CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

KONKURRANSE 2021

ARRANGØR OG DELTAKERE

Arrangøren er Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB («arrangør»);
1. Dataoperatøren er Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland.
2. Alle konkurrentene («konkurrenter») må være fylt 18 år den 9. juni 2021, ha begynt på eller fullført et utdanningsprogram i studieåret 2020–2021, eller ha praksisplasser hos byråer eller magasiner i den samme tidsperioden. Bevis på registrering hos en utdanningsinstitusjon eller praksisplass hos et byrå/magasin, og/eller en kopi av studentbeviset, vil fastslå berettigelsen og inntaket.
3. Arrangørens ansatte, datterselskaper, familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne kampanjen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.
4. Alle konkurrenter som melder seg på Canon Student Digital Development Programme-konkurransen («konkurranse»), anses å ha samtykket til å være bundet av disse vilkårene med mindre noe annet er skriftlig uttrykt.

HVA ER CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME?

5.1 Blant konkurrentene vil det bli valgt ut 250 kvalifiserte deltakere som bor i et av landene nedenfor, eller er henvist av en lokal Canon-organisasjon: 


• Albania 
• Algerie
• Angola
• Armenia
• Østerrike
• Aserbajdsjan
• Bahrain
• Hviterussland
• Belgia
• Benin
• Bosnia-Hercegovina
• Botswana
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Kapp Verde
• Den sentralafrikanske republikk
• Tsjad
• Komorene
• Kroatia
• Kypros
• Tsjekkia
• Den demokratiske republikken Kongo
• Danmark
• Djibouti
• Egypt
• Ekvatorial-Guinea 
• Eritrea
• Estland
• Etiopia
• Finland
• Frankrike
• Gabon
• Georgia
• Tyskland
• Ghana
• Hellas
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Ungarn
• Ungarn
• Iran
• Irak
• Irland
• Israel
• Italia
• Elfenbenskysten
• Jordan
• Kasakhstan
• Kenya
• Saudi-Arabia
• Kosovo
• Kuwait
• Kirgisistan
• Latvia
• Libanon
• Lesotho
• Liberia 
• Libya
• Litauen
• Luxembourg
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauritania 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldova 
• Montenegro 
• Marokko
• Mosambik
• Namibia
• Nederland
• Niger 
• Nigeria
• Nord-Makedonia
• Norge
• Oman
• Polen
• Portugal
• Qatar
• Kongo
• Réunion
• Romania
• Russland
• Rwanda
• St. Helena
• São Tomé og Príncipe
• Saudi-Arabia
• Senegal
• Serbia
• Seychellene
• Sierra Leone
• Slovakia
• Slovenia
• Somalia
• Sør-Afrika
• Sør-Sudan
• Spania
• Sudan
• Swaziland
• Sverige
• Sveits
• Syria
• Tadsjikistan
• Tanzania 
• Gambia 
• Togo
• Tunisia
• Tyrkia
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukraina
• De forente arabiske emirater
• Storbritannia
• Usbekistan
• Vest-Sahara
• Yemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 På slutten av evalueringen vil de utvalgte bli «deltakere», og 250 studenter blir påmeldt Canon Student Digital Development Programme («programmet»). Bransjeeksperter vil utføre individuelle evalueringer av presentasjonsporteføljer eksternt mellom juli og august. De nettbaserte hovedaktivitetene for deltakere mellom 1. og 4. september 2021 vil inkludere følgende:
• Dedikerte foredrag, presentasjoner og seminarer
• Porteføljeevalueringer i grupper utført av bransjeeksperter (fotografer, fotoredaktører, konservatorer, journalister)
• Muligheter for å bygge nettverk med representanter fra bilde- og mediebransjen i regi av Canon

5.3 Det offisielle og eneste språket i programmet er engelsk, og oversettingstjenester vil ikke være tilgjengelige. Deltakere må ha tilstrekkelig engelskkompetanse til å dra nytte av programmet, de nødvendige verktøyene og tilstrekkelige ferdigheter til å delta på digitale, nettbaserte arrangementer. 

5.4 Alle deltakere vil bli introdusert for en relevant lokal Canon-organisasjon.

REGISTRERING

6. Det er gratis å delta. Konkurrenter må sende inn porteføljene sine via URL (canon-europe.com/student) mellom 1. april og 9. juni 2021 for å kunne vinne og bli valgt til å delta i programmet. Konkurrenter må sende inn en portefølje med opptil to (2) historier/prosjekter som begge inneholder maksimalt 20 bilder med utfyllende bildetekst.
7. Konkurrenter skal sende inn porteføljevedlegg (PDF) som er relaterte til historien/prosjektet eller studiene deres, inkludert følgende:
• Biografi
• Forklaring på hvorfor de ønsker å delta i programmet
• Et brev med en anbefaling fra læreren/skolen/byrået/magasinet deres hvis det er mulig
• Student-ID og/eller bekreftelse fra skolen/universitetet (eller byrået/magasinet hvor de har praksisplass) som viser at de er registrert i studieåret 2020/2021.

8. Ufullstendige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag som mottas etter søknadsfristen den 9. juni 2021, kl. 23:59 (GMT), er ikke kvalifisert til å delta i programmet.
Konkurrenter som blir valgt ut til å være deltakere, blir bedt om å oppgi følgende mellom 18. og 30. juni 2021:
• Bekreftelse på at de skal delta i programmet
• Bilde av pass/ID-kort for å bekrefte deltakernes alder.

