell gjenværende saldo kan ikke overføres hvis du fornyer CPS-abonnementet ved slutten av årsperioden.
12.2 Servicerabattprosent (%) – den gjeldende prosentandelen av tjenesterabatten (%) for medlemskapet ditt vil bli brukt av våre Canon Professional-servicesentre i alle godkjente fakturerbare serviceforespørsler og/eller reparasjonsforespørsler som bedriften har sendt inn i løpet av den aktive abonnementsperioden for CPS-medlemskap, unntatt for de som omfattes av punkt 12.1 (vi).

12.3 Behandlingstid for Fast Track-service (TAT) – gjeldende behandlingstid for Fast Track-service (TAT) for CPS-medlemskapet ditt vil bli brukt på produkter som er kvalifisert for Fast Track-service TAT, på følgende måte:
 1. «Superbrukere» eller «brukere» av bedriftskontoen skal sende inn en service- og/eller reparasjonsforespørsel for aktuelle Canon-produkter via bedriftskontoen din.
 2. De vil bli motta både en fraktetikett (som inneholder CPS-medlemsnummeret) og en CPS Priority-etikett som kan skrives ut på slutten av den elektroniske forespørselsprosessen eller fra e-postbekreftelsen.
 3. Forsendelsesetiketten (som inneholder CPS-medlemsnummeret) og CPS Priority-etiketten må være festet på utsiden av pakken. «Superbrukerne» eller «brukerne» er ansvarlig for at disse er godt synlige på pakken.

12.4 Utlån av reserveutstyr – hvis CPS-medlemskapsnivået ditt (se punkt 11.2) gir deg rett til å låne reserveutstyr, vil dette foregå på følgende måte:
 1. For alle aktuelle produkter med Fast Track-service (TAT) som gjennomgår reparasjon eller service på våre Canon PSC-er, vil Canon PSC-en kontakte den aktuelle brukeren på din bedriftskonto hvis behandlingstiden (TAT) ikke kan overholdes for å diskutere utlån av reserveutstyr direkte
 2. Hvis bedriftskontoen din har et aktivt CPS Platinum-medlemskap, kan brukerne) eller superbrukerne be om et umiddelbart utlån av reserveutstyr for et hvilket som helst produkt med Fast Track-service (TAT) som du ønsker å sende inn for reparasjon. Denne forespørselen må gjøres ved å kontakte Canon via den dedikerte prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS etter at reparasjonsforespørselen er sendt. Vi vil gjøre alt vi kan for å oppfylle forespørselen om utlån av reserveutstyr, men utlån av reserveutstyr er avhengig av tilgjengelighet.
 3. Alt utlån av reserveutstyr vil være strengt underlagt Canons standardvilkår for utlån (se VEDLEGG nedenfor). Du anses å ha godtatt disse hvis du godtar eller ber om utlån av reserveutstyr gjennom CPS-medlemskapet ditt.
 4. Lånt reserveutstyr kan kun leveres i CPS-landene etter forespørsel til vårt Canon PSC, og kan også hentes hos dem (på forespørsel).
 5. Du er forpliktet til å returnere lånt reserveutstyr innen 5 dager etter at du har fått tilbake bedriftens eget utstyr, til adressen fastsatt av Canon.
 6. Bedriften må sørge for at hver enhet returneres i samme stand som levert, og er ansvarlig for tap, skade eller tyveri av produkter som er på utlån til deg, og kan bli fakturert av Canon for eventuell nødvendig reparasjon eller erstatning av produktet/produktene. Det anbefales at du vurderer å tegne egnet forsikring for å dekke utstyret/produktene som du låner.
 7. Canon fraskriver seg og utelukker alt ansvar med hensyn til alt utstyr / alle produkter lånt ut til deg, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover.

12.5 Gratis frakt for innsending og retur (neste virkedag) – for alle CPS-medlemskapsnivåer vil alle service- og reparasjonsforespørsler som er sendt inn via bedriftskontoen, automatisk kvalifisere for gratis frakt for innsending og retur (neste virkedag) til eller fra våre Canon-PSC-er. Bare produkter som er fullstendig registrert på bedriftskontoen din, er kvalifisert for gratis levering neste virkedag.

12.6 Prioritert CPS-brukerstøtte – for alle CPS-medlemskapsnivåer kan alle «superbrukere» eller «brukere» på bedriftskontoen din med et aktivt CPS-medlemskap kontakte den dedikerte prioriterte CPS-brukerstøtten for ditt land. «Superbrukerne» eller «brukerne» må oppgi et gyldig CPS-medlemsnummer som skal valideres via Canons systemer for å kunne motta prioritert CPS-brukerstøtte.

