Veiledning for konfigurasjon av trådløs (Wi-Fi) tilkobling for PIXMA MG3050

Noen tilgangspunkter (noen ganger kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enhetene dine på.

WPS-metoden kan koble enheter sammen over en trådløs tilkobling på to måter – knappetrykk og PIN-kode. Knappetrykkmetoden er den enkleste måten å koble til enheten din på. Nedenfor følger instruksjoner for hvordan du kobler til med denne metoden.

Hvis ruteren ikke støtter WPS, kan du lese Standard tilkoblingsmetode nedenfor for å få alternative instruksjoner for hvordan du kobler til PIXMA MG3050.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det imidlertid noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Se enhetens brukerhåndbok for å få mer informasjon.
  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter kan ikke koble til ved hjelp av WPS-metoden hvis sikkerhetsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) brukes, eller hvis det ikke er aktivert sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken sikkerhetsmetode som brukes på det trådløse nettverket, kan du kontrollere innstillingene for trådløs tilkobling på datamaskinen.

Følg trinnene nedenfor for å fullføre konfigurasjonen.

Trinn 1

1. Kontroller at den trådløse ruteren er innenfor rekkevidde av skriveren, og at WPS-knappen er tilgjengelig.


Trinn 2

2. Trykk på og hold nede knappen [Wireless] (Trådløs) (A) på skriveren til Wireless-lampen (B) blinker.


Trinn 3

3. Trykk på knappen [Colour] (C).


Trinn 4

4. Trykk på knappen [Wireless] (Trådløs) til Direct-lampen (D) lyser.


Trinn 5

5. Trykk på knappen [Colour] (Farge), kontroller at ON-lampen (E) og Wireless-lampen blinker, og trykk deretter på knappen [WPS] på den trådløse ruteren innen to minutter. Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren fortsetter å blinke under søkingen, og strøm- og Wi-Fi-lampene blinker under tilkobling til tilgangspunktet.


Trinn 6

6. Når skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, slutter strøm- og Wi-Fi-lampen å blinke og lyser jevnt. Nettverkslampen lyser også jevnt.

Du finner mer detaljert informasjon om det å trykke på WPS-knappen i brukerveiledningen for tilgangspunktet. 

Bekreftelse av nettverksinnstillinger

Hvis du ønsker det, kan du skrive ut nettverksinnstillingene for skriveren for å bekrefte at skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket.


1. Kontroller at skriveren er slått på.

2. Legg i ett ark av typen A4 eller Letter.

3. Trykk på og hold nede knappen [Wi-Fi] til Wi-Fi-lampen blinker én gang, og slipp deretter knappen.

4. Trykk på knappen [Colour] .

5. Trykk på knappen [Wi-Fi].

6. Trykk på knappene [Colour] (Farge)  eller [Black] (Sort) .

Siden med nettverksinnstillinger skrives ut.

Kontroller at Tilkobling indikerer Aktiv, og at SSID - Service Set Identifier (navnet på det trådløse nettverket) viser riktig navn på det trådløse nettverket.

Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå installere programvaren som fulgte med.

Hvis du ikke har CD-en(e) som fulgte med produktet, eller hvis du bruker Mac, må du laste ned programvaren


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode (bare for Windows- og Mac-brukere)

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS-funksjonen, kan du følge instruksjonene nedenfor for å konfigurere skriveren på det trådløse nettverket:

For Windows-brukere: Sett inn CD-en du fikk med skriveren, og kjør konfigurasjonen.

Hvis du ikke har en CD-stasjon, eller hvis du bruker Mac, må du laste ned programvaren.


Den nedlastede filen for Windows vil se omtrent slik ut: win-mg3000-XXX-n_mcd.exe

Den nedlastede filen for Mac vil se omtrent slik ut: mac-mg3000-XXX-mcd.dmg

Bruk koblingene nedenfor for å vise instruksjonene som gjelder for operativsystemet ditt – 

Konfigurasjon for WindowsKonfigurasjon for Mac

Tilkobling bare for Windows-brukere

Trinn 1

1. Dobbeltklikk på den nedlastede *.exe-filen for å åpne skjermbildet nedenfor, og klikk på [Start Setup].Trinn 2

2. Programvaren ser etter oppdateringer til driveren og programvaren. Dette kan ta noen minutter.


Trinn 3

3. Velg region og land, og klikk deretter på [Next] (Neste).


Trinn 4

4. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på [Yes] (Ja).


Trinn 5

5. Hvis du ønsker å ta del i Extended Survey Program, kan du klikke på [Agree] (Godta).
Du kan også klikke på [Do not agree] (Godtar ikke).


