Garantiinformasjon om Canon-nettverkskamera

Alle Canon-nettverkskameraer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits, er dekket av Canons garanti for nettverkskameraer. Canon garanterer at dersom det nye produktet viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder –se nedenfor).

Canons garanti for nettverkskameraer består av ulike servicetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, bestemmes av hvor du bor, når du kjøpte produktet og hvilket produkt du har kjøpt. Vi tilbyr følgende garantier:

 • • 1 års verkstedgaranti
 • • 3 års verkstedgaranti
 • • 3 års bytte-på-stedet-garanti

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer produktet til en Canon-godkjent leverandør av nettverkskameraer.

Hvis du ønsker kostnadsfrie garantitjenester, må du legge frem den/det originale fakturaen/kvitteringen/kjøpsbeviset som ble gitt til sluttbrukeren. Canon forbeholder seg retten til å avvise garantitjeneste hvis denne informasjonen ikke er komplett eller har blitt fjernet eller endret etter at sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet.

Vilkår og betingelser for garanti for Canon-nettverkskameraer


Alle Canon-nettverkskameraer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits, er dekket av Canons garanti for nettverkskameraer. Canon garanterer at dersom det nye produktet viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder).


Canons garanti for nettverkskameraer består av ulike servicetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, bestemmes av hvor du bor, når du kjøpte produktet og hvilket produkt du har kjøpt. Vi tilbyr følgende garantier:

 • 1 års verkstedgaranti: Hvis produktet ble kjøpt nytt innenfor EØS eller i Sveits FØR 1. januar 2012, eller hvis landet ikke er kvalifisert for 3 års verkstedgaranti eller 3 års bytte-på-stedet-garanti, er en 1 års verkstedgarantitjeneste gyldig. 1 års verkstedgarantien gjør det mulig for kunden å returnere produktet på egen regning, innen 1 år etter kjøpsdatoen (kjøpsbevis kreves), til en Canon-autorisert serviceleverandør for inspeksjon. Der det er aktuelt, vil en Canon-godkjent serviceleverandør reparere eller erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan være enten nytt eller renovert. Hvis produktet trenger reparering under garantibetingelsene i løpet av det først året, blir alle kostnader knyttet til deler, arbeid og returnering dekket av Canon.

 • 3 års verkstedgaranti: Hvis et aktuelt produkt ble kjøpt innenfor EØS eller i Sveits ETTER 1. januar 2012 (eller 1. januar 2016 for Estland, Latvia og Litauen), er 3 års verkstedgarantitjeneste gyldig i kvalifiserte land. 3 års verkstedgaranti tilbys på samme vilkår som ovenfor, men i 3 år fra kjøpsdatoen (kjøpsbevis kreves).

 • 3 års bytte-på-stedet-garanti: 3 års bytte-på-stedet-garanti er tilgjengelig i kvalifiserte land for aktuelle nye produkter kjøpt innenfor EØS eller i Sveits etter 1. januar 2012 (eller 1. januar 2016 for Estland, Latvia og Litauen). I henhold til 3 års bytte-på-stedet-garantien gir Canon et erstatningsproduktet til sluttkunden eller systemintegratoren hvis det viser seg å være feil på produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan være enten nytt eller renovert. Sluttbrukeren eller systemintegratoren er ansvarlig for å sikre at det defekte nettverkskameraet returneres til Canon ved mottak av erstatningsprodukt. Hvis det defekte produktet ikke returneres, eller hvis det oppdages at feilen er forårsaket av noe som ikke er dekket av garantien, forbeholder Canon seg retten til å kreve å få erstatningsenheten og/eller pengene tilbake fra sluttbrukeren eller systemintegratoren.

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer produktet til en Canon-godkjent leverandør av nettverkskameraer.

Hvis du ønsker kostnadsfrie garantitjenester, må du legge frem den/det originale fakturaen/kvitteringen/kjøpsbeviset som ble gitt til sluttbrukeren. Canon forbeholder seg retten til å avvise garantitjeneste hvis denne informasjonen ikke er komplett eller har blitt fjernet eller endret etter at sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet.

 1. 1. Denne garantien er gyldig i ett eller tre år, avhengig når sluttbrukeren kjøpte produktet og hvor det er installert, som beskrevet ovenfor. For produkter som er installert i land der 3 års verkstedgaranti eller 3 års bytte-på-stedet-garanti ikke er ikke tilgjengelig ennå, gjelder 1 års verkstedgaranti.

 2. 2. Denne garantien er bare gyldig for Canon-nettverkskameraprodukter som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits.

 3. 3. Den aktuelle garantitjenesten gis bare av en Canon-autorisert serviceleverandør og skal foregå på følgende måte:
  • a. Verkstedgaranti: Produktet skal sendes til en Canon-autorisert serviceleverandør. Der det er aktuelt, vil en Canon-godkjent serviceleverandør reparere eller erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan være enten nytt eller renovert. Hvis produktet trenger reparering under garantibetingelsene i løpet av det først året, blir alle kostnader knyttet til deler, arbeid og returnering dekket av Canon.
  • b. Bytte-på-stedet-garanti: Produkterstatningen skal gå gjennom systemintegratoren eller direkte gjennom den lokale kundestøtten (se kontaktinformasjon). Der det er aktuelt, vil en Canon-godkjent serviceleverandør erstatte produktet. Ethvert erstatningsprodukt kan være enten nytt eller renovert. Hvis det er nødvendig å bytte ut produktet i løpet av garantiperioden, blir alle kostnader knyttet til transport av erstatningsenheten og returnering av den defekte enheten til en Canons-autorisert serviceleverandør dekket av Canon.
 4. 4. For aktuelle produkter kjøpt innenfor EØS eller i Sveits, er 3 års verkstedgaranti- eller 3 års bytte-på-stedet-garantitjenesten tilgjengelig i følgende land: Belgia, Danmark, Tsjekkia, Estland*, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Latvia*, Litauen*, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  *Bare for Canon-nettverkskameraprodukter kjøpt etter 1.1.2016

