Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MX925

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
    Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.

  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1

1. Trykk på [Menu]-knappen (A) på skriveren.Trinn 2

1. Bruk []-knappene (A) til å navigere til ikonet for [Wireless LAN Setup] (Konfigurer trådløs LAN) eller [WLAN Setup] (Konfigurer WLAN). Trykk deretter på [OK]-knappen (B).Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 3

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –1. Trykk på og hold nede [WPS]-knappen på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder.
Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på [OK]-knappen for å fullføre konfigureringen.Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX925.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Trykk på [Menu]-knappen (A) på skriveren.Trinn 2

1. Bruk []-knappene (A) til å navigere til ikonet for [Wireless LAN Setup] (Konfigurer trådløs LAN) eller [WLAN Setup] (Konfigurer WLAN). Trykk deretter på [OK]-knappen (B). Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert. 


Trinn 3

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor:1. Trykk på knappen [Stop/Reset ] (Stopp/tilbakestill).

Følgende skjermbilde vil vises. 2. Velg [Standard Setup] (Standard konfigurasjon).

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Bruk []-knappene for å merke navnet (eller SSID-en) til det trådløse nettverket. Trykk deretter på [OK]-knappen for å velge nettverket. Hvis du er usikker på navnet til det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til. Hvis du ikke ser nettverket på listen, kan du trykke på den venstre funksjonsknappen (A) [Search again] (Søk på nytt).4. Et av skjermbildene nedenfor skal vises på skriveren, avhengig av hvilken sikkerhetsmetode tilgangspunktet bruker.


WEP


WPA/WPA2

5. Trykk på [OK]-knappen.

6. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode). Hvis du er usikker på passordet til det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Husk å skille mellom store og små bokstaver.


Du kan skrive inn tegn når tastaturet vises på skriveren.

Følg fremgangsmåten nedenfor. a. Når tastaturet vises på skjermen (vist over), trykker du på funksjonsknappen i midten (A) for å bytte til et tastatur som støtter tegnene du vil bruke.

Det finnes tre typer tastaturer – store bokstaver, små bokstaver og tall/tegn. Tastaturtypen endres hver gang du trykker på funksjonsknappen i midten.

b. Bruk []-knappene (B) for å velge tegn fra tastaturet. Trykk deretter på [OK]-knappen for å skrive tegnet.

Tegnene du har skrevet inn, vises i den øverste delen (C) av tastaturet på skjermen.

c. Hvis du må slette et tegn, trykker du på høyre funksjonsknapp [Del character] (Slett tegn).

. Gjenta a og b for å angi de resterende tegnene.

7. Trykk på venstre funksjonsknapp for å velge [Done] (Ferdig) når du er ferdig med å skrive inn nettverkspassordet.

8. Kontroller at nettverkspassordet er riktig.

Hvis du har gjort en feil, trykker du på [OK] for å redigere det angitte passordet.9. Trykk på den venstre funksjonsknappen [End Setup] (Avslutt konfigurasjon) for å koble til nettverket.

10. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på [OK]-knappen for å gå tilbake til menyskjermen.Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX925.
Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene: 


Trinn 1

1. Trykk på [Menu]-knappen (A) på skriveren. Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å navigere til [Setup]-ikonet (Konfigurasjon)2. Trykk på [OK]-knappen (B). 


Trinn 3

1. Bruk knappene [] (A) til å navigere til [Device settings]-ikonet (Enhetsinnstillinger). 2. Trykk på [OK]-knappen (B). 


Trinn 4

1. Bruk knappene [] (A) til å navigere til [LAN settings] (LAN-innstillinger).2. Trykk på [OK]-knappen (B).


Trinn 5

1. Bruk knappene [] (A) til å navigere til [Reset LAN settings] (Tilbakestill LAN-innstillinger).Trykk på [OK]-knappen (B).


3. Bruk [] knappene (A) til å velge [Yes] (Ja). Trykk deretter på knappen [OK] (B) for å bekrefte tilbakestillingen. Du vil se skjermbildet "Processing…..Please wait momentarily" (Behandler ... Vent litt).

4. Når skjermbildet "Following is completed" (Følgende er fullført) vises, trykker du på [OK]-knappen (B) for å fullføre tilbakestillingen av LAN-innstillingene.

Innstillingene for det trådløse nettverket er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback