Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for to års garantitilbud

Arrangør

1. Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (heretter kalt «Canon»).


Tilbud

2. Dette tilbudet om to års garanti ("tilbudsgaranti") gjelder for de utvalgte Canon-produktene ("tilbudsprodukter") som er oppført nedenfor, og tilbudsgarantien inkluderer:

3. Unntatt det som er uttrykkelig endret her, er det de gjeldende Remote PTZ Warranty-vilkårene som gjelder for garantitjenestene som leveres som en del av denne garanitilbudet. Hvis det finnes avvik mellom tjenestevilkårene i dette garantitilbudet og vilkårene i Remote PTZ Warranty, så er det vilkårene i dette garantitilbudet som gjelder.


Deltakere

4. Dette garantitilbudet er bare tilgjengelig for sluttbrukere (enten bedrifter eller enkeltpersoner) ("deltakere" eller "deltaker"). Forhandlere og distributører er utelukket fra tilbudet og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

5. Alle deltakere må være 18 år eller eldre og være bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia.

6. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene ("vilkår").


Tilbudsprodukter

7. De utvalgte Canon-produktene som omfattes av dette garantitilbudet ("tilbudsproduktene") og det gjeldende garantitilbudet, er inkludert i listen over tilbudsprodukter i vedlegg 1 til disse vilkårene. Canon legger til og fjerner produkter fra listen over tilbudsprodukter, så sjekk tilbudssiden her og vedlegg 1 til disse vilkårene for å få den mest oppdaterte informasjonen om produktene som er inkludert i dette garantitilbudet.


8. Alle tilbudsproduktene må være nye og originale Canon-produkter, og de må ha blitt levert av, og distribuert til, forhandlere fra Canon-gruppen i EØS, Sveits eller Storbritannia. Spør forhandleren din for å forsikre deg om dette. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen.


Tilbudsperiode

9. Dette garantitilbudet er nå permanent. Tilbudsprodukter må registreres innen 90 dager etter kjøpet. Dette må fremgå av et gyldig kjøpsbevis. Du registrerer et tilbudsprodukt ved å sende inn kravet i henhold til instruksjonene i disse vilkårene.


Tilbudsområder

10. Tilbudsproduktene må kjøpes fra forhandlere eller Internett-butikker med domene, eller registrert adresse, i EØS, Sveits eller Storbritannia ("tilbudsområder").


Slik registrerer du produktet og krever tilbudsgarantien

11. For å kunne bruke garantitilbudet må deltakere fylle ut et elektronisk skjema på riktig måte og sende det inn for å registrere tilbudsproduktet (inkludert å spesifisere serienumre for gyldige produkter*) innen 90 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet. Krav som mottas mer enn 90 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet, blir ikke godtatt av Canon. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved gyldig bevis på kjøpet (for eksempel en kvittering eller en bekreftelse på bestilling og betaling på nettet, inkludert merverdiavgift) til det elektroniske kravskjemaet. Merk at en følgeseddel ikke er et gyldig kjøpsbevis.

12. Når dette kravet godkjennes, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post som sier at kravet er godtatt, og at tilbudsproduktet er registrert. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på det gyldige kravet ditt hvis du ønsker å bruke garantitjenester.

13. Canon forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle ufullstendige, feilaktige eller ikke kvalifiserte krav.


Forbehold

14. I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

15. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at tilbudet misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med tilbudet er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

16. Tilbudsproduktene avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen rekker. Canon er ikke ansvarlig for forhandlere som eventuelt ikke kan levere bestillinger av tilbudsprodukter i tilbudsperioden.

17. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre dette tilbudet når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakere for å unngå unødige skuffelser.


Beskyttelse av personlige opplysninger

18. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, blir behandlet av Benamic Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland for å administrere dette tilbudet. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

19. Personlige opplysninger som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for bedrifter og forbrukere. Disse finner du på https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.


Slik oppretter du krav om garantitjenester via tilbudet

20. Hvis en deltaker trenger å få garantitjenester levert via dette utvidede garantitilbudet etter registreringen er validert, skal vedkommende kontakte sin relevante lokale Canon-kundestøtte her og være klar til å:

  • a. oppgi fullstendig modellnavn og serienummer* for enheten
  • b. bekrefte deltakerens kontaktinformasjon
  • c. oppgi dokumentasjon på kjøp av produktet og aktivering av tilbudsgarantien, på samme måte som i bekreftelsen som ble sendt via e-post etter den elektroniske garantiregistreringen
  • . oppgi en klar feilbeskrivelse, og utfør alle feilsøkinger når du blir bedt om det
  • e-post overholde enhver rimelig instruksjon fra kundestøtte, slik at deltakeren mottar garantitjenesten

Lov og jurisdiksjon

21. Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for dette tilbudet, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.

APPENDIX 1

Liste over tilbudsprodukter


Produktgruppe

Enhet

Kampanjetilbud

Garantitjeneste for kampanjen

PTZ

CR-X500

Forlengelse

Verkstedgaranti

CR-N500

Verkstedgaranti

CR-N300

Verkstedgaranti

RC-IP100

Verkstedgaranti