CANON EUROPA N.V.
SanDisk 64GB Extreme PRO® CFast™ 2.0-minnekort og kortleser
KAMPANJE
VILKÅR OG BETINGELSER

1.    ARRANGØR

Arrangøren er Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland (“Canon”).

2.    OM KAMPANJEN

2.1.    Deltakere

2.1.1.    Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

   Forhandlere og distributører er utelukket fra kampanjen og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

2.1.2     Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.

2.2.    Kampanjeprodukter, -område og –perioder

2.2.1      Denne kampanjen er bare tilgjengelig for kjøp av EOS-1D X Mark II ("Kampanjeprodukt").

2.2.2      Deltakeren må ha kjøpt kampanjeproduktet i tidsrommet 1. mars 2017 til 31. juli 2017 for å kunne benytte seg av kampanjen ("Kampanjeperioden").

2.2.3      Alle kampanjeprodukter må ha blitt kjøpt fra forhandlere i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estonia, Latvia og Litauen eller fra en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i et av landene oppført ovenfor ("Kampanjeområdet").


2.2.4      Deltakeren er berettiget til ett SanDisk 64GB Extreme PRO® CFast™ 2.0-minnekort og én kortleser for opptil 10 kjøpte kampanjeprodukter.
Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud.

             Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i bulk (over ti kampanjeprodukter kjøpt innen kampanjeperioden) er IKKE berettiget til deltakelse i denne kampanjen.

2.2.5    Alle kampanjeprodukter må være nye og reelle Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er uoriginale eller som krenker åndsrettigheter for Canon-gruppen på noen måte, er ikke kvalifisert ifølge denne kampanjen.

2.2.6    Alle kampanjeproduktene må være levert og distribuert av Canon Europa N.V. eller selskaper i Canon-gruppen i EØS, Sveits eller Liechtenstein. Rådfør deg alltid med forhandleren din for å unngå skuffelser. Du kan finne ut mer om dette ved å benytte linken: http://www.canon.no/about_us/about_canon/parallel_products_information/.

2.2.7    Kampanjeprodukter som returneres (feilfrie) til selgeren skal ikke anses som gyldige for kampanjen, og deltakere som fremmer krav for slike produkter, er ikke berettigede. Hvis Canon blir klar over slik svindel, står de fritt til å fremme søksmål mot involverte deltakere.

3.   HVORDAN DU DELTAR  

3.1.    Deltakeren må ha kjøpt kampanjeproduktet EOS-1D X Mark II mellom 1. mars 2017 og 31. juli 2017 for å kunne benytte seg av kampanjen.

3.2    Gaven (ett SanDisk 64GB Extreme PRO® CFast™ 2.0-minnekort og én kortleser/-skriver) leveres til kjøperen sammen med kamerakjøpet på samme faktura.


SanDisk garanterer overfor sluttbrukeren at dette produktet, eksklusive innhold og programvare som leveres med eller på produktet, er fritt for materialfeil i fremstillingen, at det samsvarer med SanDisks publiserte spesifikasjoner og at det er egnet for normal bruk i garantiperioden angitt i tabellen med oppstart fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet er lovlig plassert på markedet.

 Canon skal ikke på noen måte eller under noen omstendighet holdes ansvarlig for bruk, manglende bruk eller defekter i SanDisk 64GB Extreme PRO® CFast™ 2.0-minnekortet og/eller kortleseren.


4.    ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1.      I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

4.2.      Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakeren for å unngå unødige skuffelser.

4.3.      Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte.

       Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

5. DATA

5.1      Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia under registreringsnummer 4093977 og virksomhetsadressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia, er datakontrollører vedrørende gjeldende personvernlover og bestemmelser med hensyn til personlige data som oppgis av deltakerne i forbindelse med denne kampanjen. Alle personlige data behandles av Canon Europa N.V. og/eller selskap i gruppen kun med formål om å administrere kampanjen, inkludert å gi informasjonen til tredjeparter som har som oppgave å administrere kampanjer, og/eller til godkjente markedsføringsformål. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, skal de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.


6.  LOV OG JURISDIKSJON

I den grad det er tillatt av loven skal disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse og denne kampanjen, administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

Som forbruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine lovfestede rettigheter.