12.7 Pro Solutions – for Platinum-, Gold- og Silver CPS-medlemskapsnivåer. Alle «superbrukere» eller «brukere» på bedriftskontoen din med et aktivt CPS-medlemskap vil kunne melde seg på og delta på arrangementer (holdes én gang i kvartalet). Virtuelle arrangementer vil kun finne sted på Internett, og kan bestilles via «Arrangementskalenderen», som er tilgjengelig på kontosiden for bedriftskontoen din.

12.8 Profesjonelt fellesskap – for alle CPS-medlemskapsnivåer vil alle «superbrukere» og «brukere» på bedriftskontoen din med et aktivt CPS-medlemskap kunne få tilgang til den lukkede CPS Community-gruppen på Canon Club.

12.9 Støtte ved globale arrangementer – spesialisert CPS-produktstøtte vil være tilgjengelig for akkrediterte fagfolk og bedrifter ved store globale arrangementer.

12.10 Medlemstilbud fra Canon og partnere – dedikerte og eksklusive tilbud fra Canon og utvalgte partnere vil bli publisert i «fordeler og tilbud», som er tilgjengelig på kontosiden for bedriftskontoen din.

12.11 Vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) – Hvis bedriftskontoen din har et aktivt CPS A- eller B-bedriftsmedlemskap, kan brukerne eller superbrukerne be om vedlikehold på stedet (rengjøring og kontroll) ved å kontakte Canon via den dedikerte prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS på følgende måte:
 1. Alle forespørsler må sendes inn senest seksti (60) dager før din foretrukne dato.
 2. Du må oppgi to (2) til tre (3) alternative datoer.
 3. Du må levere en liste over produktet/produktene du vil at vi skal utføre service på.
 4. Når forespørselen din er vurdert, vil Canon gi deg et tilbud (hvis aktuelt) som du må godkjenne, og bekrefte datoen for besøket.
 5. På dagen for besøket er det ditt ansvar å sørge for de nødvendige forberedelsene (dvs. at produktet/produktene er pakket ut, at bord, stol, plass, strøm, belysning og Internett er tilgjengelig).
 6. Forespørsler om å endre datoen for det planlagte besøket på stedet (rengjøring og kontroll) vil ikke bli akseptert etter en periode på tretti (30) før den planlagte datoen.
12.12 Produktopplæring i tekniske ferdigheter (én til mange) – Hvis bedriftskontoen din har et aktivt CPS A-, B- eller C-bedriftsmedlemskap, kan brukerne eller superbrukerne be om produktopplæring ved å kontakte Canon via den dedikerte prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS på følgende måte:
 1. Alle forespørsler må sendes inn senest seksti (60) dager før din foretrukne dato.
 2. Du må oppgi to (2) til tre (3) alternative datoer.
 3. Du må levere en liste over produktet/produktene du ønsker at vi skal gi opplæring for.
 4. Når forespørselen din er vurdert, vil Canon bekrefte datoen for opplæringen.
 5. På opplæringsdagen er det ditt ansvar å sørge for at superbrukerne eller brukerne har tilgang til det nødvendige utstyret for å delta (dvs. at produktet/produktene er pakket ut, at bord, stol, plass, strøm, belysning og Internett er tilgjengelig).
 6. Forespørsler om å endre datoen for den planlagte produktopplæringen vil ikke bli akseptert etter en periode på tretti (30) dager før den planlagte datoen.

13. OPPLYSNINGENE DINE

Se personvernerklæringen for bedrifter for å finne ut hvordan vi behandler informasjon om deg, og hvordan du kan utøve de individuelle rettighetene dine.

14. HELE AVTALEN

14.1 Disse bruksvilkårene, Canons personvernerklæring for bedrifter og eventuelle andre nettstedsretningslinjer utgjør hele avtalen mellom deg og Canon. Avtalen styrer bruken din av CPS og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Canon vedrørende CPS.

14.2 Hvis Canon ikke benytter seg av eller håndhever en rett eller bestemmelse i disse bruksvilkårene, betyr det ikke at Canon gir avkall på den aktuelle retten eller bestemmelsen.

14.3 Hvis en domstol med kompetent myndighet fastslår at en bestemmelse i disse bruksvilkårene er ugyldig, godtar partene likevel at domstolen skal forsøke å gi gyldighet i henhold til partenes intensjoner slik de er gjengitt i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse bruksvilkårene fortsatt gjelder fullt ut.