Trinn 6

6. Kontroller at det er huket av for [Deactivate the block] (Deaktiver kontakten), og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 7

7. Følgende skjermbilde vises i noen få sekunder.


Trinn 8

8. Velg [Wireless LAN Connection] (Trådløs LAN-tilkobling), og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 9

9. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på [Next] (Neste).


Trinn 10

10. Programvaren søker etter skrivere som allerede er konfigurert på nettverket.


Trinn 11

11. Hvis du allerede har koblet skriveren til nettverket, velger du den fra listen og klikker på [Next] (Neste) for å starte installasjonen av programvaren. Gå deretter videre til trinn
16.
Hvis du ikke ser skriveren i listen, kan du gå videre til trinn 12.


Trinn 12

12. Hvis dette er første gang du konfigurerer skriveren din, vises den ikke i listen.
Kontroller at [Set up the network connection according to the guide] (Konfigurer nettverkstilkoblingen i henhold til veiledningen) er valgt, og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 13

13.Konfigurasjonsveiledningen åpnes og veileder deg gjennom prosessen med å koble skriveren til nettverket ved hjelp av prosessen for trådløs tilkobling.
Følg instruksjonene på skjermen nøye for å klargjøre skriveren for tilkobling.
Bare klikk på Neste når skriveren samsvarer med eksempelet i diagrammene nedenfor.

 

 


Trinn 14

14. Når du har gjort de nødvendige innstillingene på skriveren, kobler programvaren datamaskinen fra det trådløse nettverket midlertidig og kobler direkte til skriveren for å konfigurere nettverksinnstillingene.
Datamaskinen kobler til det trådløse nettverket igjen automatisk når dette er fullført.


Trinn 15

15. Når tilkoblingen er opprettet, klikker du på [Next] (Neste) for å fortsette med installasjonen av programvaren.


Trinn 16

16. Skriverdriverprogramvaren installeres og registreres på datamaskinen. Dette tar noen minutter.

 


Trinn 17

17. Hvis dette er første gang du konfigurerer skriveren din, anbefales det å utføre skrivehodejustering. Klikk på [Execute] (Utfør) for å starte prosessen, og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du allerede har justert skrivehodet, klikker du på [Next] (Neste).


Trinn 18

18. Klikk på [Execute] (Utfør) for å utføre en testutskrift.
Når testutskriften er skrevet ut, klikker du på [Next] (Neste).


Trinn 19

19. Skriveren er nå konfigurert.
Klikk på [Next] (Neste) for å se en liste over programvare (tilleggsutstyr) du også kan installere.


Trinn 20

20. Velg ekstra programvare du vil installere, fra listen, og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 21

21. Når den ekstra programvaren er installert, vil du se en melding som informerer deg om å konfigurere smarttelefonen eller nettbrettet. Klikk på [Instructions] (Instruksjoner) for å finne ut mer om hvordan du konfigurerer enheten, eller klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.


Trinn 22

22. Registrer skriveren ved å klikke på [Next] (Neste) (åpnes i et nettleservindu).
Du kan også klikke på [Skip] (Hopp over).


Trinn 23

23. Klikk på [Exit] (Avslutt) for å fullføre installasjonen.


Tilkobling bare for Mac-brukere

Trinn 1

1. Dobbeltklikk på den nedlastede *.dmg-filen for å åpne skjermbildet nedenfor. 


Dobbeltklikk på ikonet [Setup] (Konfigurasjon) for å starte konfigurasjonen. Hvis følgende skjermbilde vises, klikker du på [Open] (Åpne).Trinn 2

2. Når følgende skjermbilde vises, skriver du inn passordet, slik at hjelpeverktøyet kan installeres, og deretter klikker du på [Install Helper] (Installer hjelper).


Trinn 3

3. Klikk på [Start Setup] (Start konfigurasjon).


Trinn 4

4. Programvaren ser etter oppdateringer til driveren og programvaren og laster dem ned om nødvendig.


Trinn 5

5. Velg region og land, og klikk deretter på [Next] (Neste).


Trinn 6

6. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på [Yes] (Ja).


Trinn 7

7. Hvis du ønsker å ta del i Extended Survey Program, kan du klikke på [Agree] (Godta). Du kan også klikke på [Do not agree] (Godtar ikke).


Trinn 8

8. Følgende skjermbilde vises en kort stund.


Trinn 9

9. Hvis skriveren allerede er koblet til det trådløse nettverket, ser du følgende skjermbilde. Klikk på [Yes] (Ja) for å fortsette med installasjonen, og gå til
trinn 17 Hvis skriveren ikke er tilkoblet, kan du fortsette til trinn 10.


