Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

Multimedieprojektorer

Serienummeret for alle projektorer vil alltid være en kombinasjon av bokstaver og tall og kan være plassert på undersiden av produktet som vist av bildene nedenfor:

Multimedieprojektorer
Multimedia Projectors_2

Du kan også finne serienummeret ved hjelp av projektorens menysystem ved å følge den enkle fremgangsmåten nedenfor:

  1. Åpne projektormenyen
  2. Velg informasjonsfanen
  3. Serienummeret vises som i bildet nedenfor:
Serienummermeny for projektor

Kalkulatorer

Serienummeret på skrivende kalkulatorer er plassert enten på et hvitt klistremerke på undersiden av produktet etter bokstavene NO, eller på produktemballasjen slik som på bildene nedenfor –

Kalkulatorer
Calculators_2

Faksmaskiner

Du finner serienummeret på baksiden av produktet, slik som på bildet nedenfor –

Faksmaskiner

Kikkerter

Du finner vanligvis serienummeret på undersiden av kikkertene, men på IS-modellene er det plassert på produktets batterideksel.

Personlige kopimaskiner

Du finner serienummeret på baksiden av produktet, slik som på bildet nedenfor –

Personlige kopimaskiner


Nettverkskameraer

Du finner serienummeret på undersiden av produktet i feltet merket med "serienummer". Du finner serienummeret ved den røde linjen, se på bildet nedenfor –

Nettverkskameraer