Enkelte tilgangspunkter (noen ganger kalt ruter eller hub) har en knapp merket WPS. Dette står for Wi-Fi Protected Setup, og er en funksjon for automatisk tilkobling.

Den gjør at enheter med tillatelse, for eksempel PIXMA MG6450, kan koble til nettverket uten at du må angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enheter på.

Dette er den klart enkleste måten å koble til PIXMA MG6450 på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor lese WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til via denne metoden.

Hvis ruteren ikke støtter WPS, kan du lese Standard tilkoblingsmetode nedenfor for å få alternative instruksjoner for hvordan du kobler til PIXMA MG6450.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

1. Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp.
Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene under
Standard tilkoblingsmetode.

2. Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.

Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.

Trinn 2

1. Bruk knappene [ ] (A) til å velge ikonet for [WLAN] .

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).

Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK].

Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.

Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –

1. Trykk på og hold nede knappen [WPS] på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder, og slipp deretter knappen.

Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når skjermbildet [Connected to the access point] (Koblet til tilgangspunktet) nedenfor vises, trykker du på [OK] for å fullføre konfigurasjonen.


Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG6450.

Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og -programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard USB-tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.


Trinn 2

1. Bruk knappene [ ] (A) til å velge ikonet for [WLAN] .

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).

Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK].

Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –

1. Trykk på knappen [Stopp/tilbakestill ].

Følgende skjermbilde vil vises.

2. Velg [Standard setup] (Standard konfigurasjon), og trykk deretter på [OK] for å starte standard konfigurasjon.

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Bruk knappene [ ] til å velge tilgangspunkt, som er navnet (eller SSID) på nettverket, og trykk deretter på knappen [OK].

Navnet på det trådløse nettverket vises som xxxx

Hvis du er usikker på navnet på det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke ser nettverket i listen, kan du trykke på venstre funksjonsknapp (A) for å velge [Søk på nytt].

Et av skjermbildene nedenfor skal vises på skriveren, avhengig av hvilken sikkerhetsmetode tilgangspunktet bruker.

4. Trykk på knappen [OK] for å angi/redigere nettverkspassordet.

5. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode) for det trådløse nettverket.
Husk å skille mellom små og store bokstaver.

Du kan skrive inn tegn når tastaturet vises på skriverens LCD-skjerm. Følg fremgangsmåten nedenfor –

a. Husk å skille mellom små og store bokstaver. Trykk på funksjonsknappen i midten (A) for å veksle mellom små bokstaver, store bokstaver og tall.

b. Bruk knappene (B) til å velge tegn fra tastaturet. Trykk deretter på knappen OK for å velge og gå videre til neste tegn.

c. Gjenta trinn a og b for å angi flere tegn.

6. Når du har angitt nettverkspassordet, trykker du på venstre funksjonsknapp, [Ferdig].

7. Nettverkspassordet vises.
Bekreft at opplysningene du har angitt er riktige.
Hvis du gjør en feil, trykker du på [OK] for å redigere passordet.

8. Trykk på den venstre funksjonsknappen [End Setup] (Avslutt konfigurasjon).

9. Når det venstre skjermbildet vises, trykker du på knappen [OK].


Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG6450.

Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Feedback