Vilkår og betingelser for Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter

Deltagelse i og bruk av Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter samt Canons tilbud av relevante tjenester er underlagt disse vilkårene og betingelsene som igjen styres av våre vilkår og betingelser. Den generelle ansvarsfraskrivelsen er inkludert i disse vilkårene og betingelsene ved referanse og utgjør en vesentlig del av disse. Den generelle ansvarsfraskrivelsen kan leses og skrives ut ved å klikke på koblingen ovenfor eller via koblingen nederst på nettsiden til Canon.

Til forskjell fra de generelle vilkårene og betingelsene det henvises til ovenfor, vil ikke Canon bruke personlige opplysninger du oppgir i forbindelse med Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter, til markedsføringsformål eller til å informere deg om andre produkter og tjenester.

Vær oppmerksom på at det bare er originale Canon-kassetter du kan returnere med Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter. Uten at det får betydning for Canons andre rettigheter, har Canon ved brudd på bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene rett til å nekte adgang til eller bruk av Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter og kan umiddelbart avslutte tilbudet av alle relevante tjenester. I tillegg forbeholder Canon seg retten til å kreve erstatning for ethvert brudd på disse vilkårene og rettighetene.

spacer
					image
Programmet
Innledning
Vilkår og betingelser
Godkjente kassetter
Vanlige spørsmål
Tilbakemelding
Resirkulering av kassetter
Handling sier mer enn ord
Resirkuleringen begynner hos deg
Canons tonerkassettresirkulering – smartere, renere, bedre
Samarbeidspartner for ferskvannsprosjekt og miljøstyring
Gjenbruk av deler – like god som ny
Resirkulert, ikke etterfylt
Produktetterligninger
Fakta og tall
Miljø
Miljøvennlighet - bedriftens ansvar