Konfigureringsveiledning for Google Cloud Print på PIXMA MG4240

Krav for å skrive ut med Google Cloud Print

 1. Du må ha en aktiv Google-konto for å kunne registrere skriveren med Google Cloud Print. Brukernavn og passord kreves for å fullføre installasjonen. Hvis du ikke har en aktiv Google-konto, kan du gå til siden for å registrere en Google-konto og følge veiledningen på skjermen for å opprette en konto.

 2. Skriveren må være koblet til Internett for å bruke Google Cloud Print-tjenesten. Hvis du trenger hjelp til å konfigurere denne tilkoblingen, kan du se konfigureringsveiledningen for å koble til PIXMA MG4240 trådløst.

Velg en av fanene Registrere skriveren eller Avregistrere skriveren nedenfor for å se en veiledning for hvordan du kan fullføre hver fremgangsmåte.

Registrere skriveren

Følg veiledningen nedenfor for å registrere skriveren med Google Cloud Print.
 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Trykk på [Home] (Hjem)-knappen   

 3. Bruk piltastene til å vise [Web-Service] (Webtjeneste), og trykk deretter på høyre funksjonsknapp for å velge den.
         
   
  (Du finner funksjonsknappene under LCD-skjermen).

 4. Ved hjelp av piltastene velger du [Web Service Setup] (Konfigurer webtjenesten) og trykker på [OK].

 5. Ved hjelp av piltastene velger du [Cloud Settings] (Nettskyinnstillinger) og trykker på [OK].

 6. Når [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print) vises, må du trykke på [OK].

 7. Når [Register with Google Cloud Print] (Registrer med Google Cloud Print) vises, trykker du på [OK].

 8. Når [Register this printer with Google Cloud Print?] (Registrere skriveren med Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja) og trykker på [OK].

 9. Velg skjermspråket du foretrekker for utskriftsinnstillingene i Google Cloud Print, og trykk på [OK].

 10. Trykk på [OK] for å skrive ut godkjenningssiden. Kontroller at du har matet inn et blankt papir i A4-format i skriveren.
  Nå skrives godkjenningssiden ut, og skriveren spør om siden ble skrevet ut. Hvis den ble skrevet ut, velger du [<Yes>] (<Ja>) og trykker på [OK]. Hvis ikke velger du [<No>] (<Nei>) for å skrive ut godkjenningssiden.

 11. På godkjenningssiden du har skrevet ut, kan du se en unik URL-adresse for skriveren på stedet som er uthevet nedenfor. Skriv denne inn i adressefeltet i nettleseren. Du kan også skanne QR-koden ved hjelp av en QR-kodeleser på smarttelefonen eller nettbrettet.


 12. Når du skal registrere skriveren med Google Cloud Print, blir du bedt om å logge på Google-kontoen din ved hjelp av Gmail-adressen din og passordet ditt. Dette trinnet må fullføres i løpet av 14 minutter. Hvis du ikke fullfører trinnet i løpet av 14 minutter, må du gjenta trinn 1–10. 


 13.  Når du har registrert skriveren med Google-serveren, vises det følgende på skriverens skjerm:
  [Registration with Google Cloud Print completed.] (Registrering med Google Cloud Print er fullført.) 
  E-postadresse
  <din e-postadresse>@gmail.com 
  Skrivernavn
  Canon MXxxx serie_xxxxxx]

  Trykk på [OK] for å fullføre registreringen. 

 14. Trykk på knappen [Home] (Hjem) for å gå tilbake til startskjermen.

Dette avslutter fremgangsmåten for å registrere. Nå skal du kunne skrive ut via PIXMA MG4240 via Google Cloud Print. Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Avregistrere skriveren

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke skriveren med Google Cloud Print-tjenesten, kan du avregistrere den ved å utføre de følgende instruksjonene:
 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Trykk på [Home] (Hjem)-knappen  

 3. Bruk piltastene til å vise [Web-Service] (Webtjeneste), og trykk deretter på høyre funksjonsknapp for å velge den.    
     
   
  (Du finner funksjonsknappene under LCD-skjermen).

 4. Ved hjelp av piltastene velger du [Web Service Setup] (Konfigurer webtjenesten) og trykker på [OK].

 5. Ved hjelp av piltastene velger du [Cloud Settings] (Nettskyinnstillinger) og trykker på [OK].

 6. Når [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print) vises, må du trykke på [OK].
   
 7. Velg [Delete from Google Cloud Print] (Slett fra Google Cloud Print), og trykk på [OK].

 8. Når [Unregister from Google Cloud Print?] (Avregistrere fra Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja) og trykker på [OK].

 9. Når [Unregistered from Google Cloud Print] (Avregistrert fra Google Cloud Print) vises, trykker du på [OK].

 10. Trykk på ikonet [Home] (Hjem) for å gå tilbake til startskjermen.


PIXMA MG4240 skal ikke lenger være registrert med Google Cloud Print.
Hvis et problem oppstår når du avregistrerer med Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.