Canon CanoScan LiDE 700F Spesifikasjoner

Type

Bordskanner fargeskanning og filmadapterenhet

Skanneelement

CIS (Color Contact Image Sensor)

Lyskilde

LED 3 farger (RGB)

Optisk oppløsning

9 600 × 9 600 dpi (film)¹
4 800 × 4 800 dpi (reflekterende dokumenter)¹

Valgbar oppløsning

25-19 200 dpi

Grensesnitt

Hi-Speed USB

Skannegradering (farger)

48 bit inn -> 48/24 bit ut

Skannegradering (gråtoner)

48 bit inn -> 16 bit (kun filmskanning) / 8 bit ut

Maksimalt dokumentformat

A4/Letter [216 x 297 mm]

Skannerknapper (EZ-direktetaster)

4 knapper (PDF, KOPI, FOTO/FILM, E-POST)

Forhåndsvisningshastighet

Ca. 9 sek¹

Skannehastighet (farger)

2,4 msek/linje (300 dpi), 33,5 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (gråtoner)

2,3 msek/linje (300 dpi), 11,3 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (sort-hvitt)

2,3 msek/linje (300 dpi), 11,3 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (A4, 300 dpi, farger)

Ca. 12 sek¹

Filmhåndtering

35mm film (negativ/positiv) / 1 bilderute

Medfølgende programvare

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

Strømforbruk

2,5 W maks. (i bruk)
1,5 W (hvilemodus)
11 mW (dvalemodus)

Mål

292 × 409 × 44 mm

Vekt

2,1 kg

Driftsmiljø (temperatur)

5 til 35 °C

Driftsmiljø (fuktighet)

10 til 90 % relativ fuktighet (20 til 80 % relativ fuktighet for filmskanning), uten kondensdannelse

Operativsystemer som støttes

Windows 8 (32- og 64-biters)
Windows 7 (32- og 64-biters)
Windows Vista (32- og 64-biters)
Windows XP (32-biters)
Windows 2000
Mac OS X 10.3.9-10.8

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker

eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Fotnote

¹Optisk oppløsning er et mål på maskinvarens maksimal optiske oppløsning basert på ISO 14473-standarden.

¹ Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Skannehastigheten for fargedokumenter måles med ISO/IEC 24712 Newsletter. Skannehastigheten angir tiden fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus, dokumentstørrelse osv.