Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MG6450

Enkelte tilgangspunkter (noen ganger kalt ruter eller hub) har en knapp merket WPS. Dette står for Wi-Fi Protected Setup, og er en funksjon for automatisk tilkobling.

Den gjør at enheter med tillatelse, for eksempel PIXMA MX474, kan koble til nettverket uten at du må angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enheter på.

Dette er den klart enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, finner du informasjon om alternative tilkoblingsmetoder for PIXMA-skriveren på fanen Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

1. Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp.
Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.


2. Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.


Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN ].

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).


Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK].


Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor:


1. Trykk på og hold nede knappen [WPS] på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder, og slipp deretter knappen.

Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når skjermbildet [Connected to the access point] (Koblet til tilgangspunktet) nedenfor vises, trykker du på [OK] for å fullføre konfigurasjonen.Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG6450.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard USB Connection Method

Step 1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.Step 2

1. Use the [] Buttons (A) to select the [WLAN] icon .


2. Press the left function button (B).


Step 3

1. When the screen below appears select [Wireless LAN Setup] and press [OK].


The (blue) Wi-Fi lamp (C) lights up when the wireless connection is enabled.


Step 4

The display on the printer should be as shown below -


1. Please press the [Stop/Reset ] button.

The following screen will be displayed.


2. Select [Standard setup] then press the [OK] button to start the standard setup process.

The printer will now search all available wireless networks in the immediate vicinity.

3. Use the [] buttons to select the access point, that is the name (or SSID) of your network, then press the [OK] button.


The name of your wireless network is represented here as “xxxx”


If you are unsure of the name of your wireless network, it may be on a printed label on your access point, or you can check the network your computer is connected to.

If you cannot see your network listed, then press the left function button (A) to select [Search again].


One of the screens below will be displayed on the printer, depending on which security method your access point is using.


4. Press the [OK] button to enter/edit your network password.

5. Enter the network password (WEP Key or passphrase) of your wireless network.
Character entry is case sensitive.


You can enter characters when the keyboard is displayed on the printer’s LCD. Follow the procedure below -

a. Password entry is case sensitive so press the centre function button (A) to switch between lower case, upper case and numeric characters.

b. Use the buttons (B) to select a character from the keyboard, then press the OK button to select and move to the next character.

c. Repeat steps a and b to enter more characters.


6. Once you have entered your network password, then press the left function button [Done].

7. Your network password will be displayed.
Confirm that the details you have entered are correct.
If you make a mistake, press [OK] to edit the password.


WEP


WPA/WPA2

8. Press the left function button to [End Setup].

9. When the left screen appears, press the [OK] button.This concludes the standard connection setup procedure.


Please now proceed by installing the software to make the most out of your PIXMA MG6450.

If you do not have the installation CD that came with your product, please download the manuals and software to continue.


If the wireless setup is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.


Restore Network Settings to Factory Default

If you need to reset your network settings back to factory default, for example if you change your access point, you can do so by following these instructions.


Step1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.


Step 2

1. Use the [] button (A) to navigate to the [Setup] icon.


2. Press the right function button (B).


Step 3

1. Use the [] button (A) to select [Device Settings] and press the [OK] button.


Step 4

1. Use the [] button (A) to navigate to [Reset settings] and press the [OK] button.


2. Use the [] button (A) to navigate to [LAN settings only].

3. Press the [OK] button.

4. When the [Reset setting?] screen appears, use the [] button to navigate to [Yes].


5. Press the [OK] button. [Processing….Please wait momentarily] will be displayed.

6. When complete, press the [OK] button.


The wireless network settings have been reset back to factory default settings.


Press the [Home] button to return to the home screen.

The network settings have been reset back to factory default settings.

If this process is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.

Feedback