Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

Strukturen til serienummeret for din imagePROGRAF-skriver varierer avhengig av produktserietypen. Velg en av produktseriene nedenfor for å finne informasjon om produktets serienummerstruktur og -plassering.

 


imagePROGRAF iPF-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF iPF-skriver vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

Ved hjelp av menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Trykk på knappen [Menu] (Meny).

2. På 'skjermbildet for fanearkvalg i kontrollpanelet trykker du på pil venstre eller høyre for å velge [Settings/Adj.] (Innstillinger/just.)-fanen.

image024

3. Velg deretter [Skriverinfo], og trykk på [OK].

image025

4. Velg [Systeminfo], og trykk på [OK].

image026

5. Serienummeret vises, som vist i bildet nedenfor.

image027


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen.

image011

 


imagePROGRAF PRO-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF PRO-skriver vil være en sekvens av ni alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  • Ved hjelp av menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

image024

2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

image024

3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

image024

4. Serienummeret vises som på bildet nedenfor:

image024


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen.

image024

 


imagePROGRAF TX-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF TX-skriver vil være en sekvens av ni alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  • Ved hjelp av menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

image024

2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

image024

3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

image024

4. Serienummeret vises som på bildet nedenfor:

image024


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen.

image024