Trinn 10

10. Hvis skriveren ikke allerede er koblet til det trådløse nettverket, ser du følgende skjermbilde. Velg Wireless LAN Connection (Trådløs LAN-tilkobling), og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 11

11. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på [Next] (Neste).


Trinn 12

12. Programvaren søker etter skrivere som allerede er konfigurert på nettverket.


Trinn 13

13. Hvis dette er første gang du konfigurerer skriveren din, vises den ikke i listen.
Kontroller at [Set up the network connection according to the guide] (Konfigurer nettverkstilkoblingen i henhold til veiledningen) er valgt, og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 14

14.Konfigurasjonsveiledningen åpnes og veileder deg gjennom prosessen med å koble skriveren til nettverket ved hjelp av prosessen for trådløs tilkobling.
Følg instruksjonene på skjermen nøye for å klargjøre skriveren for tilkobling.
Bare klikk på Neste når skriveren samsvarer med eksempelet i diagrammene nedenfor.

 

 


Trinn 15

15. Programvaren kobler nå datamaskinen fra det trådløse nettverket midlertidig og kobler direkte til skriveren for å konfigurere nettverksinnstillingene.
Datamaskinen kobler til det trådløse nettverket igjen automatisk når dette er fullført.

Når følgende melding vises, klikker du på [Allow] (Tillat).


Trinn 16

16. Når tilkoblingen er fullført, klikker du på [Next] (Neste).


Trinn 17

17.Skriverdriverprogramvaren installeres nå på datamaskinen.
Dette tar noen minutter.


Trinn 18

18. Programvaren kobler nå datamaskinen fra det trådløse nettverket midlertidig og kobler direkte til skriveren for å konfigurere nettverksinnstillingene.
Datamaskinen kobler til det trådløse nettverket igjen automatisk når dette er fullført.
Hvis følgende melding vises, klikker du på [Allow] (Tillat).


Trinn 19

19. Klikk på [Add Printer] (Legg til skriver).


Trinn 20

20. Velg Canon MG3000-serien Bonjour Multifunction fra listen, og klikk på [Add] (Legg til).


Trinn 21

21. Når du har lagt til skriveren, kan det hende konfigurasjonsskjermbildet er skjult av nettleservinduet. Hvis dette er tilfellet, klikker du på konfigurasjonsikonet i dokken for å vise skjermbildet igjen.


Når skriveren er lagt til, klikker du på [Next] (Neste) for å fortsette.


Trinn 22

22. Hvis dette er første gang du konfigurerer skriveren din, anbefales det å utføre skrivehodejustering. Klikk på [Execute] (Utfør) for å starte prosessen, og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du allerede har justert skrivehodet, klikker du på [Next] (Neste).


Trinn 23

23. Klikk på [Start] for å utføre en testutskrift, og klikk på [Print] (Skriv ut). 

Når testutskriften er skrevet ut, klikker du på [Next] (Neste).


Trinn 24

24. Skriveren er nå konfigurert.

Klikk på [Next] (Neste) for å se en liste over programvare (tilleggsutstyr) du også kan installere.


Trinn 25

25. Velg ekstra programvare du vil installere, fra listen, og klikk på [Next] (Neste).


Trinn 26

26. Når den ekstra programvaren er installert, vil du se en melding som informerer deg om å konfigurere smarttelefonen eller nettbrettet. Klikk på [Instructions] (Instruksjoner) for å finne ut mer om hvordan du konfigurerer enheten, eller klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.


Trinn 27

27. Registrer skriveren ved å klikke på [Next] (Neste) (åpnes i et nettleservindu). Du kan også klikke på [Skip] (Hopp over).


Trinn 28

28. Når den ekstra programvaren er installert, klikker du på [Exit] (Avslutt) for å fullføre installasjonen.


Gjenopprette nettverksinnstillingene for skriveren til fabrikkinnstillingene

Gjenopprette nettverksinnstillingene for PIXMA iP110 til fabrikkinnstillingene Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene: 

Vær oppmerksom på at initialisering sletter alle nettverksinnstillinger på maskinen, slik at utskrift eller skanning fra en datamaskin i nettverket ikke vil være mulig før skriveren konfigureres på nytt med nye nettverksinnstillinger. 


Trinn 1

1. Trykk på og hold nede knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)  til alarmlampen blinker 19 ganger.


Trinn 2

2. Slipp knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) .

Nettverksinnstillingene er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
Se konfigurasjon av Wi-Fi (WPS- eller standard tilkoblingsmetode) for å få instruksjoner om hvordan du konfigurerer skriveren på Wi-Fi-nettverket.