14.4 Du godtar, uavhengig av motstridende vedtekter eller lover, at alle krav eller årsaker til rettstvister som oppstår som følge av eller tilknyttet bruk av tjenesten eller disse bruksvilkårene, må fremsettes innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til rettstvisten oppsto, eller avvises for alltid.

14.5 Du kan ikke overdra disse bruksvilkårene til andre uten skriftlig samtykke fra Canon, men Canon kan overdra eller overføre disse bruksvilkårene, helt eller delvis, uten begrensninger. Titlene på delene i disse bruksvilkårene har bare et praktisk formål og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.

14.6 Medlemskap i CPS er strengt underlagt disse bruksvilkårene. Hvis du bestemmer deg for at du ikke ønsker å være medlem eller hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, bør du deaktivere CPS-medlemskapet som beskrevet under paragraf 8.

14.7 Canon forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst, herunder, uten begrensning, medlemskapsnivåer og fordeler, og kan implementere endringer eller oppdateringer fra tid til annen uten varsel til deg. Du bør gjennomgå CPS-nettstedet med jevne mellomrom. Canon vil imidlertid gjøre sitt ytterste for å kommunisere og informere om større endringer i bruksvilkårene.

15. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

15.1 Du bekrefter uttrykkelig at du forstår og godtar at de fritatte Canon-partene ikke skal holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader (selv om noen av de fritatte Canon-partene er informert om muligheten for slike skader) (kalt «skader») som skyldes: (a) bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten, eller (b) forhold knyttet til tjenesten.

15.2 Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for enhver skade eller personskade som skyldes uaktsomhet eller forsømmelse fra Canons side, datavirus og lignende, telekommunikasjonsfeil eller uautorisert tilgang til eller bruk av informasjon gjennom tyveri eller på andre måter. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters kriminelle, skadegjørende eller uaktsomme handlinger eller forsømmelser som påvirker tjenesten. De fritatte Canon-partene skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for andre brukeres skadegjørende eller ulovlige handlinger. De fritatte Canon-partene skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for skade på brukeres utstyr, maskinvare eller annen eiendom, eller for personskader, som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten. Disse begrensningene skal gjelde i den grad lovverket tillater det.

15.3 Vi verken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar for: (a) død eller personskade forårsaket av forsømmelse fra vår side, (b) svindel, uriktig fremstilling eller grov uaktsomhet, (c) brudd på hvilke som helst vilkår som følger av lov, og vi verken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar utover det som er tillatt i gjeldende lov.

15.4 Du erkjenner uttrykkelig og godtar at Zuora, inc., en tredjeparts tjenestebehandler, behandler betalingen din til Canon ved bruk av en betalingsmåte. Du forstår og godtar at verken Zuora, inc. eller andre parter som er involvert i behandlingen av betalingsmåten for tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til selskapet som har utstedt kredittkortet til deg, og handelsbanken (kalt «fritatte parter»), skal holdes ansvarlige for eventuelle skader (som definert i dette dokumentet og underlagt begrensningene som er beskrevet i denne delen) du påføres som et resultat av at Canon ikke leverer tjenesten til deg i henhold til disse vilkårene, eller andre brudd på disse vilkårene fra Canons side. Du fritar herved hver av de fritatte partene for ansvar for eventuelle skader du påføres som følge av at tjenesten ikke leveres til deg i henhold til disse vilkårene. Du godtar å holde hver av de fritatte partene skadesløs for eventuelle skader de påføres som følge av at du bryter vilkårene i denne delen.

Det er ikke noe i denne klausulen eller andre steder i disse buksvilkårene som begrenser dine lovfestede rettigheter eller påvirker dem negativt.

16. HENDELSER SOM ER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket oppfyllelse av hvilke som helst av våre avtalefestede forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene som ikke kan tilskrives oss under disse bruksvilkårene, andre gjeldende vilkår eller gjeldende lov, herunder som med rimelighet kan sies å være utenfor vår kontroll, inkludert brann, oversvømmelse, ekstremvær, eksplosjoner, krig (erklært eller ikke), terrorisme, bransjetvister (enten de involverer våre medarbeidere eller ikke) eller tiltak fra lokale eller sentrale myndigheter eller andre habile myndighetsinstanser, i tillegg til andre force majeure-omstendigheter.

17. LØSING AV TVISTER

17.1 Hvis du har en tvist med oss angående CPS-medlemskapet ditt, bør du først kontakte oss via den dedikerte prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS og forsøke å løse tvisten med oss.

