Konfigureringsveiledning for Google Cloud Print på PIXMA MX475

Krav for å skrive ut med Google Cloud Print

 1. Du må ha en aktiv Google-konto for å kunne registrere skriveren med Google Cloud Print. Brukernavn og passord kreves for å fullføre installasjonen. Hvis du ikke har en aktiv Google-konto, kan du gå til siden for å registrere en Google-konto og følge veiledningen på skjermen for å opprette en konto.
 2. Skriveren må være koblet til Internett for å bruke Google Cloud Print-tjenesten. Hvis du trenger hjelp til å konfigurere denne tilkoblingen, kan du se konfigureringsveiledningen for å koble til PIXMA MX475 trådløst.

Registrere skriveren

Følg veiledningen nedenfor for å registrere skriveren med Google Cloud Print 

 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.
 2. Trykk på knappen [Setup] (Oppsett) 
 3. Ved hjelp av piltastene velger du [Web Service Setup] (Konfigurer webtjenesten) og trykker på [OK].
 4. Når [Connection Setup] (Konfigurere tilkobling) vises, må du trykke på [OK].
 5. Når [Google Cloud Print] vises, må du trykke på [OK].
 6. Velg [Register w/service] (Registrere m/tjeneste), og trykk på [OK].
 7. Når [Register?] (Registrere?) vises, velger du [>Yes<] (>Ja<) og trykker på [OK].
 8. Velg skjermspråket du foretrekker for utskriftsinnstillingene i Google Cloud Print, og trykk på [OK].
 9. Trykk på [OK] når [Print auth URL] (URL for skrivergodkjenning) vises på godkjenningssiden. Kontroller at du har matet inn et blankt papir i A4-format i skriveren. Nå skrives godkjenningssiden ut, og skriveren spør om siden ble skrevet ut. Hvis den ble skrevet ut, velger du [>Yes<] (>Ja<), og trykker på [OK], og hvis den ikke ble skrevet ut, velger du [>No<] (>Nei<) for å skrive ut godkjenningssiden på nytt.  
 10. På godkjenningssiden du har skrevet ut, kan du se en unik URL-adresse for skriveren på stedet som er uthevet nedenfor. Skriv denne inn i adressefeltet i nettleseren. Du kan også skanne QR-koden ved hjelp av en QR-kodeleser på smarttelefonen eller nettbrettet.
 11. Når du skal registrere skriveren med Google Cloud Print, blir du bedt om å logge på Google-kontoen din ved hjelp av Gmail-adressen din og passordet ditt. Dette trinnet må fullføres i løpet av 14 minutter. Hvis du ikke fullfører trinnet i løpet av 14 minutter, må du gjenta trinn 1–10.
 12. Når du har registrert skriveren med Google-serveren, vises det følgende på skriverens skjerm: [Registration with Google Cloud Print completed.] (Registrering med Google Cloud Print er fullført.)
 13. Trykk på [OK] for å fullføre.

Dette avslutter fremgangsmåten for å registrere. Nå skal du kunne skrive ut med PIXMA MX475 via Google Cloud Print. Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Avregistrere skriveren

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke skriveren med Google Cloud Print-tjenesten, kan du avregistrere den ved å utføre de følgende instruksjonene:

 1. Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til nettverket, og at nettverket har en fungerende Internett-tilkobling.
 2. Trykk på knappen [Setup] (Oppsett) 
 3. Ved hjelp av piltastene velger du [Web Service Setup] (Konfigurer webtjenesten) og trykker på [OK].
 4. Når [Connection Setup] (Konfigurere tilkobling) vises, må du trykke på [OK].
 5. Når [Google Cloud Print] vises, må du trykke på [OK].
 6. Ved hjelp av piltastene velger du [Service] (Tjeneste) og trykker på [OK].
 7. Når [OK to delete?] (Vil du slette?) vises, velger du [Yes] (Ja) og trykker på [OK].
 8. Når [Unregistered] (Avregistrert) vises, må du trykke på [OK].

PIXMA MX475 skal ikke lenger være registrert med Google Cloud Print.
Hvis et problem oppstår når du avregistrerer med Google Cloud Print, kan du kontakte oss for å få hjelp.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

Vennligst hjelp oss med å forbedre vår Service ved å fullføre en kort undersøkelse basert på dine erfaringer med Canons support nettsider.

Fullfør undersøkelsen Nei, takk