Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA iP7240

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten. Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.
  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.

Trinn 1


1. Kontroller at skriveren er slått på.

2. Trykk på og hold nede knappen [Wi-Fi ] foran på skriveren i noen få sekunder.


Trinn 2


1. Kontroller at denne knappen begynner å blinke blått. Gå deretter til tilgangspunktet og trykk på knappen [WPS] innen to minutter. Du finner mer detaljert informasjon om det å trykke på WPS-knappen i brukerveiledningen for tilgangspunktet.
Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet. Når skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, slutter lampen å blinke og lyser jevnt.


Bekreftelse av nettverksinnstillinger

Hvis du ønsker det, kan du skrive ut nettverksinnstillingene for skriveren for å bekrefte at skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Kontroller at skriveren er slått på.

2. Legg i ett ark av typen A4 eller Letter.

3. Trykk på og hold nede knappen [Resume/Cancel  ] (Fortsett/Avbryt) til strømlampen blinker 6 ganger, og slipp deretter knappen. Siden med nettverksinnstillinger skrives ut.

Kontroller at Tilkobling indikerer Aktiv og at SSID - Service Set Identifier (navnet på det trådløse nettverket) viser riktig navn på det trådløse nettverket.


Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA iP7240.

Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard USB-tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Sett inn CD-en du fikk med skriveren, og kjør konfigurasjonen.

Windows-brukere – Hvis konfigurasjons-CD-ROM-en ikke kjører automatisk, må du sette inn CD-ROM-en i datamaskinen på nytt og klikke på [My Computer] (Min datamaskin), velge CD-ROM -en, og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-brukere – dobbeltklikk på [Canon_IJ]. Dobbeltklikk på [MSETUP4.EXE] når valgvinduet åpnes.


Mac-brukere - dobbeltklikk på ikonet [Canon_IJ] ikonet på skrivebordet. Når valgvinduet åpnes, klikker du på [SETUP] (Konfigurasjon) for å starte koblingen for nedlasting av programvaren.


Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.


2. Når det første skjermbildet vises, klikker du på [Next] (Neste).
Merk: Noen modeller som også leveres med en kablet nettverkstilkobling, kan ha et ekstra skjermbilde der du blir bedt om å velge mellom en USB- eller nettverkstilkobling. Hvis du ser dette skjermbildet, velger du [Network Connection] (Nettverkstilkobling).


 

3. Velg [Wireless Connection] (Trådløs tilkobling) som tilkoblingsmetode.


 

 

4. Kontroller at skriveren er slått på og at strømlampen er på, og klikk deretter på [Next] (Neste).


Trinn 2


1. Klikk på [Connect to the network] (Koble til nettverket).


 

2. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Wireless Setup Using the USB Cable] (Trådløs konfigurasjon ved hjelp av USB-kabel).


 

3. Når følgende skjermbilde vises, velger du region, og klikker deretter på [Next] (Neste).


 

4. Når følgende skjermbilde vises, velger du språk, og klikker deretter på [Next] (Neste).


 

5. Når det neste skjermbildet vises, velger du programvaren du vil installere, og klikker deretter på [Next] (Neste). Hvis du ikke er sikker på hvilken programvare du vil installere, trenger du ikke bekymre deg. Du kan alltid avinstallere programvaren på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.


 

6. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Yes] (Ja) for å godta lisensavtalen for sluttbrukere.<Bare for Windows-brukere>


Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Next] (Neste).


 

7. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Next] (Neste).


Windows-brukereMac-brukereTrinn 3


1. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Dette er kabelen med symbolet på kontakten.


WindowsMac (Mac-brukere: klikk på [Next] (Neste)).


2. Når datamaskinen har oppdaget skriveren, vil følgende skjermbilde vises. navnet på tilgangspunktet datamaskinen er koblet til, vises (og xxxxxxxxxxxxx vises). Hvis dette er det trådløse nettverket som skriveren skal koble til, klikker du på [Ja].


Windows Mac<Bare for Mac-brukere>


Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Allow] (Tillat).3. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren fra datamaskinen og klikker på [Next] (Neste).


Windows Mac


 

4. Følgende skjermbilde viser skrivermodellen din og navnet (eller SSID) på det trådløse nettverket.


Windows
Mac
Klikk på [Complete] (Fullfør). Klikk på [OK].


Dette avslutter konfigurasjonen for Windows


<Bare for Mac-brukere>


Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Add Printer] (Legg til skriver).På neste skjermbilde velger du driverversjonen Canon IJ Network, og klikker på [Add] (Legg til).Dette avslutter konfigurasjonen for Mac.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene.

Vær oppmerksom på at initialisering sletter alle nettverksinnstillinger på maskinen, slik at utskrift eller skanning fra en datamaskin i nettverket ikke vil være mulig før skriveren konfigureres på nytt med nye nettverksinnstillinger.

1. Trykk på og hold nede knappen [FORTSETT/AVBRYT ] til strømlampen blinker 9 ganger.

2. Slipp knappen [RESUME/CANCEL ] (FORTSETT/AVBRYT) .

Nettverksinnstillingene er initialiserte.

Nettverksinnstillingene er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback