Konfigureringsveiledning for Google Cloud Print på PIXMA MG6440

Krav for å skrive ut med Google Cloud Print

 1. Du må ha en aktiv Google-konto for å kunne registrere skriveren med Google Cloud Print. Brukernavn og passord kreves for å fullføre installasjonen. Hvis du ikke har en aktiv Google-konto, kan du gå til siden for å registrere en Google-konto og følge veiledningen på skjermen for å opprette en konto.

 2. Skriveren må være koblet til Internett for å bruke Google Cloud Print-tjenesten. Hvis du trenger hjelp til å konfigurere denne tilkoblingen, kan du se konfigureringsveiledningen for å koble til PIXMA MG6440 trådløst.

Velg en av fanene Registrere skriveren eller Avregistrere skriveren nedenfor for å se en veiledning for hvordan du kan fullføre hver fremgangsmåte.

Registrere skriveren

Følg veiledningen nedenfor for å registrere skriveren med Google Cloud Print.

 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Trykk på [Home] (Hjem)-knappen  

 3. Bruk piltastene opp og ned for å vise [Set up] (Oppsett), og trykk deretter på høyre funksjonsknapp for å velge den.

   

  (Du finner funksjonsknappene under LCD-skjermen).

 4. Ved hjelp av venstre piltast velger du [Web Service Setup] (Konfigurere webtjenesten) og trykker på [OK].

 5. Når [Web service connection Setup] (Konfigurere webtjenestetilkobling) vises, må du trykke på [OK].

 6. Når [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print) vises, må du trykke på [OK].

 7. Når [Register with Google Cloud Print] (Registrer med Google Cloud Print) vises, trykker du på [OK].

 8. Når [Register this printer with Google Cloud Print?] (Registrere skriveren med Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja) og trykker på [OK].

 9. Velg skjermspråket du foretrekker for utskriftsinnstillingene i Google Cloud Print, og trykk på [OK].

 10. Trykk på [OK] for å skrive ut godkjenningssiden. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  The authentication page should now print and your printer will ask if the page was successfully printed. Hvis den ble skrevet ut, velger du [<Yes>] (<Ja>) og trykker på [OK]. Hvis ikke velger du [<No>] (<Nei>) for å skrive ut godkjenningssiden på nytt.

 11. På godkjenningssiden du har skrevet ut, kan du se en unik URL-adresse for skriveren på stedet som er uthevet nedenfor. Skriv denne inn i adressefeltet i nettleseren. Du kan også skanne QR-koden ved hjelp av en QR-kodeleser på smarttelefonen eller nettbrettet.


 12. Når du skal registrere skriveren med Google Cloud Print, blir du bedt om å logge på Google-kontoen din ved hjelp av Gmail-adressen din og passordet ditt. Dette trinnet må fullføres i løpet av 14 minutter. Hvis du ikke fullfører trinnet i løpet av 14 minutter, må du gjenta trinn 1–10.


 13. Når du har registrert skriveren med Google-serveren, vises det følgende på skriverens skjerm: [Registration with Google Cloud Print completed.] (Registrering med Google Cloud Print er fullført.)
  “Registration with Google Cloud Print completed.
  E-post
  &lt;Your email address&gt;@gmail.com
  skrivernavn
  Canon MXxxx series_xxxxxx”


  Trykk på [OK] for å fullføre.

 14. Trykk på knappen [Home] (Hjem) for å gå tilbake til startskjermen.

Dette avslutter fremgangsmåten for å registrere. Nå skal du kunne skrive ut med PIXMA MG6440 via Google Cloud Print. Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Avregistrere skriveren

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke skriveren med Google Cloud Print-tjenesten, kan du avregistrere den ved å utføre de følgende instruksjonene:

 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.

 2. Trykk på [Home] (Hjem)-knappen  

 3. Bruk piltastene opp og ned for å vise [Set up] (Oppsett), og trykk deretter på høyre funksjonsknapp for å velge den.


   
  (Du finner funksjonsknappene under LCD-skjermen).

 4. Ved hjelp av venstre piltast velger du [Web Service Setup] (Konfigurere webtjenesten) og trykker på [OK].

 5. Når [Web service connection Setup] (Konfigurere webtjenestetilkobling) vises, må du trykke på [OK].

 6. Når [Google Cloud Print Setup] (Konfigurere Google Cloud Print) vises, må du trykke på [OK].

 7. Velg [Delete from Google Cloud Print] (Slett fra Google Cloud Print), og trykk på [OK].

 8. Når [Unregister from Google Cloud Print?] (Avregistrere fra Google Cloud Print?) vises, velger du [Yes] (Ja) og trykker på [OK].

 9. Når [Unregistered from Google Cloud Print] (Avregistrert fra Google Cloud Print) vises, trykker du på [OK].

 10. Trykk på ikonet [Home] (Hjem) for å gå tilbake til startskjermen.

PIXMA MG6440-skriveren skal ikke lenger være registrert med Google Cloud Print.
Hvis du har problemer med å avregistrere skriveren med Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Du kan også ha interesse av …

Feedback