Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

imagePROGRAF

Strukturen til serienummeret for din imagePROGRAF-skriver varierer avhengig av produktserietypen. Velg en av produktseriene nedenfor for å finne informasjon om produktets serienummerstruktur og -plassering.

 


imagePROGRAF iPF-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF iPF-skriver vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

Ved hjelp av menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Trykk på knappen [Menu] (Meny).

2. På 'skjermbildet for fanearkvalg i kontrollpanelet trykker du på pil venstre eller høyre for å velge [Settings/Adj.] (Innstillinger/just.)-fanen.

3. Velg deretter [Skriverinfo], og trykk på [OK].

4. Velg [Systeminfo], og trykk på [OK].

5. Serienummeret vises, som vist i bildet nedenfor.


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen. 


imagePROGRAF PRO-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF PRO-skriver vil være en sekvens av ni alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  • Bruke menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

4. Serienummeret vises som på bildet nedenfor:


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen. 


imagePROGRAF TX-serien

Serienummeret for din imagePROGRAF TX-skriver vil være en sekvens av ni alfanumeriske tegn.

Du finner den på menyen eller trykket på et klistremerke på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  • Bruke menyen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

4. Serienummeret vises som på bildet nedenfor:


Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen. 


imagePROGRAF TM-serien

Serienummeret for imagePROGRAF TM-serien består av ni alfanumeriske tegn.

Du kan finne serienummeret på to steder på skriveren – på skriverens kontrollpanelmeny eller på en etikett på baksiden av skriveren. Du finner instruksjoner nedenfor om hvordan du får tilgang til skriverens kontrollpanel og etiketten på baksiden.


Tilgang til skriverens kontrollpanel

1. Trykk på hjulikonet (Oppsett) på startskjermbildet.


2. Trykk på [Printer information] (Skriverinformasjon).


3. Trykk på [System information] (Systeminformasjon).


4. Serienummeret vises som på bildet nedenfor:Finne serienummeret på etiketten på baksiden av skriveren

  • Plassering på maskinen:

Serienummeret blir trykt på et klistremerke på baksiden av maskinen.

Bildefane

Du kan også ha interesse av ...

Feedback