Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

Multimedieprojektorer

Serienummeret for alle projektorer vil alltid være en kombinasjon av bokstaver og tall og kan være plassert på undersiden av produktet som vist av bildene nedenfor:Du kan også finne serienummeret ved hjelp av projektorens menysystem ved å følge den enkle fremgangsmåten nedenfor:

  1. Åpne projektormenyen
  2. Velg informasjonsfanen
  3. Serienummeret vises som i bildet nedenfor:


Kalkulatorer

Serienummeret på skrivende kalkulatorer er plassert enten på et hvitt klistremerke på undersiden av produktet etter bokstavene NO, eller på produktemballasjen slik som på bildene nedenfor –Faksmaskiner

Du finner serienummeret på baksiden av produktet, slik som på bildet nedenfor –Kikkerter

Du finner vanligvis serienummeret på undersiden av kikkertene, men på IS-modellene er det plassert på produktets batterideksel.

Personlige kopimaskiner

Du finner serienummeret på baksiden av produktet, slik som på bildet nedenfor –
Nettverkskameraer

Du finner serienummeret på undersiden av produktet i feltet merket med "serienummer". Du finner serienummeret ved den røde linjen, se på bildet nedenfor –


Feedback