Konfigureringsveiledning for Google Cloud Print på PIXMA MG6340

Krav for å skrive ut med Google Cloud Print

 1. Du må ha en aktiv Google-konto for å kunne registrere skriveren med Google Cloud Print. Brukernavn og passord kreves for å fullføre installasjonen. Hvis du ikke har en aktiv Google-konto, kan du gå til siden for å registrere en Google-konto og følge veiledningen på skjermen for å opprette en konto.
 2. Skriveren må være koblet til Internett for å bruke Google Cloud Print-tjenesten. Hvis du trenger hjelp til å konfigurere denne tilkoblingen, kan du se konfigureringsveiledningen for å koble til PIXMA MG6340 trådløst.

Velg en av fanene Registrere skriveren eller Avregistrere skriveren nedenfor for å se en veiledning for hvordan du kan fullføre hver fremgangsmåte.

Registrere skriveren

Følg veiledningen nedenfor for å registrere skriveren med Google Cloud Print
 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Hvis den lyser, trykker du på [Home] (Hjem) [MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button for å vise startskjermen.

 3. Dra berøringsskjermen fra høyre til venstre for å vise [Web service] (Webtjeneste), og trykk deretter på ikonet for å velge.

 4. Velg [Web Service Setup] (Konfigurere webtjenesten).

 5. Velg [Cloud Settings] (Nettskyinnstillinger).

 6. Velg [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print).

 7. Velg [Register with Google Cloud Print] (Registrere med Google Cloud Print.

 8. Når [Register this printer with Google Cloud Print?] (Registrere skriveren med Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja).

 9. Trykk på [Next] (Neste), og velg ønsket skjermspråk for utskriftsinnstillingene til Google Cloud Print.

 10. Trykk på [OK] for å skrive ut godkjenningssiden. Kontroller at du har lagt et vanlig A4-ark i skriveren.
  Godkjenningssiden blir nå skrevet ut og skriveren spør om siden ble skrevet ut. Hvis den ble skrevet ut, velger du [Yes] (Ja), og hvis den ikke ble skrevet ut, velger du [No] (Nei) for å skrive ut godkjenningssiden på nytt.

 11. På godkjenningssiden du har skrevet ut, kan du se en unik URL-adresse for skriveren på stedet som er uthevet nedenfor. Skriv denne inn i adressefeltet i nettleseren. Du kan også skanne QR-koden ved hjelp av en QR-kodeleser på smarttelefonen eller nettbrettet.
  [MASTER] Picture_PIXMA MG4240 Google Cloud Print Setup Authentication Page

 12. Når du skal registrere skriveren med Google Cloud Print, blir du bedt om å logge på Google-kontoen din ved hjelp av Gmail-adressen din og passordet ditt. Dette trinnet må fullføres i løpet av 14 minutter. Hvis du ikke fullfører trinnet i løpet av 14 minutter, må du gjenta trinn 1–10.
  [MASTER] Picture_PIXMA MG4240 Google Cloud Print Setup Sign In Page

 13. Når du har registrert skriveren med Google-serveren, vises det følgende på skriverens skjerm:
  «Registrering med Google Cloud Print er fullført.
  E-post
  <E-postadressen din>@gmail.com
  Skrivernavn
  Canon MXxxx-serien_xxxxxx»


  Trykk på [OK] for å fullføre.

 14. Trykk på ikonet [Home] (Hjem)[MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button for å gå tilbake til startskjermen.

Dette avslutter fremgangsmåten for å registrere. Nå skal du kunne skrive ut med PIXMA MG6340 via Google Cloud Print. Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Avregistrere skriveren

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke skriveren med Google Cloud Print-tjenesten, kan du avregistrere den ved å utføre de følgende instruksjonene:
 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Hvis den lyser, trykker du på [Home] (Hjem) [MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button for å vise startskjermen.

 3. Dra berøringsskjermen fra høyre til venstre for å vise [Web service] (Webtjeneste), og trykk på ikonet for å velge.

 4. Velg [Web Service Setup] (Konfigurere webtjenesten).

 5. Velg [Cloud Settings] (Nettskyinnstillinger).

 6. Velg [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print).

 7. Velg [Delete from Google Cloud Print] (Slett fra Google Cloud Print).

 8. Når [Unregistered from Google Cloud Print?] (Avregistrere fra Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja).

 9. Når [Unregistered from Google Cloud Print] (Avregistrert fra Google Cloud Print) vises, velger du [OK].

 10. Trykk på ikonet [Home] (Hjem)[MASTER] Picture_PIXMA MG6340 Google Cloud Print Setup home button for å gå tilbake til startskjermen.

Din PIXMA MG6340 skal ikke lenger være registrert med Google Cloud Print.

Hvis du har problemer med å avregistrere den fra Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.