Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MG5550

Enkelte tilgangspunkter (noen ganger kalt ruter eller hub) har en knapp merket WPS. Dette står for Wi-Fi Protected Setup, og er en funksjon for automatisk tilkobling.

Den gjør at enheter med tillatelse, for eksempel PIXMA MX474, kan koble til nettverket uten at du må angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enheter på.

Dette er den klart enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, finner du informasjon om alternative tilkoblingsmetoder for PIXMA-skriveren på fanen Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

1. Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp.
Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.

2. Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.


Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN]  .

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK].


Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –


1. Trykk på og hold nede knappen [WPS] på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder, og slipp deretter knappen.

Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når skjermbildet [Connected to the access point] (Koblet til tilgangspunktet) nedenfor vises, trykker du på [OK] for å fullføre konfigurasjonen.Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG5550.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.


Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN]  .

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).


Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK].


Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.


Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –


1. Trykk på knappen [ Stop/Reset ] (Stopp/tilbakestill).

Følgende skjermbilde vil vises.


2. Velg [Standard setup] (Standard konfigurasjon), og trykk deretter på [OK] for å starte standard konfigurasjon.

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Bruk knappene [] til å velge tilgangspunkt, som er navnet (eller SSID) på nettverket, og trykk deretter på knappen [OK].


Navnet på det trådløse nettverket vises som xxxx


Hvis du er usikker på navnet på det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke ser nettverket i listen, kan du trykke på venstre funksjonsknapp (A) for å velge [Søk på nytt].


Et av skjermbildene nedenfor skal vises på skriveren, avhengig av hvilken sikkerhetsmetode tilgangspunktet bruker.


4. Trykk på knappen [OK] for å angi/redigere nettverkspassordet.

5. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode) for det trådløse nettverket.
Husk å skille mellom små og store bokstaver.


Du kan skrive inn tegn når tastaturet vises på skriverens LCD-skjerm. Følg fremgangsmåten nedenfor.


a. Husk å skille mellom små og store bokstaver. Trykk på funksjonsknappen i midten (A) for å veksle mellom små bokstaver, store bokstaver og tall.

b. Bruk knappene (B) til å velge tegn fra tastaturet. Trykk deretter på knappen OK for å velge og gå videre til neste tegn.

c. Gjenta trinn a og b for å angi flere tegn.


6. Når du har angitt nettverkspassordet, trykker du på venstre funksjonsknapp, [Ferdig].

7. Nettverkspassordet vises. Bekreft at opplysningene du har angitt er riktige.
Hvis du gjør en feil, trykker du på [OK] for å redigere passordet.


WEP


WPA/WPA2


8. Trykk på den venstre funksjonsknappen [End Setup] (Avslutt konfigurasjon).

9. Når det venstre skjermbildet vises, trykker du på knappen [OK].


Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG5550.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Restore Network Settings to Factory Default

If you need to reset your network settings back to factory default, for example if you change your access point, you can do so by following these instructions.


Step 1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.


Step 2

1. Use the [] button (A) to navigate to the [Setup] icon .

2. Press the right function button (B).


Step 3

1. Use the [] button (A) to select [Device Settings] and press the [OK] button.


Step 4

1. Use the [] button (A) to navigate to [Reset settings] and press the [OK] button.


2. Use the [] button (A) to navigate to [LAN settings only].

3. Press the [OK] button.

4. When the [Reset setting?] screen appears, use the [] button to navigate to [Yes].

5. Press the [OK] button. [Processing….Please wait momentarily] will be displayed.

6. When complete, press the [OK] button.


The wireless network settings have been reset back to factory default settings.


Press the [Home] button to return to the home screen.


The network settings have been reset back to factory default settings.

If this process is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.

Feedback