Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

imagePRESS

Serienummeret for imagePRESS vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.
Du kan finne serienummeret ved hjelp av [123]-knappen eller på en etikett på maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

Ved hjelp av [123]-knappen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Slå på maskinen, og trykk på [123]-knappen som er markert i bildet nedenfor.

2. Avhengig av maskintypen vil serienummeret vises på den første skjermen

eller etter at du har valgt [Check Device Configuration] (Kontroller Device Configuration) og klikket på [OK].


Plassering på maskinen:

Du finner serienummeret på en etikett på baksiden av maskinen i nærheten av strømkabelen.

Du kan også ha interesse av ...

Feedback