Easy Service Plan for i-SENSYS laserskrivere og multifunksjonsmaskiner

Når du kjøper en Easy Service Plan, er du sikret fagmessig støtte og beskyttelse for Canon-produktet ditt. Vi tilbyr et utvalg av uovertrufne servicepakker i en rekke forhåndskonfigurerte Easy Service Plan-pakker, fra installasjon til reparasjon og vedlikehold av produktet.

Installasjon og opplæring

Kom raskt i gang uten problemer. Planene inkluderer nettverkstilkobling og innlasting av all aktuell programvare for enheten. Når installasjonen er ferdig, vil du motta en grunnleggende opplæring i funksjoner og egenskaper på enheten, inkludert utskrift.

i-SENSYS-skrivere som er dekket:

LBP6030 / 6030BLBP6030wLBP6230dw
LBP151dwLBP212dwLBP214dw
LBP251dwLBP252dwLBP215x
LBP253xLBP351xLBP352x
LBP710CxLBP712CxLBP7010C
LBP7018CLBP312xLBP611Cn
LBP613CdwLBP653CdwLBP654Cx
MF3010MF231MF232w
MF237wMF421dwMF426dw
MF244dwMF247dwMF249dw
MF522xMF525xMF631Cn
MF633CdwMF635CxMF732Cdw
MF734CdwMF735CxMF623Cn
MF411dwMF416dwMF418x
MF419xMF512xMF515x
MF628CwMF724CdwMF728Cdw
MF729CxMF8550CdnFAX-L150
FAX-L170FAX-L410FAX-L3000
FAX-L3000IP

3 års tilbake til base-service

En omfattende servicepakke som gir fullkommen sinnsro. Hvis det skulle oppstå et problem, vil enheten repareres uten kostnader på et autorisert Canon-servicesenter. Engangs gratis vedlikeholdsservice i det andre året av planen er inkludert, samt tilgang til Canons kundestøtte.

i-SENSYS skrivere som er dekket:

LBP6030 / 6030BLBP6030wLBP6230dw
LBP7010CLBP7018CLBP611Cn
LBP613CdwMF231MF232w
MF237wMF244dwMF247dw
MF249dwMF3010FAX-L150
FAX-L170

3 års på-stedet-service neste dag

Perfekt for å minimere avbrudd i forretningsdriften. Hvis det skulle oppstå feil, kan kundene ringe Canons kundestøtte. Hvis problemet ikke kan løses via telefon eller eksternt, får kunden besøk av en kvalifisert tekniker innen neste virkedag.

i-SENSYS skrivere som er dekket:

3 års på-stedet-service neste dag – A

FAX-L150FAX-L170LBP151dw
LBP212dwLBP214dwLBP251dw
LBP252dwLBP611CnLBP613Cdw
MF231MF232wMF237w

3 års på-stedet-service neste dag – B

LBP215xLBP253xLBP653Cdw
MF244dwMF247dwMF249dw
MF411dwMF418xMF428x
MF421dwMF623CnMF628Cw
MF631CnMF633CdwMF635Cx
MF724CdwMF732Cdw

3 års på-stedet-service neste dag – C

MF419x
LBP710CxLBP712CxLBP312x
LBP654CxMF426dwMF734Cdw
MF429xMF522xMF525x
MF735CxMF416dwMF419x
MF728CdwMF729Cx

3 års på-stedet-service neste dag – D

FAX-L3000FAX-L3000IPFAX-L410
LBP351xLBP352xMF512x
MF515x

Hvorfor bør jeg kjøpe en Easy Service Plan?

● Mye for pengene – Canon vil ta seg av alt du trenger for å få mest mulig ut av produktet – inkludert installasjon, opplæring og service på stedet
● Faste periodekontrakter – slik at du vet hva du må betale for produkt og service, og lett kan budsjettere for hele produktets levetid

● Hjelp når du trenger det – Med tilgang til en kundetelefon og brukerstøtte for hjelp, råd og ekstern problemløsning
● Maksimal avkastning på investeringen – siden maskinen er godt vedlikeholdt og støttet
● Omfattende dekning av produktet – inkludert alle servicedeler og arbeid (avhengig av normal bruk)