17.2 Hvis vi har en tvist med deg angående CPS-medlemskapet ditt, vil vi også forsøke å kontakte deg direkte for å løse saken. Vi vil bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt i bedriftskontoen din.

17.3 Hvis tvisten mot formodning ikke lar seg løse, vil vi drøfte med deg en effektiv metode for å løse tvisten med uavhengige midler. Dette påvirker ikke din rett til å bringe en eventuell tvist for retten på noen måte.

18. OPPDATERINGER AV OG ENDRINGER I DISSE BRUKSVILKÅRENE

18.1 Vi vil kunne endre eller oppdatere disse bruksvilkårene og betingelsene fra tid til annen uten å varsle deg.

18.2 Du kan se den gjeldende versjonen av bruksvilkårene her eller ved å kontakte oss via den prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS og be om en kopi av de gjeldende vilkårene for bruk.

19. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER

19.1 Disse bruksvilkårene reguleres av engelsk lov. Det betyr at en avtale om kjøp av CPS-medlemskap gjort med oss, og eventuelle tvister eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den, vil være underlagt engelsk lov.

19.2 Du og vi samtykker i at domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

20. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om CPS-medlemskapet ditt, kan du kontakte oss via den dedikerte prioriterte kundestøtteavdelingen for CPS. Vår kundestøtteavdeling er her for å hjelpe deg.

VILKÅR OPPDATERT: 17. februar 2023

VEDLEGG

CANONS UTLÅNSTJENESTE – BRUKSVILKÅR

Canon Europa N.V., dets datterselskap Canons nasjonale eller regionale salgskontorer (– slik de er definert av: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices) («Canon») samtykker i å låne til meg, uten kostnad, produktene på neste side og det tilhørende tilbehøret som beskrevet i utlånsbestillingen (samlet kalt «utstyret»). Jeg samtykker i at min bruk av utstyret vil være underlagt følgende vilkår:

1. Utstyret er til personlig bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen, og jeg skal ikke låne utstyret ut til en tredjepart.

2. Jeg forstår at Canon forbeholder seg retten til å tilbakekalle ethvert utstyr, av hvilken som helst grunn, når som helst etter varsel. Alt utstyr blir sendt tilbake til Canon ved hjelp av medfølgende fraktetiketter (der det er aktuelt), enten i løpet av 5 arbeidsdager etter at det reparerte produktet er mottatt, eller innenfor perioden som er angitt i hver utlånsbestilling, eller tidligere dersom Canon etterspør det. Unnlatelse av å returnere utstyret til Canon når det blir forespurt eller avkrevd, vil føre til at Canon fakturer meg hele produsentens veiledende pris for varen.

3. Jeg skal returnere utstyret på det angitte tidspunktet, i god stand. Normal slitasje er forventet. Jeg samtykker i å gjøre mitt beste for å beskytte utstyret mot støt, vannskader, sand, smuss og andre skadelige stoffer som kan skade utstyret. Jeg godtar og samtykker i at jeg bærer hele risikoen for tap eller skade på utstyret mens utstyret er i min besittelse og inntil det er mottatt av Canon. Jeg samtykker i å refundere Canon for kostnader ved eventuell reparasjon på eller utskiftning av utstyret på grunn av feil bruksmiljø, uforsiktighet eller forsømmelse mens det er på utlån.

4. Jeg samtykker i å bruke utstyret i samsvar med publiserte Canon-instruksjoner. Jeg vil ikke under noen omstendigheter utføre vedlikehold eller reparasjoner på utstyret. Hvis vedlikehold eller reparasjoner på utstyret er nødvendig, vil jeg kontakte Canon for videre instruksjoner.

5. Jeg godtar og samtykker i at utstyret er lånt ut til meg uten garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte, relatert til bruken eller ytelsen til utstyr, og at alle slike garantier er uttrykkelig fraskrevet ansvar, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Canon skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader, herunder personskade, skade på eiendom, tapt fortjeneste eller andre direkte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader, som oppstår som følge av denne avtalen, eller bruk eller manglende evne til å bruke utstyret.

6. Jeg forstår at jeg ansvarlig for retur og er ansvarlig for å ordne forsendelse tilbake til Canon, med mindre annet er avtalt med Canon på forhånd.

Jeg aksepterer mitt ansvar for utstyret som definert i denne avtalen, og garanterer personlig retur av dette utstyret, eller betaling for hvilken som helst del som ikke returneres når Canon ber om det.

VERSJON: 5.0

SIST OPPDATERT: 24. januar 2022