Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

Seriene CanoScan og CanoScan LiDE

CanoScan- eller CanoScan LiDE-skannerens serienummer består av ni tegn og inneholder fire bokstaver etterfulgt av fem numre, f.eks. XXXX00000. På enkelte modeller står Serial Number (Serienummer) oppgitt, mens andre modeller bare har bokstavene S/N. Dette står trykket på et klistremerke som du finner enten på baksiden eller undersiden av skanneren.

Se eksempler på serienummerets plassering merket i bildene nedenfor


Feedback