 5. 5. Innenfor kvalifiserte land er følgende nettverkskameraprodukter dekket av 3 års verkstedgarantien: VB-C300; VB-C500D & VB-C500VD

 6. 6. Innenfor kvalifiserte land er følgende nettverkskameraprodukter dekket av 3 års bytte-på-stedet-garantien:
  • a.VB-C-serien: VB-C60 og VB-C60B
  • b.VB-H-series: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE og VB-H761LVE
  • c.VB-M-serien: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E & VB-M741LE
  • d.VB-R-serien: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 og VB-R13VE
  • e.VB-S -Series: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F og VB-S905F
 7. 7. Canons garanti for nettverkskameraer (uansett om det er snakk om 1 års verkstedgaranti, 3 års verkstedgaranti eller 3 års bytte-på-stedet-garanti) dekker ikke følgende:
  • – Periodisk oppfølging, vedlikehold og reparasjon eller erstatning av deler på grunn av normal slitasje.
  • – Programvare.
  • – Deler som er utsatt for slitasje (f.eks. PTRZ-mekanikken i VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE og VB-H610D eller trinnmotorene og sleperingene i VB-R11VE, VB-R10VE og VB-R11) er ikke dekket av denne garantien. 
  • – Feil forårsaket av endringer som ble utført uten Canons godkjenning.
  • – Kostnader som oppstår ved at Canon-leverandører gjør tilpasninger eller endringer av et produkt som er nødvendig for at landets bestemte tekniske spesifikasjoner eller sikkerhetsstandarder skal oppfylles, eller eventuelle andre kostnader som oppstår grunnet justering av produktet som et resultat av at eventuelle spesifikasjoner har blitt endret etter levering av produktet.
  • – Skade som skyldes det faktum at et produkt ikke overholder de landsspesifikke standardene eller spesifikasjonene i et annet land enn der produktet er kjøpt.
 8. 8. Canons garanti for nettverkskameraer (uansett om det er snakk om 1 års verkstedgaranti, 3 års verkstedgaranti eller 3 års bytte-på-stedet-garanti) gjelder ikke hvis skade eller feil er forårsaket av følgende:
  • – uriktig bruk, overdreven bruk, håndtering eller betjening av produktet som det refereres til i brukerhåndbøkene og/eller relevante brukerdokumenter, inkludert, men ikke begrenset til, uriktig oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon, smuss og vann- eller sandskader
  • – reparasjoner, endringer eller rengjøring som ble utført ved et servicesenter som ikke er autorisert av Canon
  • – bruk av reservedeler, programvare eller forbruksvarer som ikke er kompatible med produktet
  • – tilkobling av produktet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon
  • – mangelfull produktemballasje ved returnering av produktet til et autorisert Canon-servicesenter
  • – ulykker eller katastrofer eller andre omstendigheter som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, ild, offentlige uroligheter og dårlig ventilasjon
 9. 9. Når bytte-på-stedet-garantien gjelder, og det er blitt bekreftet av Canon at et erstatningsprodukt er nødvendig, vil vi forsøke å levere erstatningsenheten "neste dag". "Neste dag" betyr at, dersom det er mulig, blir erstatningsproduktet levert enten
  • – neste arbeidsdag, hvis erstatningsbehovet bekreftes av Canon før kl. 11.00 lokal tid (unntatt i helgen og på offentlige høytidsdager).
  • – innen to arbeidsdager, hvis erstatningsbehovet bekreftes av Canon etter kl. 11.00 lokal tid (unntatt i helgen og på offentlige høytidsdager).
 10. 10. Canon kan reparere eller erstatte Canon-produkter med nye eller reparerte deler eller med produkter av tilsvarende ytelse og pålitelighet. Reparerte deler eller produkter brukes bare hvis det er tillatt å gjøre dette i henhold til lovverket i landet der garantien tas i bruk.

 11. 11. Kunden har det fulle ansvaret for å ta sikkerhetskopier av og lagre alle programvarefiler og programmer før reparasjon og å gjenopprette de samme filene og programmene etter slike reparasjoner.

 12. 12. Canon påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptak og tap av data osv. som ikke er spesielt nevnt i denne garantien. Når du returnerer produktet for å få service som dekkes av garantien, må du pakke det inn svært godt og sikre det og legge ved fakturaen fra kjøpet av produktet, instruksjoner for reparasjonen og (hvis aktuelt) et eksempel på opptaksmediet som bildene som er tatt av produktet er lagret på. Denne garantien påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter under gjeldende nasjonal lov, og heller ikke kundens rettigheter overfor selgeren som oppstår som følge av kjøps-/salgsavtalen.

 13. 13. I fravær av en gjeldende nasjonal lovgivning som gir ekstra rettigheter, er denne garantien kundens eneste og eksklusive motmiddel, og Canon er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på noen uttrykt eller underforstått garanti for dette produktet.

 14. 14. Alle garantier som beskrives her, tilbys av Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nederland og gis via Canons autoriserte servicesentre.

 15. 15. Ingenting i dette dokumentet skal påvirke noen lovbestemt rettighet du har i henhold til lovverket i landet du bor i.

Du kan også ha interesse av ...

Contact Us

Kontakt oss

Kontakt oss for å få støtte via telefon eller e-post

Register your product

Canon ID

Registrer produktet ditt, og administrer Canon iD-kontoen din

Locate A Repair Centre

Reparasjon

Finn et verksted og annen nyttig informasjon om reparasjonsprosessen