Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

EF-objektiver

Serienummeret kan bestå av 5, 6, 7, 8, 10 eller 12 tall avhengig av objektivets alder og modell.

Du finner det på følgende steder som er markert i bildene nedenfor:

  • stemplet på siden av objektivrøret
  • stemplet i svart på enten plast- eller metalldelen av den elektroniske monteringen.


Vær oppmerksom på at noen objektiver kanskje også har en bedriftskode, som kan bli forvekslet med serienummeret.

Denne bedriftskoden er enkel å identifisere, ettersom den består av bokstaver og tall.

Et eksempel på bedriftskoden og serienummeret vises nedenfor:

Feedback