Garantiinformasjon om Canon-nettverkskamera

Alle Canon-nettverkskameraer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits, er dekket av Canons garanti for nettverkskameraer. Canon garanterer at dersom det nye produktet viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder –se nedenfor).

Canons garanti for nettverkskameraer består av ulike servicetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, bestemmes av hvor du bor, når du kjøpte produktet og hvilket produkt du har kjøpt. Vi tilbyr følgende garantier:

  • • 1 års verkstedgaranti
  • • 3 års verkstedgaranti
  • • 3 års bytte-på-stedet-garanti

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer produktet til en Canon-godkjent leverandør av nettverkskameraer.

Hvis du ønsker kostnadsfrie garantitjenester, må du legge frem den/det originale fakturaen/kvitteringen/kjøpsbeviset som ble gitt til sluttbrukeren. Canon forbeholder seg retten til å avvise garantitjeneste hvis denne informasjonen ikke er komplett eller har blitt fjernet eller endret etter at sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet.

Oversikt over vanlige spørsmål om Canon nettverkskameraer


Sp: Hvilke garantier gjelder for Canon-nettverkskameraprodukter som er kjøpt i Europa?

A: Alle Canon-nettverkskameraer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits, er dekket av Canons garanti for nettverkskameraer.

Canons garanti for nettverkskameraer består av ulike servicetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, bestemmes av hvor du bor, når du kjøpte produktet og hvilket produkt du har kjøpt. Vi tilbyr følgende garantier:

  • • 1 års verkstedgaranti
  • • 3 års verkstedgaranti
  • • 3 års bytte-på-stedet-garanti

Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for denne garantien.


Sp: Hva slags dokumentasjon må jeg ha for kunne å gjøre krav på en reparasjon eller erstatning i henhold til garantien for nettverkskameraer?

Sv: Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til garantien for nettverkskameraer, må du (eller systemintegratoren) alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for det aktuelle produktet.


Sp: Hvor skal jeg sende produktet hvis det oppstår en feil og jeg er dekket av verkstedgarantien?

Sv: Hvis produktet ditt er dekket av verkstedgarantien på 1 eller 3 år, må du sende produktet til en Canon-autorisert serviceleverandør og oppgi kjøpsbevis for å gjøre et krav i henhold til garantien.


Sp: Hvem kan sette i gang prosessen for bytte av nettverkskamera på stedet?

Sv: Enten kunden eller systemintegratoren kan sette i gang prosessen når en feil på produktet blir funnet. Erstatningsproduktet vil bli levert når et ødelagt produkt har blitt analysert (underlagt de fullstendige vilkårene og betingelsene).


Sp: Hvem kan jeg ta kontakt med for å sette i gang prosessen for bytte av nettverkskamera på stedet hvis det oppstår en feil på produktet?

Sv: Kunder eller systemintegratorer bør ta kontakt med den aktuelle lokale brukerstøtten (kobling til Kontakter-fane). Støtte på første nivå gis av AXIS Communications, som registrerer all relevant informasjon (f.eks. detaljer om feil) og utfører undersøkelser av mulig årsak til problemet på første nivå. Hvis feilen vedvarer, sørger AXIS Communications for at Canons kundestøtte på andre nivå tar kontakt med kunden eller systemintegratoren. Hvis Canon påviser feil og det er nødvendig å bytte ut produktet, sendes et tilsvarende produkt (eller et produkt med bedre spesifikasjoner).


Sp: Hvor lang tid tar det før erstatningsproduktet leveres?

Sv: Hvis det er mulig, blir erstatningsproduktet levert dagen etter at det har blitt bekreftet at det er nødvendig å bytte det ut, dersom feilanalysen ble utført før kl. 11.00, og to dager etter at analysen ble utført hvis den ble utført etter kl. 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag.


Sp: Hvor blir erstatningsproduktet levert til?

Sv: Erstatningsprodukter leveres enten til systemintegratoren eller direkte til kunden (hvis kunden har de tekniske ferdighetene til å utføre installasjonsarbeidet).


Sp: Hva skjer etter at erstatningsproduktet er mottatt?

Sv: Når du har mottatt erstatningsproduktet, er systemintegratoren eller kunden ansvarlig for at det ødelagte prosjektet returneres til Canon. Du vil motta fraktetiketter til returnering av det mangelfulle produktet. Fraktselskapet må kontaktes for å avtale henting av det ødelagte produktet innen 5 dager. Under normale omstendigheter vil alle fraktkostnader bli dekket av Canon.


Sp: Hvem er ansvarlig for å fjerne det mangelfulle nettverkskameraet og installere erstatningsproduktet?

Sv: Canon er ikke ansvarlig for verken fjerningen av det opprinnelige produktet eller installeringen av erstatningsproduktet. Dette er ansvaret til kunden eller systemintegratoren.

Du kan også ha interesse av ...

Contact Us

Kontakt oss

Kontakt oss for å få støtte via telefon eller e-post

Register your product

Canon ID

Registrer produktet ditt, og administrer Canon iD-kontoen din

Locate A Repair Centre

Reparasjon

Finn et verksted og annen nyttig informasjon om reparasjonsprosessen