Hvis deltakerne ikke bekrefter deltakelsen og/eller ikke sender inn den nødvendige informasjonen innen 30. juni 2021, er de ikke lenger kvalifiserte til å delta i programmet.

KRAV TIL INNSENDING

9. Alle bilder må være originaler og tatt av konkurrenten

10. Bildene/bidragene som sendes inn av konkurrentene, kan ikke inneholde følgende:

i. alt som kan anses som ulovlig, eller som kan krenke rettighetene til en tredjepart

11. Konkurrenter samtykker også til å bli kontaktet av arrangøren og arrangørens delegater hvis det er nødvendig for å administrere konkurransen, eller hvis arrangøren ønsker å drøfte bruk av bilder som er sendt inn til konkurransen.

12. Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller uleselige bidrag eller bidrag som ikke oppfyller kravene ovenfor.

GARANTIER

13. Når konkurrenten sender inn bidraget sitt, garanterer vedkommende for følgende: 
1. Konkurrenten er eneste opphavsperson til bildene 
2. Konkurrenten har eiendomsrettighetene til bildene 
14. Arrangøren garanterer for følgende:
1. Den skal opptre i henhold til rettighetene som er gitt under disse vilkårene.
2. Arrangøren kan ønske å bruke navnet ditt og utvalgte bilder i forbindelse med annonsering, kampanjer og publisitet for Canon, Student Digital Development Programme og andre utdanningsinitiativer fra Canon uten ytterligere kompensasjon. I slike tilfeller vil arrangøren kontakte deltakeren for å be om deltakerens tillatelse, i henhold til paragraf 11. Slik tillatelse kan ikke holdes tilbake uten grunn.

UTVELGELSE

15. Etter 9. juni 2021 vil et uavhengig panel bestående av Canon-ansatte og/eller bransjeeksperter evaluere bidragene og velge ut deltakerne som får delta i Canon Student Digital Development Programme 2021. Bidragene blir evaluert basert på følgende: porteføljens dokumentariske egenskaper og fortelleregenskaper, autentisitet, handling, biografi, motivasjonserklæring, presentasjonsbrev og generell kvalitet på porteføljen.

16. Kvalifiserte deltakere med de kvalifiserte bidragene vil bli valgt ut og varslet om resultatet av evalueringen innen 30. juni 2021.

PREMIE

17. De utvalgte studentene, deltakerne, vil delta i Canon Student Digital Development Programme og får tilgang til dedikerte foredrag, porteføljeevalueringer og mulighet til å møte bransjeeksperter i et digitalt, nettbasert format («premien»).

18. Arrangøren forbeholder seg retten til å offentliggjøre deltakernes navn, bostedsområde og hjemland, og til å publisere premieoverrekkelsen etter at programmet er avholdt. Hvis deltakeren ikke ønsker at slike opplysninger skal publiseres, må vedkommende informere arrangøren om dette når de bekrefter deltakelsen sin.

19. Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt alternativer i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis premien som tilbys er utilgjengelig grunnet force majeure, forbeholder arrangøren seg retten til å endre programmet.

20. Arrangøren skal ikke bryte disse vilkårene eller holdes ansvarlig for forsinkelser i utførelsen av, eller manglende utførelse av, noen av pliktene underlagt disse vilkårene hvis en slik forsinkelse eller mangel er et resultat av hendelser, omstendigheter eller årsaker utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, oversvømmelser, pandemiembargoer, krig, krigshandlinger (enten krig er erklært eller ikke), terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile opptøyer, streik, lockout eller andre arbeidsforstyrrelser, force majeure eller handlinger, forsømmelser eller forsinkelser ved utføring av handlinger i samsvar med statlige myndigheter («force majeure»).
21. Når studentene blir valgt ut til å delta, må de sørge for å kunne delta i 2021-utgaven av Canon Student Digital Development Programme fra 1. til 4. september 2021. 
22. Hvis en deltakelse blir avvist eller ikke blir bekreftet, kan plassen bli tilbudt til andre konkurrenter etter arrangørens eget skjønn.

PERSONOPPLYSNINGER

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av konkurrenter. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.
24. De personlige opplysningene som samles inn fra konkurrentene, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for forbrukere: https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO.

ANSVARSFRASKRIVELSE

25. Arrangøren forbeholder seg retten til ikke å akseptere bidrag eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på premien hvis den mener at vilkårene for denne konkurransen er brutt.

26. Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne konkurransen, uansett årsak. Disse reglene skal imidlertid ikke ha noen innvirkning på arrangørens erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra sine ansatte eller underleverandører.

25. Hvis det oppstår en konflikt rundt tolkning eller implementering av reglene knyttet til et forhold som er relatert til konkurransen, vil beslutningen til arrangørens ledelse være endelig, og ingen korrespondanse vil forekomme.
28. Eventuelle krav om skatter og avgifter som lokale myndigheter pålegger en individuell deltaker i forbindelse med deltakelse i programmet, skal godtgjøres av arrangøren (eller det lokale tilknyttede selskapet hvis aktuelt).

JURISDIKSJON

29. Disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dem, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og de er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Amsterdam.

Versjon I, oppdatert [8. mars 2021]

Du er kanskje også interessert i

Lær mer om utstyr og verktøy som kan hjelpe deg å gå fra å være student til profesjonell.